English version of this page

På tvers av nasjonale grenser

På tvers av nasjonale grenser: Imperial arv, transnasjonale litterære nettverk og flerspråklighet i Sentraleuropa har som mål å utforske kontinuitet og brudd i arven fra Habsburgmonarkiet. 

Om prosjektet

Prosjektet bidrar til å forstå de spenninger vi ser i dag mellom på den ene siden monokulturelle og monolingvistiske nasjonalstatsparadigmer, og på den andre siden flerspråklighet og ulike former for identitet på tvers av nasjonalstatlige grenser. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd 2019-2021.

Publisert 19. jan. 2018 14:15 - Sist endret 13. mai 2019 15:09