Graciete Sousa Cruz Londrim

Universitetslektor portugisisk
Bilde av Graciete Sousa Cruz Londrim
English version of this page
Telefon +47 22 85 60 19
Rom 236
Treffetider Mandag til Torsdag fra kl.9 til kl.12
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Blindern P. A. Munchs hus
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Portugisisk språk, portugisisk grammatikk, portugisisk som fremmed språk, oversettelse og tolking, kognitiv lingvistikk

Undervisining

 POR1001 - Innføring i portugisisk

 

Universitetslektor, UiO, 2005 - Present

2011 - present universitetslektor 20% (fra 2011 jobber 80% med internasjonalisering i studieseksjonen, på fakultetsnivå)

2005 - 2010 universitetslektor 80%, alle nivåer på bachelor, stilling delvis finansiert av Camões (tilknyttet Utenriksdepartementet i Portugal), "Leitora do Camões".  Ansvarlig for kurs og for utforming og tilrettelegging av relaterte opplæringsprogrammer på bachelor nivå.  Utforming  av IT-baserte ressurser knyttet til kurs i portugisisk innenfor programmet for fleksibel læring.

Organisering av aktiviteter for å fremme portugisisk språk og kulturer fra portugisisktalende land, i tråd med Camões mål.

2004 hjelpelærer portugisisk UiO

 

Sensor eksamen portugisisk språk, videregående, Utdanningsdirektoratet
2008 - nå

Fagnemnda portugisisk språk, videregående, Utdanningsdirektoratet
2010 - nå

Sensor autorisasjonsprøve i portugisisk-norsk tolking, OsloMet
2006 - nå

Sensor autorisasjonsprøve i portugisisk-norsk oversettelse, NHH - Norges Handelshøyskole
2008 - nå

Sensor eksamen i Tolking i offentlig sektor og opptaksprøve til bachelorstudiet, OsloMet –
2008 - Present

Språkveileder bachelor Tolking i offentlig sektor, OsloMet
2018 og 2008

Språk og kultur kompetansekonsulent – Utenriksdepartementet
2003 - 2012
Utforming og tilrettelegging av middels avanserte opplæringsprogrammer i portugisisk, i tråd med UDs arbeidsområder: utviklingssamarbeid, humanitært arbeid, folkerett, klima og miljø, energi, handelspolitikk, olje, FN, diplomati, kulturer fra portugisisktalende land.

Oversetter
1995 - 2003
Teknisk, finans og bankvirksomhet, artikler, filmer, markedsføringsmateriell.
Noen kunder: Reticências ltd (Lisboa), Kaizen Institute (London), Yara (Oslo) etc.

 

Utdanning

2006 Master avhandling, bevegelsesmåte på norsk og på portugisisk, en kognitiv kontrastiv studie, Universitet i Oslo

1996 "Licenciatura" i oversettelse: portugisisk, engelsk og fransk ("licenciatura" før Bologna-prosessen tilsvarer omtrent mastergrad) ISLA Lisboa - Instituto Superior de Línguas e Administração

Emneord: portugisisk, portuguese, portugisisk som fremmed språk

Publikasjoner

  • Sousa Cruz Londrim, Graciete (2008). Motion in Language and Cognition: Grammatical and Conceptual Aspects of Metaphorical Motion in Portuguese and Norwegian."O movimento na língua e na cognição: aspetos gramaticais e conceptuais do movimento metafórico no português e no norueguês". Revista Portuguesa de Humanidades.  ISSN 0874-0321.  (12), s 69- 90
  • Sousa Cruz Londrim, Graciete (2006). Path and manner of motion. A contrastiv study Norwegian-Portuguese. "Percurso e Modo de Movimento. Um estudo contrastivo Norueguês - Português". Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  22(2), s 7- 24

Se alle arbeider i Cristin

  • Sousa Cruz Londrim, Graciete; Santos, Diana; Michalsen, Fabiana & Jansen, Heidi (2017). Viva!. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-11-02236-3.  241 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Sousa Cruz Londrim, Graciete (2007). Designing learning materials for internet-based learning of languages.
  • Sousa Cruz Londrim, Graciete (2007). Metaphorical Motion in Portuguese and Norwegian. "O movimento metafórico no norueguês e no português".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. mai 2018 15:29 - Sist endret 17. feb. 2020 10:43