English version of this page

Politisk og sosial mobilisering og den russiske stat (NEPORUS) (avsluttet)

New Political Groups and the Russian State (NEPORUS) undersøker hvilke forhold som utløste - og hindret - sosiale protester og organisering av det sivile samfunn i Russland i perioden 2008-2012.

Voksne mennesker går i demonstrasjonstog.
Foto: Bogomolov.PL, Wikimedia Commons

Om prosjektet

Ved hjelp av teorier om sosiale bevegelser, stiller dette prosjektet grunnleggende spørsmål om mobiliseringskapasiteten til nye politiske grupper i Russland

Prosjektet undersøker hvilke betingelser som utløser og stanser sosiale protestbevegelser og organiseringen av det sivile samfunn i Russland. Prosjektet ser på faktorer som juridiske rammeverk, finansiering, sosiale medier. Prosjektet undersøker også hvilke strategier staten benytter for å begrense sosiale bevegelser.

Et nettverk av internasjonale spesialister på området deltar i prosjektet, som gjør bruk av både kvalitative og kvantitative metoder for å forstå dannelsen av nye politiske grupper i et post-kommunistiske Russland.

 

Publisert 11. sep. 2013 11:40 - Sist endret 16. apr. 2020 17:30