English version of this page

Russisk møter norsk (avsluttet)

RuN-prosjektet etablerte et forskningsrettet utdanningsmiljø for forskere og stipendiater som arbeidet med russiske språkstudier.

RUN i bokstaver. Blå, rød og hvite farger rundt. Logo.

Om prosjektet

Fullstendig prosjektnavn: RuN - Where Russian meets Norwegian - languages at the interfaces.

RuN-prosjektet har etablert et sterkt fagmiljø for utdanning og forskning.

Prosjektet involverer studenter, lærere og forskere fra de to landene som alle er interesserte i både russisk og norsk, enten rent lingvistisk eller i fremmedspråkinnlæringen.

Periode: 2008 - 2010.

Mål

Å bygge bro mellom forskning og undervisning innen russisk kontrastiv lingvistikk og oversettelsesstudier.

Resultater

Nærmere hundre studenter fra Norge og Russland har deltatt faglig i prosjektet gjennom kurs, seminarer og tre internasjonale konferanser. En rekke studenter og lærere er utvekslet mellom UiO og samarbeidspartneren i Russland, Det humanistiske institutt i Murmansk. Flere av verdens fremste lingvister innen blant annet russisk lingvistikk har deltatt på RuN-prosjektets arrangementer.

Blant prosjektets konkrete resultater er utviklingen av RuN-korpuset, et tagget parallellkorpus med tekster på russisk, norsk og engelsk. Korpuset er i dag tilgjengelig for russiskforskere verden over. RuN-korpuset er gjort søkbart i korpussøkesystemet Glossa, som er utviklet av Tekstlaboratoriet.

Både ved UiO og ved samarbeidsintstitusjonen Det humanistiske institutt i Murmansk er korpuset brukt aktivt i undervisning, som i kurs i russisk korpuslingvistikk og oversettelse. Datamateriale fra RuN-korpuset er også utgangspunkt for en rekke forskningsarbeider og avhandlinger. Korpuset utvides fra 2010 med nye språk (blant annet bulgarsk, BKS, polsk, italiensk og fransk).

Finansiering

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (nå DIKU) støttet prosjektet med 3,3 millioner kroner. Det humanistiske fakultet ved UiO støttet en videreutvikling av RuN-korpuset med 320.000 kroner for 2010. RuN-konferansen i St. Peterstburg 2010 ("The Russian Verb") ble støttet av Norges Forskningsråd med 275 000 kroner.

Samarbeid

Det humanistiske institutt i Murmansk er hovedsamarbeidspartner.

 

Se mer informasjon om prosjektet og språkkorpuser (engelsk)

 

Publisert 27. okt. 2020 12:14 - Sist endret 16. mai 2022 12:15

Kontakt

Prosjektleder

Atle Grønn

Deltakere

 • Atle Grønn
 • Maria Filiouchkina Krave
 • Trond Nordenstam
 • Hanne Eckhoff
 • Galina Smirnova
 • Olga Innokentevna Janygina
 • Olga Jurevna Klonova
 • Tatyana Melentyeva
 • Boris Orekhov
 • Vladislav Dorokhin
 • Konstantin Anchin
 • Per Byrkjeland
 • Olga Dolzhykova
 • Tim Roos
 • Evgenyj Shaul'skij
 • Marina Mozharovskaya
Detaljert oversikt over deltakere