Hans Fredrik Dahl

Professor emeritus

Bakgrunn

1939 Født i Oslo 1966-69 Redaktør i Pax Forlag, redaktør av tidsskiftet Kontrrast 1969 cand.philol. Universitetet i Oslo. Historie hovedfag, latin og sosiologi mellomfag 1970-77 Forsker, NRK, prosjekt Kringkastingens historie 1976 dr.philos. Universitetet i Oslo på avhandling om NRKs historie 1920-40 1978-85 Kulturredaktør i Dagbladet, Oslo 1988-91 professor II i medier og kommunikasjon, UiO 1991- professor s.st. 2001-03 professor II ved Senter for medieøkonomi, Handelshøyskolen BI

Undervisnings- og veiledningsområder

Mediehistorie Medieretorikk Medieestetikk Medieteorier

Faglige kompetanseområder

Presse-, radio- og TV-historie NRKs historie Presseforhold i Norge Medier og propganda under 2.verdenskrig Kultur- og mediepolitikk

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK

Kulturpolitikkens historie i Norge

Rettsoppgjør med litterater og kunstnere etter 1945

Norsk presses historie 1763-2010

Emneord: Medier og kommunikasjon, Mediehistorie, Medieestetikk, Medieteorier

Publikasjoner

"Studiet av kulturpolitikk som del av almen politikk", i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift 2006/1 s.5-14.

To knurrende løver. Kulturpolitikkens historie 1814-2014. Oslo: Universitetsforlaget 2006. S.M. Tore Helseth.

“Dealing with the Past in Scandinavia”, in Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2006, s. 147-63.

Kalt til stillhet. Min bror Dom Filp. Oslo: Solum 2005.

“Norge i verden: 1905 i globalt perspektiv”, i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift vol 21 2005 s. 115-136.

“La resistenza in Scandinavia. Il caso di Danimarca e Norvegia durante la seconda guerro mondiale”, i Roberto Guerri, La Resistenza in Europa. Milano: Skira 2005 s.71-77.

“Kirken i kulturpolitikken”, i Kunsten å være kirke. Kulturmelding for Den norske kirke utarb. av Norske kirkeakademier på oppdrag for kirkerådet. Oslo: Verbum 2005 s. 20-25.

Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Red. s.m. Øystein Sørensen. Oslo: Pax 2004

“Nordisk høyreradikalisme. En forskningsoversikt og et forslag”, Historisk tidsskrift 2004/3 s. 417-444.

Mediehistorie. Historisk metode for medieforskere. Oslo: Damm 2004.

“Kulturpolitikkens mekanismer”, i Nordisk kultuirpolitisk tidskrift 2004/ 1 s.7-23.

“Folk og folkefellsskap i nasjonalsosialismen”, i Arr 2003/1 s.39-46.

“‘Gid nu snart meg bud blir bragt’. Henrik Ibsen som medieteoretiker”. Med Henrik G. Bastiansen, i Gunnar Liestøl m.fl.,red., Mellom mediene. Helge Rønning 60 år. Oslo: Unipub 2003 s.119-35.

Spillet om TV 2. Da Norge fikk kommersielt fjernsyn. S.m. Rolf Høyer. Oslo: Damm 2003

Norsk mediehistorie. S.m. Henrik G. Bastiansen. Oslo: Universitetsforlaget 2003

“Kultur- og mediepolitikkkens historie”. I Bjarne Hodne og Randi Sæbøe, red., Kulturforskning. Oslo: Universitetsforlaget 2003 s.266-82

“Orkla mot Schibsted. Kampen om den norske TV 2.konsesjonen”. I Ulla Carlsson, red., Pennan, penningen och politiken. Göteborg: Nordicom 2003 s.183-96.

“Rase” I norsk debatt 1900-1950. Sosiologi i dag 2002/4

“Besættelse, norsk og dansk.” Historie 2001/4. Aarhus 2002 s. 386-97

Medier og språkvandring – fra Gutenberg til i dag. P2Akademiet V. Oslo: NRK 2002 s.73-85

“The Challenges of Media History.” Nordicom Information 2002/2-3 s.81-85

De store ideologienes tid. Norsk idehistorie bind 5. Oslo: Aschehoug 2001. 400 s.

“Pressen og ytringsfriheten i Norden – mellom sensur og politisk korekthet.” Presshistorisk årsbok 2001, utg. Svensk Presshistorisk Förening. Stockholm 2001 s. 21-40.

“Individet i historien. Hva kan biografien gi som annen historieskriving mangler? “ Prosa 2001 nr 2 s.32-39

“Å lese fjenrsynstekster. Fem norske forsøk sett i perspektiv”. Norsk medietidsskrift. 2001 (1) s. 25-37

“Skjebnedagen som ukerevy”. 9. april 1940 i tysk filmavis. I Henrik G. Bastiansen m.fl.red., Fra Eidsvold til Marienlyst. Studier i norsk mediehistorie. Kristiansand: Fagbokforlaget 2001 s. 148-158.

“Da pressen ble kledt av. Avisene under okkupasjonen 1940-45”. i Henrik G. Bastiansen m.fl.red., Fra Eidsvold til Marienlyst. Studier i norsk mediehistorie. Kristiansand: Fagbokforlaget 2001 s. 92-101.

Hvor fritt et land? Sensur og meningstvang i Norge i det 20. år-hundre. S.m. Henrik G Bastiansen. Oslo: Cappelen 2000. 366 s. “Gjort og ugjort i Norge”, i Ottosen, R. og Hjeltnes, G. (ed.): Trenger vi en ny pressehistorisk satsing i Norge? Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. 2000 : s. 3-13 “Den mediehistoriske metoden, finnes den?” i Norsk medietidsskrift. 2000 (2) : 60-7

 • Dahl, Hans Fredrik & Werenskjold, Rolf (2022). Bibliografi: The Spanish Civil War in a Nordic Perspective. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN 2464-4277. 19(1-2), s. 85–91.
 • Dahl, Hans Fredrik (2014). Knut Hamsun og Nordahl Grieg : norske intellektuelle i totalitære bevegelser. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1. s. 16–29.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Dannet skrift, dannet tale. I Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). "En bondegård i Østen" Quisling, Russland og Waffen-SS. I Kopperud, Øivind & Kieding Banik, Vibeke (Red.), Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning. HL-senteret. ISSN 978-82-92988-04-6. s. 65–84.
 • Ijäs, Arne Johansen; Dahl, Hans Fredrik; Hjeltnes, Guri & Hjeltnes, Guri (2010). Samisk presse på hugget. I Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk Presses historie 1-4 (1660-2010). Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01613-9. s. 389–399.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Siste runde. I Hjeltnes, Guri & Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01605-4.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Pressen og unionsoppløsningen i 1905. I Ottosen, Rune & Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01565-1. s. 313–314.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Pressen under krig og nazisme. I Ottosen, Rune & Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01565-1.
 • Bastiansen, Henrik G. & Dahl, Hans Fredrik (2010). I Ibsens tid. I Ottosen, Rune & Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01565-1. s. 15–24.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Retsopgøret i Norge efter 1945. I Dahl, Hans Fredrik (Red.), Danske tilstande, norske tilstand 1940-45. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 978-87-02-09090-1. s. 311–322.
 • Johansen, Tor Are; Dahl, Hans Fredrik; Bastiansen, Henrik G. & Østbye, Helge (2010). Fra avishus til konsern. I Hjeltnes, Guri & Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01605-4. s. 421–463.
 • Dahl, Hans Fredrik & Pittaway, Mark (2008). Legitimacy and the Making of the post-war Order. I conway, martin & romijn, peter (Red.), The War for Legitimacy in Politics and Culture 1936-1946. Berg Publishers. ISSN 978-1-84520-821-9. s. 177–209.
 • Dahl, Hans Fredrik (2008). Antisemittismen i norsk historie. I Hagtvet, Bernt (Red.), Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. ISSN 978821501308-4. s. 442–460.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Om journalistert som personer. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). “Dealing with the Past in Scandinavia”, in Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2006, s. 147-63. I Elster, Jon (Red.), Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2006. Cambridge University Press. ISSN 0-521-82973-9. s. 147–163.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Historien på vei mot idéhistorie? I Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Red.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISSN 82-530-2909-8. s. 71–89.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Norsk telekommunikasjonshistorie. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 722–732.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Dealing with the past in Scandinavia. I Elster, Jon (Red.), Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2006. Cambridge University Press. ISSN 0-521-82973-9.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). "Studiet av kulturpolitikk som del av almen politikk", i Nordisk kulturpolitisk Tidsskrift 2006/1 s.5-14. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. s. 5–14.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Studiet av kulturpolitikk som del av allmenn politikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. s. 5–14.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). Norge i verden 1905 i globalt perspektiv. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. s. 115–136.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). 1905:Mediebildet i globalt perspektiv. Pressehistoriske skrifter. ISSN 1503-9161. s. 7–17.
 • Sørensen, Øystein & Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere. I Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (Red.), Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISSN 82-530-2708-7. s. 87–117.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Annen verdenskrig - alle krigers mor. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 47–62.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere. I Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (Red.), Et rettferdig oppgjør ?. Pax Forlag. ISSN 82-530-2708-7. s. 87–117.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Nordisk høyreradikalisme. En forskingsoversikt og et forslag. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 83(3), s. 417–444.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Kulturpolitikkens mekanismer. norisk kulturpolitisk tidsskrift. s. 7–23.
 • Dahl, Hans Fredrik & Bastiansen, Henrik Grue (2003). "Gid nu snart meg bud blir brakt" - Henrik Ibsen som medieteoretiker, Mellom mediene. Unipub forlag. ISSN 82-7477-138-9. s. 119–135.
 • Dahl, Hans Fredrik & Bastiansen, Henrik G (2003). Gid nu snart mig bud blir bragt! Henrik Ibsen som medieteoretiker, Mellom mediene. Unipub forlag. ISSN 82-7477-138-9. s. 119–136.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). Kultur- og mediepolitkkkens historie. I Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (Red.), Kulturforskning. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00396-6. s. 266–282.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). Orkla mot Schibsted. Kampen om den nroske TV 2-konsesjonenen. I Carlsson, Ulla (Red.), Pennan, penningen och politiken. Nordicom. s. 183–196.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). Folk og folkefellesskap i nasjonalsosialismen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 39–46.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). “Nordisk hØyreradikalisme. En forskningsoversikt og et forslag”. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Dahl, Hans Fredrik (2002). The challenges of Media History. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 23(1/2), s. 81–84.
 • Dahl, Hans Fredrik (2002). 'Rase' i norsk debatt 1900-1950. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. s. 35–58.
 • Dahl, Hans Fredrik (2001). Da pressen ble kledt av.Avisene under okkupasjonen 1940-45. I Bastiansen, Henrik Grue & Meland, Øystein (Red.), Fra Eidsvoll til Marienlyst.- Studier i norske mediers historie. Ij-forlaget. ISSN 82-7147-209-7. s. 92–101.
 • Dahl, Hans Fredrik (2001). Skjebnedagen som ukerevy: 9.april i tysk Wochenschau. I Bastiansen, Henrik Grue & Meland, Øystein (Red.), Fra Eidsvoll til Marienlyst.- Studier i norske mediers historie. Ij-forlaget. ISSN 82-7147-209-7. s. 148–158.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dahl, Hans Fredrik; Hagtvet, Bernt & Werenskjold, Rolf (2019). Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norske offentlighet . Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654869. 327 s.
 • Bastiansen, Henrik G. & Dahl, Hans Fredrik (2019). Norsk mediehistorie. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03198-9. 415 s.
 • Ottosen, Rune & Dahl, Hans Fredrik (2010). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01565-1. 462 s.
 • Dahl, Hans Fredrik; Kirchhoff, Hans; Lund, Joachim & Vaale, Lars-Erik (2010). Danske tilstander, norske tilstander: forskjeller og likheter under tysk okkupasjon 1940-45. Forlaget Press. ISBN 978-82-7547-401-6. 462 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Danske tilstande, norske tilstand 1940-45. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISBN 978-87-02-09090-1. 406 s.
 • Hjeltnes, Guri & Dahl, Hans Fredrik (2010). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01605-4. 552 s.
 • Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (2010). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01551-4. 479 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Norsk Presses historie 1-4 (1660-2010). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01613-9. 1913 s.
 • Bastiansen, Henrik G. & Dahl, Hans Fredrik (2008). Norsk mediehistorie. Universitetsforlaget.
 • Olsen, Per Erik & Dahl, Hans Fredrik (2008). Kampen om Norge. Tyskernes bilder fra det norske felttoget. Vega forlag. ISBN 978-82-8211-000-6. 144 s.
 • Bastiansen, Henrik Grue & Dahl, Hans Fredrik (2008). Norsk mediehistorie, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01353-4.
 • Dahl, Hans Fredrik & Helseth, Tore (2006). To knurrende løver : kulturpolitikkens historie 1814-2014. Universitetsforlaget. ISBN 8215008194. 313 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Helseth, Tore (2006). TO KNURRENDE LØVER KULTURPOLITIKKENS HISTORIE 1814-2014. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00819-4. 314 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). "Dealing with the Past in Scandinavia"In print in Jon Elster, Ed., Retribution and Distribution on the Transition to Democracy. Cambridge University Press 2005. Cambridge University Press. ISBN 9780521829731. 30 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). "La Resistenza in Scandinavia, Il caso di Danimarca e Norvegia durante la seconda guerro mondiale", i Roberto Guerri, "La Resistenza in Europa. Le radici di una coscienza comune." 168 pages. Skira. ISBN 8876243607. 7 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). “Kirken i kulturpolitikken”, i "Kunsten å være kirke : om kirke, kunst og kultur" / utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet. Verbum. ISBN 82-543-1016-5.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). Kalt til stillhet. Min bror Dom Filp. "Utgitt til Dom Filips 70-års dag 4. september 2005" - Tittelbladets bakside. Solum. ISBN 8256014857. 201 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Jensen, Tom B (2005). Parti og plakat. NS 1933-1945. Historisk forlag. ISBN 82-90181-19-1. 144 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2005). Kalt til stillhet. Min bror Dom Filip. Solum. ISBN 82-560-1485-7. 201 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Quisling. En norsk tragedie. Aschehoug & Co. 512 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Mediehistorie. Historisk metode for medieforskere. Damm. 145 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Et Rettferdig oppgjør? : rettsoppgjøret i Norge etter 1945 / HansFredrik Dahl og Øystein Sørensen (red.). Forf./red.: Sørensen, Øystein Dahl, Hans Fredrik. Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 268 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør ? Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Tittel: Et Rettferdig oppgjør? : rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 268 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. 269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). "Kultur- og mediepolitikkens historie" (s266-282) I Bjarne Hodne og Randi Sæbø sin "Kulturforskning" (323 s). Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00396-6. 16 s.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). “‘Gid nu snart meg bud blir bragt’. Henrik Ibsen som medieteoretiker”. Med Henrik G. Bastiansen, i Gunnar Liestøl m.fl.,red., Mellom mediene. Helge RØnning 60 år. Unipub forlag. ISBN 82-7477-138-9.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). “Orkla mot Schibsted. Kampen om den norske TV 2.konsesjonen”. I Ulla Carlsson, red., Pennan, penningen och politiken: medier och medieföretag förr och nu. "Denna bok tillägnas Karl Erik Gustafsson ..." 286 sider. Nordicom. ISBN 91-89471-19-9.
 • Bastiansen, Henrik Grue & Dahl, Hans Fredrik (2003). Norsk Mediehistorie. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00325-7. 590 s.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne; Solum, Ove & Dahl, Hans Fredrik (2003). Mellom mediene. Unipub forlag. ISBN 82-7477-138-9. 333 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Høyer, Rolf (2002). Spillet om TV 2. Da Norge fikk kommeriselt fjernsyn. Damm. 235 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Werenskjold, Rolf; Dahl, Hans Fredrik & Hagtvet, Bernt (2019). Boklanersering: Ekko fra Spania. Den spanske borgerkrigen i norsk offentlighet.
 • Dahl, Hans Fredrik (2016). Tilsvar til Overrein og Madsen :. Pressehistorisk tidsskrift. ISSN 1891-9472. s. 54–55.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Hva ville Gud på Utøya? St. Olav. Katolsk kirkeblad.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Dårlig katolikk? St. Olav. Katolsk kirkeblad.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). En av oss? Bernt Rougthvedt, Med penn og pistol: En biografi om politimester Jonas Lie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Birgitte Kjos Fonn: Orientering - Rebellenes avis. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 18(4).
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Odd S. Lovoll: Norwegian Newspapers in America. Connecting Norway and the New Land. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841.
 • Dahl, Hans Fredrik (2011). Palle Andersen: Dansk viden om Holocaust belyst ved den illegale presse. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Den store undersøkelsen. I Heiberg, Gustav; Bergsgård, Arne; Eckhoff, E. F.; Hallesby, O.; Holmboe, Arnold; Steen, Sverre & Thune, N. (Red.), Undersøkelseskommisjonen av 1945. Granskningskommisjon nedsatt av Stortinget 1945. Familieforlaget AS. ISSN 978-82-8214-0737.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Norske Intelligensfedler. I Flo, Idar Andre (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. s. 252–252.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Indre Akershus Blad. I Flo, Idar Andre (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. s. 183–183.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Fritt Folk. I Flo, Idar Andre (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. s. 134–134.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Aftenposten. I Flo, Idar Andre (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. s. 25–25.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Forord. I Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01551-4.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). Helge Waal - den motvillige biograf. I Bramness, Jørgen G. & Blindheim, Martin (Red.), Følelser og fornuft : festskrift til Helge Waal. Seraf. ISSN 978-82-93019-01-5. s. 213–222.
 • Dahl, Hans Fredrik (2010). ABC Norges første ukeavis. I Flo, Idar Andre (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. ISSN 9788215016047. s. 21–21.
 • Dahl, Hans Fredrik & Kirchhoff, Hans (2010). Besættelse - norsk og dansk. I Dahl, Hans Fredrik (Red.), Danske tilstande, norske tilstand 1940-45. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 978-87-02-09090-1. s. 9–30.
 • Dahl, Hans Fredrik (2009). Norsk presses historie. NB21. ISSN 1890-3185. s. 72–75.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Bokessay "Biografiens triumf" Om sakprosaens kommersielle suksess-sjanger. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 06(06).
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Forbudte bøker. NB21. ISSN 1890-3185.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Vidkun Quisling: Universismen. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86(4), s. 682–686.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Hans Fredrik Dahl om Håvard Melnæs: "En helt vanlig dag på jobben" og Lars Arve Røssland: "Media og det menneskelige". Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 3.
 • Dahl, Hans Fredrik (2007). Biografiens triumf. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Dahl, Hans Fredrik (2006). Bokmelding av Hans Fredrik Dahl av:Norsk telekommunikasjonshistorie bind 1–3: Harald Rinde: Bind 1: Et telesystem tar form 1855–1920 Harald Espeli: Bind 2: Det statsdominerte teleregimet 1920–1970 Lars Thue: Bind 3: Nye forbindelser 1970–2005. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 85(4), s. 722–732.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Annaeus Schjødt d.e., Arve Solstad, Axel Stang, Nic. Stang. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Dahl, Hans Fredrik (2004). Oppgjøret som rystet Norge. Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 18–23.
 • Dahl, Hans Fredrik & Høyer, Rolf (2004). From Family Firm to Business Trust: The Case of Schibsted, Norway.
 • Dahl, Hans Fredrik (2001). Halfdan Hegtun, Richard Herrmann, Einar Meidell Hopp, Johs Hougen, Gunnar Haarberg. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0.
 • Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik; Hjeltnes, Guri; Flo, Idar & Eide, Martin (2006). Presseklippet. Norske pressehistorisk forening. ISSN 82-92587-06-3.
 • Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik; Eide, Martin & Hjeltnes, Guri (2005). 1905 - Nu gjælder det at holde kjæft. Pressehistoriske skrifter nr. 5 2005. Norsk pressehistorisk forening.
 • Dahl, Hans Fredrik (2003). Kritiken mot UD: Fallet Raoul Walleberg i svens offentlighet 1945-1982. Statens ofentlige utredningar. ISSN 91-38-21955-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 5. apr. 2022 15:04