Hans Fredrik Dahl

Image of Hans Fredrik Dahl
Norwegian version of this page
Phone +47 22850431
Username
Visiting address Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postal address Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo
Tags: Media and communication, Rhetoric, Media aesthetics, Media history

Publications

 • Dahl, Hans Fredrik (2014). Knut Hamsun og Nordahl Grieg : norske intellektuelle i totalitære bevegelser. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1. p. 16–29.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). "En bondegård i Østen" Quisling, Russland og Waffen-SS. In Kopperud, Øivind & Kieding Banik, Vibeke (Ed.), Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning. HL-senteret. ISSN 978-82-92988-04-6. p. 65–84.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Dannet skrift, dannet tale. In Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Ed.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Pressen og unionsoppløsningen i 1905. In Ottosen, Rune & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01565-1. p. 313–314.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Siste runde. In Hjeltnes, Guri & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01605-4.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Pressen under krig og nazisme. In Ottosen, Rune & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01565-1.
 • Bastiansen, Henrik G. & Dahl, Hans Fredrik (2010). I Ibsens tid. In Ottosen, Rune & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01565-1. p. 15–24.
 • Ijäs, Arne Johansen; Dahl, Hans Fredrik; Hjeltnes, Guri & Hjeltnes, Guri (2010). Samisk presse på hugget. In Dahl, Hans Fredrik (Eds.), Norsk Presses historie 1-4 (1660-2010). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01613-9. p. 389–399.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Retsopgøret i Norge efter 1945. In Dahl, Hans Fredrik (Eds.), Danske tilstande, norske tilstand 1940-45. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 978-87-02-09090-1. p. 311–322.
 • Johansen, Tor Are; Dahl, Hans Fredrik; Bastiansen, Henrik G. & Østbye, Helge (2010). Fra avishus til konsern. In Hjeltnes, Guri & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01605-4. p. 421–463.
 • Dahl, Hans Fredrik (2008). Antisemittismen i norsk historie. In Hagtvet, Bernt (Eds.), Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. ISSN 978821501308-4. p. 442–460.
 • Dahl, Hans Fredrik & Pittaway, Mark (2008). Legitimacy and the Making of the post-war Order. In conway, martin & romijn, peter (Ed.), The War for Legitimacy in Politics and Culture 1936-1946. Berg Publishers. ISSN 978-1-84520-821-9. p. 177–209.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Om journalistert som personer. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Studiet av kulturpolitikk som del av allmenn politikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. p. 5–14.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). "Studiet av kulturpolitikk som del av almen politikk", i Nordisk kulturpolitisk Tidsskrift 2006/1 s.5-14. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. p. 5–14.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Norsk telekommunikasjonshistorie. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 722–732.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). “Dealing with the Past in Scandinavia”, in Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2006, s. 147-63. In Elster, Jon (Eds.), Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2006. Cambridge University Press. ISSN 0-521-82973-9. p. 147–163.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Historien på vei mot idéhistorie? In Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Ed.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISSN 82-530-2909-8. p. 71–89.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Dealing with the past in Scandinavia. In Elster, Jon (Eds.), Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2006. Cambridge University Press. ISSN 0-521-82973-9.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). 1905:Mediebildet i globalt perspektiv. Pressehistoriske skrifter. ISSN 1503-9161. p. 7–17.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). Norge i verden 1905 i globalt perspektiv. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. p. 115–136.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Annen verdenskrig - alle krigers mor. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 47–62.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Nordisk høyreradikalisme. En forskingsoversikt og et forslag. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 83(3), p. 417–444.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Kulturpolitikkens mekanismer. norisk kulturpolitisk tidsskrift. p. 7–23.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere. In Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (Ed.), Et rettferdig oppgjør ?. Pax Forlag. ISSN 82-530-2708-7. p. 87–117.
 • Sørensen, Øystein & Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere. In Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (Ed.), Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISSN 82-530-2708-7. p. 87–117.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). Folk og folkefellesskap i nasjonalsosialismen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 39–46.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). “Nordisk hØyreradikalisme. En forskningsoversikt og et forslag”. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). Kultur- og mediepolitkkkens historie. In Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (Ed.), Kulturforskning. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00396-6. p. 266–282.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). Orkla mot Schibsted. Kampen om den nroske TV 2-konsesjonenen. In Carlsson, Ulla (Eds.), Pennan, penningen och politiken. Nordicom. p. 183–196.
 • Dahl, Hans Fredrik & Bastiansen, Henrik G (2003). Gid nu snart mig bud blir bragt! Henrik Ibsen som medieteoretiker, Mellom mediene. Unipub forlag. ISSN 82-7477-138-9. p. 119–136.
 • Dahl, Hans Fredrik & Bastiansen, Henrik Grue (2003). "Gid nu snart meg bud blir brakt" - Henrik Ibsen som medieteoretiker, Mellom mediene. Unipub forlag. ISSN 82-7477-138-9. p. 119–135.
 • Dahl, Hans Fredrik (2002). The challenges of Media History. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 23(1/2), p. 81–84.
 • Dahl, Hans Fredrik (2002). 'Rase' i norsk debatt 1900-1950. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. p. 35–58.
 • Dahl, Hans Fredrik (2001). TV News as a Slurce of History. What do yeaterday's televised news bulletins tell us about the past? IASA journal. ISSN 1021-562X. p. 23–28.
 • Dahl, Hans Fredrik (2001). Å lese fjenrsynstekster. Fem norske forsøk sett i perspektiv. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. p. 25–37.

View all works in Cristin

 • Dahl, Hans Fredrik; Hagtvet, Bernt & Werenskjold, Rolf (2019). Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norske offentlighet . Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654869. 327 p.
 • Bastiansen, Henrik G. & Dahl, Hans Fredrik (2019). Norsk mediehistorie. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03198-9. 415 p.
 • Hjeltnes, Guri & Dahl, Hans Fredrik (2010). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01605-4. 552 p.
 • Dahl, Hans Fredrik; Kirchhoff, Hans; Lund, Joachim & Vaale, Lars-Erik (2010). Danske tilstander, norske tilstander: forskjeller og likheter under tysk okkupasjon 1940-45. Forlaget Press. ISBN 978-82-7547-401-6. 462 p.
 • Ottosen, Rune & Dahl, Hans Fredrik (2010). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01565-1. 462 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Danske tilstande, norske tilstand 1940-45. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISBN 978-87-02-09090-1. 406 p.
 • Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (2010). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01551-4. 479 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Norsk Presses historie 1-4 (1660-2010). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01613-9. 1913 p.
 • Bastiansen, Henrik G. & Dahl, Hans Fredrik (2008). Norsk mediehistorie. Universitetsforlaget.
 • Bastiansen, Henrik Grue & Dahl, Hans Fredrik (2008). Norsk mediehistorie, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01353-4.
 • Olsen, Per Erik & Dahl, Hans Fredrik (2008). Kampen om Norge. Tyskernes bilder fra det norske felttoget. Vega forlag. ISBN 978-82-8211-000-6. 144 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Helseth, Tore (2006). To knurrende løver : kulturpolitikkens historie 1814-2014. Universitetsforlaget. ISBN 8215008194. 313 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Helseth, Tore (2006). TO KNURRENDE LØVER KULTURPOLITIKKENS HISTORIE 1814-2014. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00819-4. 314 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). "La Resistenza in Scandinavia, Il caso di Danimarca e Norvegia durante la seconda guerro mondiale", i Roberto Guerri, "La Resistenza in Europa. Le radici di una coscienza comune." 168 pages. Skira. ISBN 8876243607. 7 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). Kalt til stillhet. Min bror Dom Filp. "Utgitt til Dom Filips 70-års dag 4. september 2005" - Tittelbladets bakside. Solum. ISBN 8256014857. 201 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). “Kirken i kulturpolitikken”, i "Kunsten å være kirke : om kirke, kunst og kultur" / utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet. Verbum. ISBN 82-543-1016-5.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). "Dealing with the Past in Scandinavia"In print in Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2005. Cambridge University Press. ISBN 9780521829731. 30 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Jensen, Tom B (2005). Parti og plakat. NS 1933-1945. Historisk forlag. ISBN 82-90181-19-1. 144 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). Kalt til stillhet. Min bror Dom Filip. Solum. ISBN 82-560-1485-7. 201 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Mediehistorie. Historisk metode for medieforskere. Damm. 145 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Quisling. En norsk tragedie. Aschehoug & Co. 512 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. 269 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Et Rettferdig oppgjør? : rettsoppgjøret i Norge etter 1945 / HansFredrik Dahl og Øystein Sørensen (red.). Forf./red.: Sørensen, Øystein Dahl, Hans Fredrik. Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 268 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør ? Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 269 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Tittel: Et Rettferdig oppgjør? : rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 268 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 269 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). “Orkla mot Schibsted. Kampen om den norske TV 2.konsesjonen”. I Ulla Carlsson, red., Pennan, penningen och politiken: medier och medieföretag förr och nu. "Denna bok tillägnas Karl Erik Gustafsson ..." 286 sider. Nordicom. ISBN 91-89471-19-9.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). “‘Gid nu snart meg bud blir bragt’. Henrik Ibsen som medieteoretiker”. Med Henrik G. Bastiansen, i Gunnar Liestøl m.fl.,red., Mellom mediene. Helge RØnning 60 år. Unipub forlag. ISBN 82-7477-138-9.
 • Bastiansen, Henrik Grue & Dahl, Hans Fredrik (2003). Norsk Mediehistorie. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00325-7. 590 p.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). "Kultur- og mediepolitikkens historie" (s266-282) I Bjarne Hodne og Randi Sæbø sin "Kulturforskning" (323 s). Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00396-6. 16 p.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne; Solum, Ove & Dahl, Hans Fredrik (2003). Mellom mediene. Unipub forlag. ISBN 82-7477-138-9. 333 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Høyer, Rolf (2002). Spillet om TV 2. Da Norge fikk kommeriselt fjernsyn. Damm. 235 p.

View all works in Cristin

 • Werenskjold, Rolf; Dahl, Hans Fredrik & Hagtvet, Bernt (2019). Boklanersering: Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norsk offentlighet.
 • Dahl, Hans Fredrik (2016). Tilsvar til Overrein og Madsen :. Pressehistorisk tidsskrift. ISSN 1891-9472. p. 54–55.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). En av oss? Bernt Rougthvedt, Med penn og pistol: En biografi om politimester Jonas Lie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Birgitte Kjos Fonn: Orientering - Rebellenes avis. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 18(4).
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Dårlig katolikk? St. Olav. Katolsk kirkeblad.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Hva ville Gud på Utøya? St. Olav. Katolsk kirkeblad.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Odd S. Lovoll: Norwegian Newspapers in America. Connecting Norway and the New Land. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Palle Andersen: Dansk viden om Holocaust belyst ved den illegale presse. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). ABC Norges første ukeavis. In Flo, Idar Andre (Eds.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. p. 21–21.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Norske Intelligensfedler. In Flo, Idar Andre (Eds.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. p. 252–252.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Fritt Folk. In Flo, Idar Andre (Eds.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. p. 134–134.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Helge Waal - den motvillige biograf. In Bramness, Jørgen G. & Blindheim, Martin (Ed.), Følelser og fornuft : festskrift til Helge Waal. Seraf. ISSN 978-82-93019-01-5. p. 213–222.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Forord. In Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01551-4.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Indre Akershus Blad. In Flo, Idar Andre (Eds.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. p. 183–183.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Aftenposten. In Flo, Idar Andre (Eds.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. p. 25–25.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Den store undersøkelsen. In Heiberg, Gustav; Bergsgård, Arne; Eckhoff, E. F.; Hallesby, O.; Holmboe, Arnold; Steen, Sverre & Thune, N. (Ed.), Undersøkelseskommisjonen av 1945. Granskningskommisjon nedsatt av Stortinget 1945. Familieforlaget AS. ISSN 978-82-8214-0737.
 • Dahl, Hans Fredrik & Kirchhoff, Hans (2010). Besættelse - norsk og dansk. In Dahl, Hans Fredrik (Eds.), Danske tilstande, norske tilstand 1940-45. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 978-87-02-09090-1. p. 9–30.
 • Dahl, Hans Fredrik (2009). Norsk presses historie. NB21. ISSN 1890-3185. p. 72–75.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Hans Fredrik Dahl om Håvard Melnæs: "En helt vanlig dag på jobben" og Lars Arve Røssland: "Media og det menneskelige". Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 3.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Vidkun Quisling: Universismen. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86(4), p. 682–686.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Forbudte bøker. NB21. ISSN 1890-3185.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Bokessay "Biografiens triumf" Om sakprosaens kommersielle suksess-sjanger. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 06(06).
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Biografiens triumf. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Bokmelding av Hans Fredrik Dahl av:Norsk telekommunikasjonshistorie bind 1–3: Harald Rinde: Bind 1: Et telesystem tar form 1855–1920 Harald Espeli: Bind 2: Det statsdominerte teleregimet 1920–1970 Lars Thue: Bind 3: Nye forbindelser 1970–2005. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 85(4), p. 722–732.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Oppgjøret som rystet Norge. Levende Historie. ISSN 1503-4208. p. 18–23.
 • Dahl, Hans Fredrik & Høyer, Rolf (2004). From Family Firm to Business Trust: The Case of Schibsted, Norway.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Annaeus Schjødt d.e., Arve Solstad, Axel Stang, Nic. Stang. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Dahl, Hans Fredrik (2001). Individet i historien. Hva kan biografien gi som annen historieskrivning mangler? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. p. 32–39.
 • Dahl, Hans Fredrik (2001). Pressen og ytringsfriheten i Norden: mellom sensur og politisk korrekthet. Presshistorisk årsbok. ISSN 0282-020X. p. 21–40.
 • Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik; Hjeltnes, Guri; Flo, Idar & Eide, Martin (2006). Presseklippet. Norske pressehistorisk forening. ISSN 82-92587-06-3.
 • Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik; Eide, Martin & Hjeltnes, Guri (2005). 1905 - Nu gjælder det at holde kjæft. Pressehistoriske skrifter nr. 5 2005. Norsk pressehistorisk forening.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). Kritiken mot UD: Fallet Raoul Walleberg i svens offentlighet 1945-1982. Statens ofentlige utredningar. ISSN 91-38-21955-7.

View all works in Cristin

Published Aug. 25, 2010 10:02 PM - Last modified May 27, 2016 9:46 AM