English version of this page

På tvers av nasjonale grenser

På tvers av nasjonale grenser: Imperial arv, transnasjonale litterære nettverk og flerspråklighet i Sentraleuropa har som mål å utforske kontinuitet og brudd i arven fra Habsburgmonarkiet. 

Kronprins Otto av Habsburg i 1916, malt av Gyula Éder (Kilde: Wikimedia)

Kronprins Otto av Ungarn i 1916, malt av Gyula Éder (Kilde: Wikimedia)

Om prosjektet

Prosjektet bidrar til å forstå de spenninger vi ser i dag mellom på den ene siden monokulturelle og monolingvistiske nasjonalstatsparadigmer, og på den andre siden flerspråklighet og ulike former for identitet på tvers av nasjonalstatlige grenser. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd 2019-2021.


For mer informasjon se den engelske hovedsiden for prosjektet.

Publisert 19. jan. 2018 14:15 - Sist endret 12. mai 2020 14:45

Kontakt

Prosjektleder:

Stijn Vervaet

stijn.vervaet@ilos.uio.no
22 85 6710