Ove Solum

Image of Ove Solum
Norwegian version of this page
Phone +47 22850432
Username
Visiting address Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postal address Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Background

Born in 1955. Studies at the University of Bergen (Social Anthropology), Trondheim (Nordic Litterature and Languages, History, Drama/Theatre and Film) and at Ohio University in the USA (Film Studies). Finished in 1985 with a Master in Film Studies (Cand. Philol) at the Department of Drama Film and Theatre at the University of Trondheim. High School teacher for two years before I became research fellow at The Department of Media and Communication at The University of Oslo.

Doctoral thesis on the historical development of the unique municipal cinema system of Norway. Leader of the National Association of Media Researchers in Norway 1994 – 1997. Visiting scholar at The University of California, Santa Barbara 2001. Member of the Research group at the Norwegian Film Institute, to day at the National Library of Norway.

Published books and articles in the field of Film Studies with an emphasis on Norwegian film history, and on film analysis, theory and history.

Teaching and courses

Film history, film theory, film aesthetics, third world cinema (alternative film), textual analysis, popular culture, media history, Film and TV analysis, and Film and cultural politics.

Research

 • Norwegian film history.
 • Modern Norwegian cinema institution.
 • The aesthetics of moving images.
Tags: Media and communication, Film studies, Film history, Norwegian film, Film theory, Media aesthetics

Publications

 • Solum, Ove (2009). Film- og kinoinstitusjonen i Norge; en alternativ historie, I: Sara, Brinch & Anne, Gjelsvik (red.),  Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver.  Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-779-1.  Kap. 12.  s 202 - 219
 • Solum, Ove (2008). Den norske kinomodellen, I: Ove, Solum (red.),  Film og Kino. Den norske modellen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  Kapittel 1.  s 9-43
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2008). Kinorepertoaret i Skandinavia 1996 - 2003: stabilitet eller endring, I: Ove, Solum (red.),  Film og Kino. Den norske modellen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  Kapittel 2.  s 43 - 67
 • Solum, Ove & Braaten, Lars Thomas (2008). Noen tendenser i norsk film; tancred Ibsen og Hollywoodparadigmet. Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  105(4), s 64- 84
 • Solum, Ove (2007). Følelser, stil og stemninger, I: Ola, Erstad & Ove, Solum (red.),  Følelser for film.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37777-6.  Kapittel 3.  s 51 - 69
 • Solum, Ove (2006). "Babelsk filmforvirring. Flerspråksversjoner og tidlig norsk lydfilm". Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  (1)
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2003). "The Best Cinema System in the World", The Municipal Cinema System in Norway: Historical and Comparative Perspectives. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  (1-2)
 • Holm, Torbjørn; Damås, Jan Kristian; Holven, Kirsten B.; Nordøy, Ingvild; Brosstad, Frank Roger; Ueland, Thor; Wæhre, Torgun et al. (2002). CXC-chemokines in coronary artery disease: possible pathogenic role of interactions between oxidized low-density lipoprotein, platelets and peripheral blood mononuclear cells.. Journal of Thrombosis and Thrombolysis.  ISSN 0929-5305.  1, s 257- 262
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer, I: Jan Anders, Diesen (red.),  På optagelse i friluft.  Norsk filminstitutt.  ISBN 82-90463-98-7.  s 66 - 106
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer, I: Jan Anders, Diesen (red.),  På optagelse i friluft.  Norsk filminstitutt.  ISBN 82-90463-98-7.  s 66 - 106
 • Asbjørnsen, Dag & Solum, Ove (1999). Public Service Cinema? On Strategies of Legitimacy in Policies for Norwegian Cinema. International Journal for Cultural Policy.  Vol 5.(No 2), s 269- 291
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Identitet og modernitet. Modernistiske avvik i etterkrigsfilmen, I:  Nærbilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  s 130 - 148
 • Solum, Ove (1997). Veiviserne, I:  Nærbilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  s 187 - 202
 • Solum, Ove (2019). Norsk film- og kinosystem i forandring. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  s 77- 86 . doi: 10.7557/13.4624 Full text in Research Archive.
 • Solum, Ove (2016). Nordic Noir. Populærkulturell suksess og velferdssamfunnets mørke bakside, I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  kapittel 7.  s 133 - 150
 • Solum, Ove (2016). The Rise and Fall of Norwegian Municipal Cinemas 179, In Mette Hjort & Ursula Lindqvist (ed.),  A Companion to Nordic Cinema.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-47525-6.  8.
 • Solum, Ove (2016). What is it about Nordic Noir?, In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.),  Perspectives on the Nordic.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  Kap.6.  s 109 - 126
 • Solum, Ove (2013). Eating Out: Dark, dirty and funny. Short Film Studies.  ISSN 2042-7824.  3(2), s 185- 188 . doi: 10.1386/sfs.3.2.185_1
 • Solum, Ove (2013). Kinolov i hundre år - en introduksjon, I: Ove Solum (red.),  Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0247-1.  kap. 1.  s 9 - 22
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2013). En film- og kinoinstitusjon i forandring, I: Ove Solum (red.),  Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0247-1.  kap. 12.  s 237 - 256
 • Solum, Ove (2012). In Chambers: Dark visual pleasure. Short Film Studies.  ISSN 2042-7824.  2(2), s 249- 252 . doi: 10.1386/sfs.2.2.249_1
 • Solum, Ove (2011). Tancred Ibsen. Rezyser zlotych lat, I: Jana Holsta & Pawla Urbanika (red.),  Kino Norwegii.  Nowe Horizonty.  ISBN 9788393213030.  Kapittel.  s 33 - 40
 • Solum, Ove (2010). The municipal cinema system in Norway and the digital turn. Journal of Scandinavian Cinema.  ISSN 2042-7891.  1(1), s 31- 36
 • Solum, Ove (2009). Film- og kinoinstitusjonen i Norge; en alternativ historie, I: Sara Brinch; Anne Gjelsvik (red.),  Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-779-1.  Kap. 12.  s 202 - 219
 • Solum, Ove (2008). Den norske kinomodellen, I: Ove Solum (red.),  Film og Kino. Den norske modellen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  Kapittel 1.  s 9-43
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2008). Kinorepertoaret i Skandinavia 1996 - 2003: stabilitet eller endring, I: Ove Solum (red.),  Film og Kino. Den norske modellen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  Kapittel 2.  s 43 - 67
 • Solum, Ove & Braaten, Lars Thomas (2008). Noen tendenser i norsk film; tancred Ibsen og Hollywoodparadigmet. Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  105(4), s 64- 84
 • Solum, Ove (2007). Følelser, stil og stemninger, I: Ola Erstad & Ove Solum (red.),  Følelser for film.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37777-6.  Kapittel 3.  s 51 - 69
 • Solum, Ove (2006). "Babelsk filmforvirring. Flerspråksversjoner og tidlig norsk lydfilm". Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  (1)
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2003). "The Best Cinema System in the World", The Municipal Cinema System in Norway: Historical and Comparative Perspectives. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  (1-2)
 • Holm, Torbjørn; Damås, Jan Kristian; Holven, Kirsten B.; Nordøy, Ingvild; Brosstad, Frank Roger; Ueland, Thor; Wæhre, Torgun; Kjekshus, John; Frøland, Stig Sophus; Eiken, Hans Geir; Solum, Ove; Gullestad, Lars; Nenseter, Marit Sofie & Aukrust, Pål (2002). CXC-chemokines in coronary artery disease: possible pathogenic role of interactions between oxidized low-density lipoprotein, platelets and peripheral blood mononuclear cells. Journal of Thrombosis and Thrombolysis.  ISSN 0929-5305.  1, s 257- 262
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer, I: Jan Anders Diesen (red.),  På optagelse i friluft.  Norsk filminstitutt.  ISBN 82-90463-98-7.  s 66 - 106 Show summary
 • Solum, Ove (2000). En god gammel kjenning, Rasmus Breisteins lydfilmer, I: Jan Anders Diesen (red.),  På optagelse i friluft.  Norsk filminstitutt.  ISBN 82-90463-98-7.  s 66 - 106 Show summary
 • Asbjørnsen, Dag & Solum, Ove (1999). Public Service Cinema? On Strategies of Legitimacy in Policies for Norwegian Cinema. International Journal for Cultural Policy.  Vol 5.(No 2), s 269- 291 Show summary
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Kontiki og Same Jakki : helaftens dokumentarfilm på kino i 50- åra, I:  Nærbilder : artikler om norsk filmhistorie.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 88 - 104
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (1997). Identitet og modernitet. Modernistiske avvik i etterkrigsfilmen, I:  Nærbilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  Kapittel.  s 130 - 148 Show summary

View all works in Cristin

 • Solum, Ove (red.) (2013). Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0247-1.  259 s.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (2010). Den norske filmbølgen - Fra Orions belte til Max Manus. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015477.  350 s.
 • Solum, Ove (red.) (2008). Film og Kino. Den norske modellen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-355-4.  206 s.
 • Solum, Ove (red.) (2007). Følelser for film. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37777-6.  178 s.
 • Erstad, Ola & Solum, Ove (red.) (2007). Følelser for film. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37777-6.  178 s.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne & Solum, Ove (red.) (2003). Mellom mediene : Helge Rønning 60 år. Unipub forlag.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne & Solum, Ove (red.) (2003). Mellom mediene. Helge Rønning 60 år. Unipub forlag.
 • Liestøl, Gunnar; Skov, Bjarne; Solum, Ove & Dahl, Hans Fredrik (2003). Mellom mediene. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-138-9.  333 s.
 • Braaten, Lars Thomas; Kulset, Stig & Solum, Ove (2000). Introduksjon til film: Historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1053-4.  289 s.
 • Solum, Ove; Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig (2000). Introduksjon til film, historie, teori og analyse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1053-4.  240 s. Show summary
 • Diesen, Jan Anders; Brodal, Svein Erik; Myrstad, Anne Marit; Solum, Ove; Sassebo, Fred & Vanebo, Camilla (2000). På optagelse i friluft - Om Rasmus Breisteins filmliv. Norsk Filminstitutt.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Nærbilder : artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.
 • Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Nærbilder.Artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.
 • Myrstad, Anne Marit; Iversen, Gunnar & Solum, Ove (red.) (1997). Fante-Anne. "Det nasjonale gjennombrudd" i norsk film. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  19 s. Show summary
 • Solum, Ove (1997). "Tancred Ibsen og Hollywood-paradigmet. Noen tendenser i norsk film". Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22716-2.  15 s.

View all works in Cristin

 • Solum, Ove (2023). Norwegian Film History, University of Bergen 2020..
 • Solum, Ove (2020, 15. juni). Norsk film i dag. [Radio].
 • Solum, Ove (2020). Veien til Norsk Film A/S, I: Tore Ulrik Helseth & Jo Sondre Moseng (red.),  Norsk Film A/S. En kulturhistorie.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03176-7.  1.  s 19 - 47
 • Skare, Roswitha; Pedersen, Mona & Solum, Ove (2019). Kino i 100. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (41), s 1- 6 . doi: https://doi.org/10.7557/13.4626 Full text in Research Archive.
 • Solum, Ove; Skare, Roswitha & Pedersen, Mona (2019). Kino i 100. 1916 - 2016. Nordlit 41. Nordlit.  ISSN 0809-1668.
 • Solum, Ove (2018, 22. mars). 100 år med kinomonopol er over. [Radio].
 • Solum, Ove (2018). 100 år med kinomonopol er over. NRK Ytring.
 • Solum, Ove (2018). "Bedre enn sitt rykte. Hovedlinjer i norsk filmhistorie".
 • Solum, Ove (2018). Certain Tendencies in Contemporary Norwegian TV Drama.
 • Solum, Ove (2018). Veien til Norsk Film A/S.
 • Solum, Ove (2017). Den norske film- og kinomodellens siste kapittel.
 • Solum, Ove (2017). Italiensk aften: om filmen Il Postino.
 • Solum, Ove (2017). J.A Diesen, T Helseth og G Iversen: Den levende fortiden. Filmhistorie og filmhistoriografi. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.
 • Solum, Ove (2017). Maj Sønstevolds filmmusikk og Tancred Ibsens "Venner".
 • Solum, Ove (2017). Nordic Noir; en mørk og cool estetikk.
 • Solum, Ove (2016). En film- og kinoinstitusjon i endring.
 • Solum, Ove (2016). Hva er Nordic Noir?.
 • Solum, Ove (2016). Nordic Noir: trademark and quality television.
 • Øfsti, Marius & Solum, Ove (2016). Kino-Norge i forandring.
 • Solum, Ove (2015). "Bedre enn sitt rykte. Norsk filmhistorie i 100 år".
 • Solum, Ove (2015). "Nordic Noir? Cross media and interdisciplinary approaches".
 • Solum, Ove (2015). "The Rise and Fall of Norwegian Municipal Cinema".
 • Solum, Ove (2014). Den nye tyske filmen.
 • Solum, Ove (2014). Endringer i kinotilbudet som følge av internett og digitalisering.
 • Solum, Ove (2014). The Municipal Cinema System in Norway.
 • Solum, Ove (2013). Digitalisering, kommersialisering og markedssensur.
 • Solum, Ove (2013). En film- og kinoinstitusjon i forandring.
 • Solum, Ove (2013). Filmlov i hundre år.
 • Solum, Ove (2013). Kinosensur i hundre år. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Solum, Ove (2013). Mona Pedersen: Forretning og fornøyelser. Stuimfilmens kinoer i Norge 1910 - 1925. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (2), s 183- 185
 • Solum, Ove (2013). The municipal cinema system in Norway: An alternative story.
 • Solum, Ove (2012). Den digitale film- og kinorevolusjonen.
 • Solum, Ove (2012). Ivo Caprino: A career in animation.
 • Solum, Ove (2012). Salg av Oslo Kino: en kulturell katastrofe?. NRK.no.
 • Solum, Ove & Asbjørnsen, Dag (2012). En kulturell katastrofe?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. . doi: 25.08.2012
 • Engelstad, Arne; Solum, Ove & Tønnessen, Elise Seip (2011). Filmtrender. Om moderne tendenser i norsk og internasjonal film.
 • Solum, Ove (2011). Tancred Ibsens film "Venner".
 • Solum, Ove (2011). The Digital Film- and Cinema Revolution in Norway.
 • Solum, Ove (2011). The Digital Turn and the Municipal Cinema System in Norway.
 • Solum, Ove (2010). "Bergen filmby".
 • Solum, Ove (2010). Bølger i filmhistorien, en introduksjon.
 • Solum, Ove (2010). "Kanonbegrepet og norsk film".
 • Solum, Ove (2010). The municipal cinema system in Norway and the digital turn in a democratic perspective.
 • Solum, Ove (2009). Das Boot, en filmhistorisk drøfting.
 • Solum, Ove (2009). Film og kino Norge, (en institusjonsanalyse).
 • Solum, Ove (2008). Den norske mellomkrigsfilmen og filmoffentligheten.
 • Solum, Ove & Braaten, Lars Thomas (2008). Noen tendenser i norsk film. Tancred Ibsen og Hollywoodparadigmet. Z filmtidsskrift.  ISSN 0800-1464.  105(4), s 64- 84
 • Solum, Ove (2007). Hovedlinjer i norsk filmhistorie.
 • Solum, Ove (2007). Norsk Film A/S 1932 - 2001.
 • Solum, Ove (2007). Tancred Ibsens "Den store barnedåpen".
 • Solum, Ove (2006). "Dokumentarfilmens representasjonsmåter".
 • Solum, Ove (2006). "Filmproduksjonens vilkår under kommunaliseringen".
 • Solum, Ove (2006). "Noen tendenser i norsk film".
 • Solum, Ove (2006). "Sjangerfilm og filmsjangere".
 • Solum, Ove (2004). Helt og skurk. Om den kommunale film- og kinoinstitusjonens etablering i Norge. Show summary
 • Solum, Ove (2004). Helt og skurk. Om den kommunale kinoinstitusjonens etablering i Norge. Show summary
 • Solum, Ove (2000). Det kommunale kinosystemet: legitimeringsstrategier og filmrepertoar. Show summary
 • Solum, Ove (2000). Th Municipal Cinema System in Norway.
 • Asbjørnsen, Dag & Solum, Ove (1997). Kino-Norge Rystes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Solum, Ove (1997, 01. mars). Norsk filmhistorie. [Radio].  NRK. Show summary

View all works in Cristin

Published Aug. 25, 2010 10:09 PM - Last modified Mar. 14, 2018 1:29 PM

Projects

Research groups