Språk - digitale ressurser

Språkstudenter kan her finne øvelser og ressurser for eget pensum.

Her finner du også tidskrifter på nett, nettbasert grammatikk og flerspråklige korpus som er en berikelse for språkforskningen.

Fransk

 • Øvelser til pensum
 • Diagnostisk test
 • Interaktive øvelser
 • Bibliotek
 • Lær å referere

Italiensk

 • Diagnostisk test
 • Interaktive øvelser
 • Grammatikk
 • Romanske språk
 • Lær å referere

 

Spansk

Polsk

 • Grammatikk og ordbøker
 • Nettbaserte kurs og verktøy
 • Litteratur, kultur, politikk
 • Lenker til polske ressurser
 • Universiteter
 • Polske medier

Portugisisk

 • Øvelser til pensum
 • Elektroniske emner
 • Praktisk portugisisk
 • Diagnostisk test
 • Den iberiske verden
 • Bibliotek
 • Lær å referere

Tsjekkisk

 • Nettressurser om tsjekkisk og Tsjekkia
 • Emner
 • Forskning ved UiO
 • Lyd og skrift
 • Litteratur og kultur
 • Nettkurs

 

Tysk

 • ProGr@mm kontrastiv
 • Deutsch-Norwegisch
 • Nettbasert grammatikk
 • Grammatiske fenomener ved tysk og norsk
 • Interaktive øvingsoppgaver

Russisk

 • The RuN-Euro Corpus
 • Tagget parallellkorpus med tekster på russisk, norsk og engelsk
 • Også bulgarsk, BKS, polsk, italiensk og fransk
 • Tilgjengelig for russiskforskere verden over
 • RuN-korpuset er søkbart i Glossa
 • For undervisning og forskning
 • Oversettelse

 

Oslo Multilingual Corpus

 • Flerspråklige tekstkorpus
 • Originaltekster og oversettelser.
 • Unike forskningsmateriale
 • Norsk, engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, portugisisk, svensk, finsk

 

Open Access - tidsskrift for lingvistikk

 • Oslo Studies in Language (OSLa)
 • Fagfellevurdert tidsskrift
 • Alle områder innen lingvistikk

SILaNa

 • Italiensk talespråkskorpus
 • Nesten 240 000 forekomster fra 32 intervjuer om språk og nasjonal identitet