Ove Solum

Image of Ove Solum
Norwegian version of this page
Phone +47 22850432
Username
Visiting address Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postal address Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Background

Born in 1955. Studies at the University of Bergen (Social Anthropology), Trondheim (Nordic Litterature and Languages, History, Drama/Theatre and Film) and at Ohio University in the USA (Film Studies). Finished in 1985 with a Master in Film Studies (Cand. Philol) at the Department of Drama Film and Theatre at the University of Trondheim. High School teacher for two years before I became research fellow at The Department of Media and Communication at The University of Oslo.

Doctoral thesis on the historical development of the unique municipal cinema system of Norway. Leader of the National Association of Media Researchers in Norway 1994 – 1997. Visiting scholar at The University of California, Santa Barbara 2001. Member of the Research group at the Norwegian Film Institute, to day at the National Library of Norway.

Published books and articles in the field of Film Studies with an emphasis on Norwegian film history, and on film analysis, theory and history.

Teaching and courses

Film history, film theory, film aesthetics, third world cinema (alternative film), textual analysis, popular culture, media history, Film and TV analysis, and Film and cultural politics.

Research

 • Norwegian film history.
 • Modern Norwegian cinema institution.
 • The aesthetics of moving images.
Tags: Media and communication, Film studies, Film history, Norwegian film, Film theory, Media aesthetics

Publications

 • Solum, Ove (2009). Film- og kinoinstitusjonen i Norge; en alternativ historie, I: Sara, Brinch & Anne, Gjelsvik (red.),  Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver.  Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-779-1.  Kap. 12.  s 202 - 219
 • Solum, Ove (2008). Den norske kinomodellen, I: Ove, Solum (red.),  Film og Kino. Den norske modellen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  Kapittel 1.  s 9-43
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2008). Kinorepertoaret i Skandinavia 1996 - 2003: stabilitet eller endring, I: Ove, Solum (red.),  Film og Kino. Den norske modellen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  Kapittel 2.  s 43 - 67
 • Solum, Ove & Braaten, Lars Thomas (2008). Noen tendenser i norsk film; tancred Ibsen og Hollywoodparadigmet. Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  105(4), s 64- 84
 • Solum, Ove (2007). Følelser, stil og stemninger, I: Ola, Erstad & Ove, Solum (red.),  Følelser for film.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37777-6.  Kapittel 3.  s 51 - 69
 • Solum, Ove (2006). "Babelsk filmforvirring. Flerspråksversjoner og tidlig norsk lydfilm". Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  (1)
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2003). "The Best Cinema System in the World", The Municipal Cinema System in Norway: Historical and Comparative Perspectives. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  (1-2)
 • Holm, Torbjørn; Damås, Jan Kristian; Holven, Kirsten B.; Nordøy, Ingvild; Brosstad, Frank Roger; Ueland, Thor; Wæhre, Torgun et al. (2002). CXC-chemokines in coronary artery disease: possible pathogenic role of interactions between oxidized low-density lipoprotein, platelets and peripheral blood mononuclear cells.. Journal of Thrombosis and Thrombolysis.  ISSN 0929-5305.  1, s 257- 262
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer, I: Jan Anders, Diesen (red.),  På optagelse i friluft.  Norsk filminstitutt.  ISBN 82-90463-98-7.  s 66 - 106
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer, I: Jan Anders, Diesen (red.),  På optagelse i friluft.  Norsk filminstitutt.  ISBN 82-90463-98-7.  s 66 - 106
 • Asbjørnsen, Dag & Solum, Ove (1999). Public Service Cinema? On Strategies of Legitimacy in Policies for Norwegian Cinema. International Journal for Cultural Policy.  Vol 5.(No 2), s 269- 291
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Identitet og modernitet. Modernistiske avvik i etterkrigsfilmen, I:  Nærbilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  s 130 - 148
 • Solum, Ove (1997). Veiviserne, I:  Nærbilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  s 187 - 202
 • Solum, Ove (2019). Norsk film- og kinosystem i forandring. Nordlit. ISSN 0809-1668. p. 77–86. doi: 10.7557/13.4624. Full text in Research Archive
 • Solum, Ove (2016). Nordic Noir. Populærkulturell suksess og velferdssamfunnets mørke bakside. In Oxfeldt, Elisabeth (Eds.), Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027753. p. 133–150. doi: 10.18261/9788215028095-2016-07.
 • Solum, Ove (2016). The Rise and Fall of Norwegian Municipal Cinemas 179. In Hjort, Mette & Lindqvist, Ursula (Ed.), A Companion to Nordic Cinema. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-47525-6. doi: 10.1002/9781118475300.ch8.
 • Solum, Ove (2016). What is it about Nordic Noir? In Larsen, Bente & Lothe, Jakob (Ed.), Perspectives on the Nordic. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-857-9. p. 109–126.
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2013). En film- og kinoinstitusjon i forandring. In Solum, Ove (Eds.), Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0247-1. p. 237–256.
 • Solum, Ove (2013). Kinolov i hundre år - en introduksjon. In Solum, Ove (Eds.), Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0247-1. p. 9–22.
 • Solum, Ove (2013). Eating Out: Dark, dirty and funny. Short Film Studies. ISSN 2042-7824. 3(2), p. 185–188. doi: 10.1386/sfs.3.2.185_1.
 • Solum, Ove (2012). In Chambers: Dark visual pleasure. Short Film Studies. ISSN 2042-7824. 2(2), p. 249–252. doi: 10.1386/sfs.2.2.249_1.
 • Solum, Ove (2011). Tancred Ibsen. Rezyser zlotych lat. In Holsta, Jana & Urbanika, Pawla (Ed.), Kino Norwegii. Nowe Horizonty. ISSN 9788393213030. p. 33–40.
 • Solum, Ove (2010). The municipal cinema system in Norway and the digital turn. Journal of Scandinavian Cinema. ISSN 2042-7891. 1(1), p. 31–36.
 • Solum, Ove (2009). Film- og kinoinstitusjonen i Norge; en alternativ historie. In Brinch, Sara & Gjelsvik, Anne (Ed.), Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-779-1. p. 202–219.
 • Solum, Ove (2008). Den norske kinomodellen. In Solum, Ove (Eds.), Film og Kino. Den norske modellen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-355-4.
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2008). Kinorepertoaret i Skandinavia 1996 - 2003: stabilitet eller endring. In Solum, Ove (Eds.), Film og Kino. Den norske modellen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-355-4. p. 43–67.
 • Solum, Ove & Braaten, Lars Thomas (2008). Noen tendenser i norsk film; tancred Ibsen og Hollywoodparadigmet. Z filmtidsskrift. ISSN 0800-1464. 105(4), p. 64–84.
 • Solum, Ove (2007). Følelser, stil og stemninger. In Erstad, Ola & Solum, Ove (Ed.), Følelser for film. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37777-6. p. 51–69.
 • Solum, Ove (2006). "Babelsk filmforvirring. Flerspråksversjoner og tidlig norsk lydfilm". Z filmtidsskrift. ISSN 0800-1464.
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2003). "The Best Cinema System in the World", The Municipal Cinema System in Norway: Historical and Comparative Perspectives. Nordicom Information. ISSN 0349-5949.
 • Holm, Torbjørn; Damås, Jan Kristian; Holven, Kirsten B.; Nordøy, Ingvild; Brosstad, Frank Roger & Ueland, Thor [Show all 14 contributors for this article] (2002). CXC-chemokines in coronary artery disease: possible pathogenic role of interactions between oxidized low-density lipoprotein, platelets and peripheral blood mononuclear cells. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. ISSN 0929-5305. 1, p. 257–262.
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer. In Diesen, Jan Anders (Eds.), På optagelse i friluft. Norsk filminstitutt. ISSN 82-90463-98-7. p. 66–106.
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer. In Diesen, Jan Anders (Eds.), På optagelse i friluft. Norsk filminstitutt. ISSN 82-90463-98-7. p. 66–106.
 • Asbjørnsen, Dag & Solum, Ove (1999). Public Service Cinema? On Strategies of Legitimacy in Policies for Norwegian Cinema. International Journal for Cultural Policy. Vol 5.(No 2), p. 269–291.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Identitet og modernitet. Modernistiske avvik i etterkrigsfilmen, Nærbilder. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-22716-2. p. 130–148.
 • Solum, Ove (1997). Veiviserne, Nærbilder. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-22716-2. p. 187–202.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Kontiki og Same Jakki : helaftens dokumentarfilm på kino i 50- åra, Nærbilder : artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget. p. 88–104.

View all works in Cristin

 • Solum, Ove (2013). Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0247-1. 259 p.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (2010). Den norske filmbølgen - Fra Orions belte til Max Manus. Universitetsforlaget. ISBN 9788215015477. 350 p.
 • Solum, Ove (2008). Film og Kino. Den norske modellen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-355-4. 206 p.
 • Solum, Ove (2007). Følelser for film. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37777-6. 178 p.
 • Erstad, Ola & Solum, Ove (2007). Følelser for film. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37777-6. 178 p.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne & Solum, Ove (2003). Mellom mediene : Helge Rønning 60 år. Unipub forlag.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne & Solum, Ove (2003). Mellom mediene. Helge Rønning 60 år. Unipub forlag.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne; Solum, Ove & Dahl, Hans Fredrik (2003). Mellom mediene. Unipub forlag. ISBN 82-7477-138-9. 333 p.
 • Diesen, Jan Anders; Brodal, Svein Erik; Myrstad, Anne Marit; Solum, Ove; Sassebo, Fred & Vanebo, Camilla (2000). På optagelse i friluft - Om Rasmus Breisteins filmliv. Norsk Filminstitutt.
 • Solum, Ove; Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig (2000). Introduksjon til film, historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1053-4. 240 p.
 • Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig & Solum, Ove (2000). Introduksjon til film: Historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1053-4. 289 p.
 • Solum, Ove (1997). "Tancred Ibsen og Hollywood-paradigmet. Noen tendenser i norsk film". Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22716-2. 15 p.
 • Solum, Ove; Kulset, Stig & Braaten, Lars Thomas (1997). Inledning til filmstudier, historia, teori och analys. Studentlitteratur AB. ISBN 91-44-60821-7. 288 p.
 • Solum, Ove & Iversen, Gunnar (1997). Nærbilder. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22716-2. 203 p.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Nærbilder : artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22716-2.

View all works in Cristin

 • Solum, Ove (2023). Norwegian Film History, University of Bergen 2020.
 • Solum, Ove (2022). Oscar-feberen herjer. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Solum, Ove (2020). Norsk film i dag.
 • Solum, Ove (2020). Veien til Norsk Film A/S. In Helseth, Tore Ulrik & Moseng, Jo Sondre (Ed.), Norsk Film A/S. En kulturhistorie. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03176-7. p. 19–47.
 • Solum, Ove; Skare, Roswitha & Pedersen, Mona (2019). Kino i 100. 1916 - 2016. Nordlit 41. Nordlit. ISSN 0809-1668.
 • Skare, Roswitha; Pedersen, Mona & Solum, Ove (2019). Kino i 100. Nordlit. ISSN 0809-1668. p. 1–6. doi: 10.7557/13.4626. Full text in Research Archive
 • Solum, Ove (2018). Veien til Norsk Film A/S.
 • Solum, Ove (2018). "Bedre enn sitt rykte. Hovedlinjer i norsk filmhistorie".
 • Solum, Ove (2018). 100 år med kinomonopol er over.
 • Solum, Ove (2018). 100 år med kinomonopol er over. NRK Ytring.
 • Solum, Ove (2018). Certain Tendencies in Contemporary Norwegian TV Drama.
 • Solum, Ove (2017). Maj Sønstevolds filmmusikk og Tancred Ibsens "Venner".
 • Solum, Ove (2017). J.A Diesen, T Helseth og G Iversen: Den levende fortiden. Filmhistorie og filmhistoriografi. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452.
 • Solum, Ove (2017). Italiensk aften: om filmen Il Postino.
 • Solum, Ove (2017). Nordic Noir; en mørk og cool estetikk.
 • Solum, Ove (2017). Den norske film- og kinomodellens siste kapittel.
 • Øfsti, Marius & Solum, Ove (2016). Kino-Norge i forandring.
 • Solum, Ove (2016). En film- og kinoinstitusjon i endring.
 • Solum, Ove (2016). Hva er Nordic Noir?
 • Solum, Ove (2016). Nordic Noir: trademark and quality television.
 • Solum, Ove (2015). "The Rise and Fall of Norwegian Municipal Cinema".
 • Solum, Ove (2015). "Nordic Noir? Cross media and interdisciplinary approaches".
 • Solum, Ove (2015). "Bedre enn sitt rykte. Norsk filmhistorie i 100 år".
 • Solum, Ove (2014). Den nye tyske filmen.
 • Solum, Ove (2014). The Municipal Cinema System in Norway.
 • Solum, Ove (2014). Endringer i kinotilbudet som følge av internett og digitalisering.
 • Solum, Ove (2013). En film- og kinoinstitusjon i forandring.
 • Solum, Ove (2013). Kinosensur i hundre år. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Solum, Ove (2013). Filmlov i hundre år.
 • Solum, Ove (2013). Mona Pedersen: Forretning og fornøyelser. Stuimfilmens kinoer i Norge 1910 - 1925. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. p. 183–185.
 • Solum, Ove (2013). Digitalisering, kommersialisering og markedssensur.
 • Solum, Ove (2013). The municipal cinema system in Norway: An alternative story.
 • Solum, Ove (2012). Den digitale film- og kinorevolusjonen.
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2012). En kulturell katastrofe? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Solum, Ove (2012). Ivo Caprino: A career in animation.
 • Solum, Ove (2012). Salg av Oslo Kino: en kulturell katastrofe? NRK.no.
 • Solum, Ove (2011). The Digital Turn and the Municipal Cinema System in Norway.
 • Solum, Ove (2011). The Digital Film- and Cinema Revolution in Norway.
 • Engelstad, Arne; Solum, Ove & Tønnessen, Elise Seip (2011). Filmtrender. Om moderne tendenser i norsk og internasjonal film.
 • Solum, Ove (2011). Tancred Ibsens film "Venner".
 • Solum, Ove (2010). "Bergen filmby".
 • Solum, Ove (2010). Bølger i filmhistorien, en introduksjon.
 • Solum, Ove (2010). "Kanonbegrepet og norsk film".
 • Solum, Ove (2010). The municipal cinema system in Norway and the digital turn in a democratic perspective.
 • Solum, Ove (2009). Film og kino Norge, (en institusjonsanalyse).
 • Solum, Ove (2009). Das Boot, en filmhistorisk drøfting.
 • Solum, Ove & Braaten, Lars Thomas (2008). Noen tendenser i norsk film. Tancred Ibsen og Hollywoodparadigmet. Z filmtidsskrift. ISSN 0800-1464. 105(4), p. 64–84.
 • Solum, Ove (2008). Den norske mellomkrigsfilmen og filmoffentligheten.
 • Solum, Ove (2007). Hovedlinjer i norsk filmhistorie.
 • Solum, Ove (2007). Norsk Film A/S 1932 - 2001.
 • Solum, Ove (2007). Tancred Ibsens "Den store barnedåpen".
 • Solum, Ove (2006). "Dokumentarfilmens representasjonsmåter".
 • Solum, Ove (2006). "Noen tendenser i norsk film".
 • Solum, Ove (2006). "Filmproduksjonens vilkår under kommunaliseringen".
 • Solum, Ove (2006). "Sjangerfilm og filmsjangere".
 • Solum, Ove (2000). Th Municipal Cinema System in Norway.
 • Asbjørnsen, Dag & Solum, Ove (1997). Kino-Norge Rystes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solum, Ove (1997). Norsk filmhistorie. [Radio]. NRK.
 • Solum, Ove (2004). Helt og skurk. Om den kommunale film- og kinoinstitusjonens etablering i Norge. Unipub forlag.
 • Solum, Ove (2004). Helt og skurk. Om den kommunale kinoinstitusjonens etablering i Norge. Unipub forlag.
 • Solum, Ove (2000). Det kommunale kinosystemet: legitimeringsstrategier og filmrepertoar. Unipub forlag.

View all works in Cristin

Published Aug. 25, 2010 10:09 PM - Last modified Mar. 14, 2018 1:29 PM

Projects

Research groups