Spansk språk

Landsby med tårnbygning i bakker.
Segovia, Spania.

Her finner du elektroniske ressurser for spansk utviklet i samarbeid mellom spansk ved ILOS og HumSam-biblioteket (Romanske språk).

¡Bienvenidos!

Test din spansk!

Bibliotek

  • Spansk
  • E/LE: Spansk som fremmedspråk
  • Letras - liten database med informasjon om norske oversettelser av spansk og spanskamerikansk litteratur.
  • Nye bøker - innen romanske språk

Hvordan referere

Søk & Skriv er for studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving.


Søk & Skriv er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, og Akademisk skriving ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Nasjonalbiblioteket har finansiert prosjektet.