Anneliese Pitz

Førsteamanuensis emerita
Bilde av Anneliese Pitz
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. et. Niels Henrik Abels vei 36

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne tysk språk; morfologi, syntaks, semantikk og pragmatikk. Oversettelsesteori og  oversettelse tysk ­- norsk, norsk - tysk. Tysk som fremmedspråk.

Faglige kompetanseområder

Tysk grammatikk. Morfologi og syntaks; leksikalske prosesser, spesielt nominalisering. Informasjonsstruktur. Passiv og partisippkonstruksjoner. Kontrastiv syntaks og korpuslingvistikk. Oversettelse.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILOS

Medforfatter på kapittel i bok innenfor SPRIK-prosjektet: Big Events - Small Clauses. The Grammar of Elaboration. C. F. Hansen, D. Haug. (eds). Mouton de Gruyter.

Emneord: Tysk, Tysk språk, Lingvistikk, Syntaks, Oversettelse, Oversettelsesstudier

Publikasjoner

 • Fabricius-Hansen, Cathrine; Pitz, Anneliese Pauline & Torgersen, Henrik Anker Tumert (2021). Lexical interference in non-native resolution of possessives? Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 12(2), s. 25–63. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pitz, Anneliese Pauline & Solfjeld, Kåre (2019). Reported speech in online press texts – contrastive. Zeitschrift für germanistische Linguistik. ISSN 0301-3294. 47(1), s. 137–176. doi: 10.1515/zgl-2019-0005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fabricius-Hansen, Cathrine; Helland, Hans Petter & Pitz, Anneliese Pauline (2017). An L2 perspective on possessives: Contrasts and their possible consequences. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 9(2), s. 3–39. doi: 10.5617/osla.4762. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pitz, Anneliese Pauline; Behrens, Bergljot; Bott, Oliver; Solstad, Torgrim; Hörnig, Robin & Fabricius-Hansen, Cathrine (2017). An empirical L2 perspective on possessives: German/Norwegian. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 9(2), s. 41–74. doi: 10.5617/osla.4765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helland, Hans Petter & Pitz, Anneliese Pauline (2014). Participles in contrast. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 6(1), s. 229–250. doi: 10.5617/osla.717.
 • Helland, Hans Petter & Pitz, Anneliese Pauline (2014). La syntaxe des constructions participiales. Syntaxe & Sémantique. ISSN 1623-6742. 15, s. 17–46. doi: 10.3917/ss.015.0017.
 • Behrens, Bergljot & Pitz, Anneliese Pauline (2014). Fantastiske Absolutter -Absolutt Fantastisk. I Helland, Hans Petter & Salvesen, Christine Meklenborg (Red.), Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-753-4. s. 157–185.
 • Helland, Hans Petter & Pitz, Anneliese Pauline (2012). Open adjuncts: participial syntax. I Fabricius-Hansen, Cathrine & Haug, Dag Trygve Truslew (Red.), Big events, small clauses : the grammar of elaboration. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-028586-4. s. 93–130. doi: 10.1515/9783110285864.93.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2006). The relation between information structure, syntactic structure and passive. I Solstad, Torgrim & Lyngfelt, Benjamin (Red.), Demoting the Agent. Passive, middle and other voice phenomena. John Benjamins Publishing Company. ISSN 90-272-3360-8.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1993). Derived delimiters. University of Trondheim Working Papers in Linguistics. ISSN 0802-3956. 16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fabricius-Hansen, Cathrine; Pitz, Anneliese Pauline & Solfjeld, Kåre (2018). Der Konjunktiv – Formen und Spielräume. Stauffenburg Verlag. ISBN 978-3-95809-521-2. 270 s.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1997). Deutsche Wortbildung. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22832-0. 6 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Solfjeld, Kåre & Pitz, Anneliese Pauline (2018). Sequenzen von Redewiedergabe in Online-Texten, Vergleich Deutsch, Norwegisch, Englisch.
 • Solfjeld, Kåre & Pitz, Anneliese Pauline (2018). Redewiedergabe in Onlinetexten – kontrastiv.
 • Behrens, Bergljot; Pitz, Anneliese Pauline; Helland, Hans Petter & Fabricius-Hansen, Cathrine (2017). Introduction to Possessives in L2 and translation: basic principles and empirical findings. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 9(2), s. 1–2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pitz, Anneliese Pauline (2007). Kasus takk! Hva hadde tysk vært uten?
 • Pitz, Anneliese Pauline (2006). Profft - et nettbasert undervisningstilbud for fremmedspråkslærere.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2006). Profft, program for fremmedspråk i skolen.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2005). Hvorfor velger ikke elevene (og lærerne) tysk? [Avis]. Lektorbladet.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2004). Fehleranalyse: Von Fehlern lernen.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2004). The relation between information structure, syntactic structure and passive.
 • Pitz, Anneliese Pauline (2002). Syntaktiske kontraster og informasjonelle paralleler.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1995). Sarah Fagan: The Syntax and Semantics of Middle Constructions. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN 0005-8076. 117(1), s. 106–111.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1995). The interaction between conceptual and morphological complexity in nominalization processes.
 • Pitz, Anneliese Pauline & Sæbø, Kjell Johan (1997). Kontrastive Syntax Norwegisch - Deutsch. Germanistisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Pitz, Anneliese Pauline (1994). Nominal signs in German. AVH Universitetet i Trondheim. ISSN 82-90896-32-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 14:55 - Sist endret 11. aug. 2021 15:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter