Språk - digitale ressurser

Ansiktet til en mann og som holder hånden bak øret for å lytte.

Språkstudenter kan her finne øvelser og ressurser for eget pensum.

Her finner du også tidskrifter på nett, nettbasert grammatikk og flerspråklige korpus som er en berikelse for språkforskningen.

Fransk

 • Øvelser til pensum
 • Diagnostisk test
 • Interaktive øvelser
 • Bibliotek
 • Lær å referere

Italiensk

 • Diagnostisk test
 • Interaktive øvelser
 • Grammatikk
 • Romanske språk
 • Lær å referere

 

Spansk

 • Elektroniske emner
 • Praktisk spansk
 • Språkkunnskap
 • Litteratur
 • Den iberiske verden
 • Etter- og videreutdanning
 • The Elenor Corpus

Polsk

 • Grammatikk og ordbøker
 • Nettbaserte kurs og verktøy
 • Litteratur, kultur, politikk
 • Lenker til polske ressurser
 • Universiteter
 • Polske medier

Portugisisk

 • Øvelser til pensum
 • Elektroniske emner
 • Praktisk portugisisk
 • Diagnostisk test
 • Den iberiske verden
 • Bibliotek
 • Lær å referere

Tsjekkisk

 • Nettressurser om tsjekkisk og Tsjekkia
 • Emner
 • Forskning ved UiO
 • Lyd og skrift
 • Litteratur og kultur
 • Nettkurs

 

Tysk

 • ProGr@mm kontrastiv
 • Deutsch-Norwegisch
 • Nettbasert grammatikk
 • Grammatiske fenomener ved tysk og norsk
 • Interaktive øvingsoppgaver

Russisk

 • The RuN-Euro Corpus
 • Tagget parallellkorpus med tekster på russisk, norsk og engelsk
 • Også bulgarsk, BKS, polsk, italiensk og fransk
 • Tilgjengelig for russiskforskere verden over
 • RuN-korpuset er søkbart i Glossa
 • For undervisning og forskning
 • Oversettelse

 

Oslo Multilingual Corpus

 • Flerspråklige tekstkorpus
 • Originaltekster og oversettelser.
 • Unike forskningsmateriale
 • Norsk, engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, portugisisk, svensk, finsk

 

Open Access - tidsskrift for lingvistikk

 • Oslo Studies in Language (OSLa)
 • Fagfellevurdert tidsskrift
 • Alle områder innen lingvistikk

SILaNa

 • Italiensk talespråkskorpus
 • Nesten 240 000 forekomster fra 32 intervjuer om språk og nasjonal identitet