Spinning out of control (avsluttet)

Retorikk og voldelig konflikt: Mediefremstillinger av 'Den andre' i de jugoslaviske arvtakerstatene.

1389. 1989. Det står det på dette ornamentet. Foto.

Mål

Prosjektets fulle navn: Spinning out of control: rhetoric and violent conflict. Representations of 'self' – 'other' in the Yugoslav successor states.

Vi ville undersøke sammenhenger mellom mediediskurs og forløp/utfall av konflikter i det tidligere Jugoslavia ved statens oppløsning på 1990-tallet.

I noen av republikkene brøt det ut full borgerkrig, mens konfliktene andre steder ble løst mer eller mindre fredelig. Vi ville undersøke om dette hadde sammenheng med hvordan partene (de etniske gruppene) omtalte hverandre før og under konflikten.

Resultater

I noen grad fant vi slike sammenhenger som vi lette etter. Konkret fant vi at der konflikten ble holdt på et politisk plan, og media i den enkelte republikken så det politiske regimet i den andre republikken som sin motstander, der var det mulig å unngå voldsbruk.

I de tilfellene der man fremstilte den andre etniske gruppen som motstander, var barrierene mot voldsbruk lavere.

Bakgrunn

Det teoretiske grunnlag for prosjektet var tredelt: konfliktteori, Fredrik Barths teori om ethnic boundaries, og myteteori.

Prosjektet varte i tre og et halvt år, 2007-2010.

Samarbeid

Tre samarbeidende institusjoner deltok: ILOS, UiO; Institutt for Filosofi og Samfunnsteori ved Universitetet i Beograd, og Mediacentar i Sarajevo.

Finansiering

Norges Forskningråd

Se også prosjektets sider på engelsk

Publisert 30. juni 2010 15:01 - Sist endret 16. apr. 2020 17:51