Cecilia Kosanetzky Ingulstad

Førstekonsulent - ILOS-stab
Bilde av Cecilia Kosanetzky Ingulstad
English version of this page
Telefon +47 22856081
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

Studentrelaterte henvendelser må sendes til studentinfo@ilos.uio.no.

Jeg er ikke på kontoret for tiden, men skriv gjerne til meg på denne adressen hvis du er student og har et spørsmål eller vil avtale en veiledningstime med meg på Zoom.

Studiekonsulent for italiensk

 • emner i italiensk

 • emnekombinasjoner (emnegrupper) innen disse fagområdene

 • oppbygging og gjennomføring av årsenhet, bachelor og master i italiensk

 • undervisningsplanlegging for italiensk

 • redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart, og UiOs minstekrav til avlagte studiepoeng per år

Jeg kan ikke svare på spørsmål om: eksamen og obligatoriske aktiviteter på italiensk - kontakt eksamenskonsulenten på studentinfo@ilos.uio.no 

Studiekonsulent for tysk og nederlandsk

 • emner i tysk og nederlandsk

 • emnekombinasjoner (emnegrupper) innen disse fagområdene

 • oppbygging og gjennomføring av årsenhet, bachelor og master i tysk

 • undervisningsplanlegging for tysk og nederlandsk

 • redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart, og UiOs minstekrav til avlagte studiepoeng per år

Eksamenskonsulent for tysk og nederlandsk

 • Tilrettelegging og avvikling av eksamener på tysk og nederlandsk (skriftlig eksamen administreres av HFs eksamenskontor)
 • Obligatoriske undervisningsaktiviteter
 • Begrunnelser
 • Klagesaker
 • Fuskesaker

For spørsmål knyttet til opptak til årsenhet eller bachelor - kontakt Knutepunktet ved UiO

Emneord: Studieadministrasjon, Tysk, Nederlandsk, Italiensk, Eksamen
Publisert 7. nov. 2017 14:10 - Sist endret 15. des. 2021 09:00