Ingeborg Misje Bergem

Bilde av Ingeborg Misje Bergem
English version of this page
Telefon +47 22856832
Mobiltelefon 95410414
Rom 928
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschow
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg skriver en doktorgrad om de gule vestene og den demokratiske krisen i det moderne Frankrike. De gule vestene startet som et opprør mot mer skatt på bensinprisene i 2018, men utviklet seg snart til å bli en bevegelse som favnet mye bredere. Noen viktige temaer er demokratisk reform, mer direkte demokrati, en mer omfordelende og rettferdig økonomi, bedre offentlige tjenester og høyere minstelønn. 

I min doktorgrad skal jeg undersøke hvordan de gule vestene kan sees i sammenheng med representasjonskrisen i Frankrike, og i Vesten, for øvrig, og hvordan de gule vestene bør plasseres i det allerede eksisterende politiske landskapet. 

Våren 2021 vil jeg intervjue deltagere i de gule vestene i Frankrike. 

Min doktorgradsveileder er førsteamanuensis Kjerstin Aukrust. 

Bakgrunn

Jeg har utdannelse i fransk og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Sciences Po Paris og Sorbonne Paris. I 2018 leverte jeg en masteroppgave om laïcité-begrepet i Front Nationals retorikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og språk. 

Fra 2017 til 2020 arbeidet jeg som journalist på religionsavdelingen i avisen Vårt Land.

Priser

2017: Masterstipend fra stiftelsen Fritt Ord.

2016: Masterstipend fra Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (CREX).

Verv

Litteraturanmelder i avisen Vårt Land.

 

Emneord: de gule vestene, frankrike, sosiale bevegelser, populisme, høyrepopulisme, venstrepopulisme, laïcité, sekularitet, innvandring, fransk områdekunnskap, fransk politikk, moderne fransk politikk, Fransk historie
Publisert 18. aug. 2020 09:22 - Sist endret 29. sep. 2020 15:08