English version of this page

Å spinne ut av kontroll: Retorikk og voldelig konflikt (avsluttet)

Retorikk og voldelig konflikt: Mediefremstillinger av 'Den andre' i de jugoslaviske arvtakerstatene.

Mål

Prosjektet undersøkte sammenhenger mellom mediediskurs og forløp/utfall av konflikter i det tidligere Jugoslavia ved statens oppløsning på 1990-tallet.

I noen av republikkene brøt det ut full borgerkrig, mens konfliktene andre steder ble løst mer eller mindre fredelig. Vi ville undersøke om dette hadde sammenheng med hvordan partene (de etniske gruppene) omtalte hverandre før og under konflikten.

Resultater

I noen grad fant vi slike sammenhenger som vi lette etter. Konkret fant vi at der konflikten ble holdt på et politisk plan, og media i den enkelte republikken så det politiske regimet i den andre republikken som sin motstander, der var det mulig å unngå voldsbruk.

I de tilfellene der man fremstilte den andre etniske gruppen som motstander, var barrierene mot voldsbruk lavere.

Bakgrunn

Det teoretiske grunnlag for prosjektet var tredelt: konfliktteori, Fredrik Barths teori om ethnic boundaries, og myteteori.

Samarbeid

Tre samarbeidende institusjoner deltok: ILOS, UiO; Institutt for Filosofi og Samfunnsteori ved Universitetet i Beograd, og Mediacentar i Sarajevo.

Prosjektets varighet

2007 - 2010

Finansiering

Norges Forskningråd

Publisert 27. okt. 2020 12:13 - Sist endret 16. mai 2022 11:34

Kontakt

Prosjektleder

Pål Kolstø

Deltakere

 • Pål Kolstø
 • Nedin Mutic
 • Gordana Djeric
 • Jelena Vasiljevic
 • Tarik Jusic
 • Adla Isanovic
 • Michal Sladecek
 • Amer Dzihana
 • Sabina Mihelj
 • Veronika Bajt
 • Milos Pankov
 • Zhidas Daskalovsky
 • Rexhep Prekopuca
 • Ivana Djuric
 • Vladimir Zoric
 • Jovo Bakic
 • Gazela Pudar
 • Djordje Pavicevic
 • Srdjan Djurovic
 • Nita Luci
 • Predrag Markovic
Detaljert oversikt over deltakere