Anneliese Pitz

Førsteamanuensis emerita
Bilde av Anneliese Pitz
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. et. Niels Henrik Abels vei 36

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne tysk språk; morfologi, syntaks, semantikk og pragmatikk. Oversettelsesteori og  oversettelse tysk ­- norsk, norsk - tysk. Tysk som fremmedspråk.

Faglige kompetanseområder

Tysk grammatikk. Morfologi og syntaks; leksikalske prosesser, spesielt nominalisering. Informasjonsstruktur. Passiv og partisippkonstruksjoner. Kontrastiv syntaks og korpuslingvistikk. Oversettelse.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

Medforfatter på kapittel i bok innenfor SPRIK-prosjektet: Big Events - Small Clauses. The Grammar of Elaboration. C. F. Hansen, D. Haug. (eds). Mouton de Gruyter.

Emneord: Tysk, Tysk språk, Lingvistikk, Syntaks, Oversettelse, Oversettelsesstudier
Publisert 3. juni 2010 14:55 - Sist endret 11. aug. 2021 15:08