Russisk møter norsk (avsluttet)

RuN-prosjektet har gitt en helt ny innfallsvinkel til russiske språkstudier.

RUN står det med bokstaver. Blå, rød og hvite farger rundt. Logo.

Om prosjektet

Fullstendig prosjektnavn: RuN - Where Russian meets Norwegian - languages at the interfaces.

RuN-prosjektet har etablert et sterkt fagmiljø for utdanning og forskning.

Prosjektet involverer studenter, lærere og forskere fra de to landene som alle er interesserte i både russisk og norsk, enten rent lingvistisk eller i fremmedspråkinnlæringen.

Periode: 2008 - 2010.

Mål

Å bygge bro mellom forskning og undervisning innen russisk kontrastiv lingvistikk og oversettelsesstudier.

Resultater

Nærmere hundre studenter fra Norge og Russland har deltatt faglig i prosjektet gjennom kurs, seminarer og tre internasjonale konferanser. En rekke studenter og lærere er utvekslet mellom UiO og samarbeidspartneren i Russland, Det humanistiske institutt i Murmansk. Flere av verdens fremste lingvister innen blant annet russisk lingvistikk har deltatt på RuN-prosjektets arrangementer.

Blant prosjektets konkrete resultater er utviklingen av RuN-korpuset, et tagget parallellkorpus med tekster på russisk, norsk og engelsk. Korpuset er i dag tilgjengelig for russiskforskere verden over. RuN-korpuset er gjort søkbart i korpussøkesystemet Glossa, som er utviklet av Tekstlaboratoriet.

Både ved UiO og ved samarbeidsintstitusjonen Det humanistiske institutt i Murmansk er korpuset brukt aktivt i undervisning, som i kurs i russisk korpuslingvistikk og oversettelse. Datamateriale fra RuN-korpuset er også utgangspunkt for en rekke forskningsarbeider og avhandlinger. Korpuset utvides fra 2010 med nye språk (blant annet bulgarsk, BKS, polsk, italiensk og fransk).

Finansiering

SIU, Senter for internasjonalisering av høyere utdanning, har støttet prosjektet med 3,3 millioner kroner. Det humanistiske fakultet ved UiO støtter en videreutvikling av RuN-korpuset med 320.000 kroner for 2010. RuN-konferansen i St. Peterstburg 2010 ("The Russian Verb") ble støttet av Norges Forskningsråd med 275 000 kroner.

Samarbeid

Det humanistiske institutt i Murmansk er hovedsamarbeidspartner.

Nettsider på russisk og engelsk

Se prosjektets mer omfattende hovedsider

Skalla mann på en plass foran en stor turkis og hvit bygnign. Foto.
– Vi bygger bro mellom forskning og undervisning innen russisk kontrastiv lingvistikk og oversettelsesstudier, sier Atle Grønn. Her foran Vinterpalasset i St. Petersburg våren 2010.

 

Publisert 23. apr. 2010 16:49 - Sist endret 16. apr. 2020 17:48