Graciete Sousa Cruz Londrim

Universitetslektor portugisisk
Bilde av Graciete Sousa Cruz Londrim
English version of this page
Telefon +47 22 85 60 19
Rom 236
Treffetider Mandag til Torsdag fra kl.9 til kl.12
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Blindern P. A. Munchs hus
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Portugisisk språk, portugisisk grammatikk, portugisisk som fremmed språk, oversettelse og tolking, kognitiv lingvistikk

Undervisining

 POR1001 - Innføring i portugisisk

Universitetslektor, UiO, 2005 - Present

2011 - present 20% universitetslektor ved ILOS og 80% internasjonal koordinator for utveksling og internasjonalisering av studier i HF studieseksjonen.

2005 - 2010 universitetslektor alle nivåer på bachelor, stilling delvis finansiert av Camões (tilknyttet Utenriksdepartementet i Portugal), "Leitora do Camões".  Ansvarlig for kurs og for utforming og tilrettelegging av relaterte opplæringsprogrammer på bachelor nivå.  Utforming  av IT-baserte ressurser knyttet til kurs i portugisisk innenfor programmet for fleksibel læring.

Organisering av aktiviteter for å fremme portugisisk språk og kulturer fra portugisisktalende land, i tråd med Camões mål.

2003 - 2004 hjelpelærer portugisisk UiO

Sensor eksamen portugisisk språk, videregående, Utdanningsdirektoratet
2008 - nå

Fagnemnda portugisisk språk, videregående, Utdanningsdirektoratet
2010 - nå

Sensor i tospråktesten portugisisk-norsk, OsloMet
2006 - nå

Sensor autorisasjonsprøve i portugisisk-norsk tolking, OsloMet
2006 - nå

Sensor autorisasjonsprøve i portugisisk-norsk oversettelse, NHH - Norges Handelshøyskole
2008 - nå

Sensor eksamen i Tolking i offentlig sektor og opptaksprøve til bachelorstudiet, OsloMet –
2008 - nå

Språkveileder bachelor Tolking i offentlig sektor, OsloMet
2018 - nå

Språk og kultur kompetansekonsulent – Utenriksdepartementet
2003 - 2012
Utforming og tilrettelegging av middels avanserte opplæringsprogrammer i portugisisk, i tråd med UDs arbeidsområder: utviklingssamarbeid, humanitært arbeid, folkerett, klima og miljø, energi, handelspolitikk, olje, FN, diplomati, kulturer fra portugisisktalende land.

Oversetter
1995 - 2003
Teknisk, finans og bankvirksomhet, artikler, filmer, markedsføringsmateriell.
Noen kunder: Reticências ltd (Lisboa), Kaizen Institute (London), Yara (Oslo) etc.

 

Utdanning

2006 Master avhandling, bevegelsesmåte på norsk og på portugisisk, en kognitiv kontrastiv studie, Universitet i Oslo

1996 "Licenciatura" i oversettelse: portugisisk, engelsk og fransk ("licenciatura" før Bologna-prosessen tilsvarer omtrent mastergrad) ISLA Lisboa - Instituto Superior de Línguas e Administração

Emneord: portugisisk, Portuguese, portugisisk som fremmed språk
Publisert 28. mai 2018 15:29 - Sist endret 5. okt. 2021 10:43