Hallgjerd Aksnes

Professor
Image of Hallgjerd Aksnes
Norwegian version of this page
Phone +47 22 85 47 64
Mobile phone +47 950 70 745
Room 303
Available hours By appointment
Username
Visiting address Department of Musicology ZEB Building 2nd floor Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postal address Department of Musicology P.O. Box 1017 Blindern 0315 Oslo

Specialisms/Tutoring

 • Musical Meaning
 • Music Cognition
 • Music Psychology
 • Cognitive Semantics
 • 20th Century Music History (particularly Norwegian)
 • Musical Analysis
 • Music Theory

Previous Research Activities

Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment. Project Manager of a 5 year project (01.10.08-30.09.2013) jointly funded by The Research Council under the FRIPRO programme and the University of Oslo.

 

Between psyche and soma: Music, metaphor and metonymy (part of The Musical Gestures Project, 2004-2007)

Tags: Musicology, Music Cognition, Music and Movement, Music History, Music and Nationalism, Musical Analysis, Musical Aesthetics

Publications

 • Aksnes, Hallgjerd (2020). Making Sense. Studi di estetica. ISSN 0585-4733. anno XLVIII(IV serie, 1/2020), p. 299–306. doi: 10.7413/18258646122. Full text in Research Archive
 • Aksnes, Hallgjerd (2017). Filosofiske perspektiver på Even Ruuds samhandlingsbegrep. In Stensæth, Karette; Trondalen, Gro & Varkøy, Øivind (Ed.), Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Norges musikkhøgskole. ISSN 978-82-7853-225-6. p. 169–185.
 • Aksnes, Hallgjerd (2014). Arne Nordheim – en ordets komponist. En sammenlikning av Eco, Doria og Tempora Noctis med hovedvekt på forholdet mellom tekst og musikk. In Herresthal, Harald & Nesheim, Elef Mindor (Ed.), Arne Nordheim - en ordets komponist musikalsk prosa, med duftende poetisk atmosfære. Akademika forlag. ISSN 9788232102143.
 • Fuglestad, Svein & Aksnes, Hallgjerd (2012). “A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs”. In del Campo, Patxi & Torres, Esperanza (Ed.), 9th European GIM Conference, "Music, Imagery and Psychotherapy". Instituto MAP, música, arte y proceso. p. 104–115. Full text in Research Archive
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2008). Body-based schemata in receptive music therapy. Musicae Scientiae. ISSN 1029-8649. 12(1), p. 49–74.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2006). Metonymic Associations of Nature and Culture in a BMGIM Program. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. ISSN 0803-9828. 15(1), p. 49–57.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Kropp og sinn i skjønn forening: Perspektiver på musikalsk mening. Svensk tidskrift för musikforskning. ISSN 0081-9816. p. 11–26.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Geirr Tveitt: Konsert nr. 4 for klaver og orkester, "Nordljoskonserten". In Sandmo, Erling (Eds.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. p. 82–87.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Rolf Wallin: Concerto for Clarinet and Orchestra. In Sandmo, Erling (Eds.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. p. 142–147.
 • Aksnes, Hallgjerd (2002). Music and its Resonating Body. Dansk årbog for musikforskning. ISSN 0416-6884. XXIX.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). «Nedstigningen» og det moderne samtidsmuseet. In Daliot, Yisrael (Eds.), Klingende ord: Samtaler med Arne Nordheim. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-22597-7. p. 162–189.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). Metonymic Associations in National Music: Hearings of Geirr Tveitt¿s Cocerto no. 2 for Hardanger Fiddle and Orchestra, "Three Fjords". Systematische Musikwissenschaft. ISSN 1335-0471. VII(4).

View all works in Cristin

 • Vollsnes, Arvid O; Aksnes, Hallgjerd; Nesheim, Elef & Pedersen, Morten Eide (2001). Norges musikkhistorie. Bind 5: 1950¿2000. Modernisme og mangfold. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22383-4.

View all works in Cristin

 • Smedsrud, Morten Skipenes; Nordmark, Kristin Nagy & Aksnes, Hallgjerd (2020). En reise til musikkens indre. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 30. årgang(3/2020), p. 18–21.
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein & Koksvik, Ingvild (2020). «...alt går så fort og skal være flinkt...»: Affordanser i GIM-programmet The Romantic Piano.
 • Nielsen, Nanette; Aksnes, Hallgjerd; Edwards, Peter & Kvalbein, Astrid (2018). Launch for Nanette Nielsen’s book _Paul Bekker’s Musical Ethics_. Introduction and moderation by Hallgjerd Aksnes, panel discussion including: Peter Edwards (University of Oslo), Peter Franklin (University of Oxford), Sarah Hibberd (University of Bristol), Astrid Kvalbein (NMH) and Aksel Tollåli (Oslo).
 • Aksnes, Hallgjerd (2018). Geirr Tveitt and the Teutonic Plague: The History of Effect of Baldur’s Dreams.
 • Løvås, Vebjørn & Aksnes, Hallgjerd (2018). Tredje søndag i advent: julemusikk. [Internet]. Facebook-side for Universitetet i Oslo.
 • Mauno, Hanne; Aksnes, Hallgjerd & Christophersen, Bjørn Morten (2018). O helga natt: Folkets julesang. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Haugen, Toril; Ruud, Even; Aksnes, Hallgjerd & Stensæth, Karette (2017). Musikkens positive kraft. [Journal]. Apollon, utg. 2, 2017.
 • Kjensmo, Anna Camilla; Watne, Åshild & Aksnes, Hallgjerd (2016). Hva er en ren tone? [Internet]. forskning.no.
 • Grindem, Karianne; Aksnes, Hallgjerd & Nielsen, Nanette (2016). Direkte knyttet til minner: Musikk. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Aksnes, Hallgjerd (2016). Musikk: Bevegelser som beveger.
 • Aksnes, Hallgjerd (2016). Dåmen av norsk folkemusikk: Om Geirr Tveitts folketonebearbeidelser og -inspirasjon.
 • Aksnes, Hallgjerd (2016). Musikk og følelsene dine.
 • Aksnes, Hallgjerd & Kverndokk, Kristin (2016). Dikt og forbannet løgn. Om dikt i musikk - Stein Mehren. [Radio]. NRK P2.
 • Aksnes, Hallgjerd (2015). Musikk: bevegelser som beveger – Hvordan kan man forstå at vi er så hekta på lydbølger?
 • Aksnes, Hallgjerd (2015). Virkningshistorien til Baldurs Draumar.
 • Aksnes, Hallgjerd & Fuglestad, Svein (2015). Transpersonal-Spiritual Experience in GIM: Hearings of Spiegel im Spiegel (Arvo Pärt) and On the Nature of Daylight (Max Richter) .
 • Ellefsen, Kirsti; Aksnes, Hallgjerd & Audestad, Paal (2015). Musikken som påvirker hjernen. [Internet]. aftenposten.no.
 • Ellefsen, Kirsti & Aksnes, Hallgjerd (2015). Hjernen – Påvirkning: Musikkens mystikk – Hvordan kan musikk gjøre oss glade, triste, redde eller avslappede? [Journal]. A-magasinet.
 • Giske, Mari & Aksnes, Hallgjerd (2015). Gåsehud og hjertebank. Hvordan musikk skaper følelsen av glede. [Radio]. NRK P2, 06.04.2015, kl. 11.03-12.00.
 • Grøtte, Marianne Høgli & Aksnes, Hallgjerd (2014). Sørgelig musikks glede. [Internet]. http://pluss.vg.no/2014/09/10/1748/1748_23286979.
 • Visjø, Camilla Tryggestad & Aksnes, Hallgjerd (2014). En solskinnsdag i ferien min - Musikk romantiserer sommeren. [Newspaper]. VG - papirutgaven, s. 14-15.
 • Grøtte, Mariann Høgli & Aksnes, Hallgjerd (2014). Sørgelig musikks glede. [Newspaper]. VG - papirutgaven (VG Helg-spalten "Psyken vår").
 • Smaadal, Camilla & Aksnes, Hallgjerd (2013). Videopresentasjon om Aksnes’ forskningsprosjekt “Musikk: bevegelser som beveger. Teoretiske og psykologiske implikasjoner av musikkens kroppslige situering”. [Internet]. http://www.hf.uio.no/imv/personer/vit/aksnes/index.html.
 • Øberg, Steffen Pedersen & Aksnes, Hallgjerd (2013). Musikksmak læres. [Internet]. http://www.forskning.no/artikler/2013/februar/349035.
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein & Amundsen, Ingvild Koksvik (2013). Relating and Reflecting in GIM Therapy: Hearings of “Evening Land” from Ian Leslie’s Awakenings Program.
 • Aksnes, Hallgjerd & Fuglestad, Svein (2013). From “Say it to the Music!” to “An oasis in the day”: GIM Therapy as Promoter of Existential Health.
 • Aksnes, Hallgjerd & Fuglestad, Svein (2013). GEMS-45: A promising tool for GIM therapy research. A corpus-based study of emotion terms from the Geneva Emotional Music Scale in 58 transcriptions from GIM therapy sessions.
 • Aksnes, Hallgjerd & Trulsen, Ola Nymo (2012). En heroisk og viril musikkstil. [Internet]. http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7959096.
 • Aksnes, Hallgjerd & Halvorsen, Nils Johan (2012). Radiointervju på P4-Akademiet om musikk, følelser, identitet og musikkterapi. [Radio]. P4.
 • Aksnes, Hallgjerd; Solberg, Ragnhild Torvanger & Kildahl, Mari (2012). Musikk åpner dører inn til oss selv. [Internet]. HF - aktuell forskning, forskning.no.
 • Aksnes, Hallgjerd; Amundsen, Ingvild Koksvik & Fuglestad, Svein E (2012). “The Emotion of Musical Motion and Stillness: Therapeutic Hearings of Jan Garbarek, Mari Boine & Marilyn Mazur’s Evening Land”.
 • Fuglestad, Svein E; Aksnes, Hallgjerd & Solberg, Ragnhild Torvanger (2012). Encounters with Divinity in GIM: Three Experiences from the GIM Study of the “Music, Motion, and Emotion” Project.
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein E & Solberg, Ragnhild Torvanger (2011). Client vs. control imagery in GIM: can music therapy research teach us about everyday music listening?
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein E & Amundsen, Ingvild Koksvik (2011). Bonny GIM and Jazz GIM: What|s the diff? A comparative study of transcriptions based on five selected BMGIM programs.
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein E & Amundsen, Ingvild Koksvik (2011). Bonny GIM og jazz-GIM: Hva er forskjellen?
 • Aksnes, Hallgjerd; Haugen, Mari Romarheim & Bjørkeng, Per Kristian (2011). Kropp og sinn i ett og alt. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Aksnes, Hallgjerd & Fuglestad, Svein E (2011). Early embodied, emotionally laden experiences resound in music.
 • Aksnes, Hallgjerd (2010). The GIM Program "Uplifting".
 • Aksnes, Hallgjerd (2010). Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment.
 • Fuglestad, Svein & Aksnes, Hallgjerd (2010). “A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs”.
 • Aksnes, Hallgjerd (2009). "Skjønner musikere deg bedre?". [Radio]. NRK P2, "Mozart og Madonna".
 • Aksnes, Hallgjerd (2009). "Musikk og glede". [Radio]. NRK P2, "Mozart og Madonna".
 • Aksnes, Hallgjerd (2009). "Musikk og kropp". [Radio]. NRK P2, "Mozart og Madonna".
 • Aksnes, Hallgjerd & Halleraker, Tormod (2009). Intervju om musikkskolenes betydning i VG-reportasje om de kommunale musikkskolene. [Newspaper]. VG.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2009). Emotional affordances in "Uppskoka", a folk tune arrangement by Geirr Tveitt.
 • Aksnes, Hallgjerd (2009). Kroppsorienterte metaforer i musikkopplevelsen: en uuttømmelig kilde til musikkformidling.
 • Aksnes, Hallgjerd (2008). Hva slags musikk vil vi høre på når om kvelden, og hvorfor? [Radio]. NRK P1, "Kveldsåpent".
 • Aksnes, Hallgjerd; Habbestad, Ida & Emberland, Terje (2008). Ei komplisert arv (problematisering av Geirr Tveitts politiske ideologi). [Internet]. Hauge-Tveitt-jubileet 2008: http://www.ht08.no/.
 • Aksnes, Hallgjerd (2008). Presentasjon av et nytt forskningsprosjekt: Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment.
 • Aksnes, Hallgjerd; Nordheim, Arne & Smebye, Einar Henning (2007). Arne Nordheims Komponistpris 2007: Nils Henrik Asheim. Juryens begrunnelse.
 • Aksnes, Hallgjerd & Leander, Sylvi (2007). Derfor rykker det i dansefoten. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Aksnes, Hallgjerd; Nordheim, Arne & Smebye, Einar Henning (2006). Arne Nordheims Komponistpris 2006: Ole-Henrik Moe. Juryens begrunnelse.
 • Vogt, Yngve & Aksnes, Hallgjerd (2006). Musikk skaper indre bevegelser (intervju med Aksnes). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. p. 43–43.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Hva gjør noe musikk til en "hit"? [TV]. "Newton", NRK1, populærvitenskapelig program for barn/ungdom.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Om amusia og tonedøvhet. [Radio]. NRK P2, "Midt i musikken".
 • Grøndahl, Beate & Aksnes, Hallgjerd (2006). Hva kjennetegner musikk som forbindes med høsten? [Radio]. NRKP3.
 • Newth, Eirik & Aksnes, Hallgjerd (2006). Superstreng 54: Om musikk og følelser. [Radio]. Kanal 24.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Perspektiver på musikalsk mening.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Det kontekstualiserte verket: Musikkvitenskapen møter Gadamer.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2006). Between soma and psyche: Music, motion, and emotion.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Arne Nordheims Komponistpris 2005: Sven Lyder Kahrs. Juryens begrunnelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gupta, Ram Eivind; Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil; Aksnes, Hallgjerd & Kristoffersen, Kristian Emil (2005). Kroppslyd.
 • Aksnes, Hallgjerd & Engeseth, Njål (2005). Musikk og emosjoner. [Radio]. NRKP2, Radioselskapet.
 • Aksnes, Hallgjerd & Engeseth, Njål (2005). Hvordan virker musikk på oss? [Radio]. NRKP2, Radioselskapet.
 • Aksnes, Hallgjerd & Engeseth, Njål (2005). Om musikk. [Radio]. NRKP2, Direkte sommer.
 • Aksnes, Hallgjerd & Andresen, Kari (2005). Musikk er mer enn lyd. [Internet]. http://www.forskning.no/Artikler/2005/juni/1118399409.74.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Med på notene. (Ingress: Noen har det i øret. Hva er absolutt gehør?). [Newspaper]. Dagbladet: Magasin.
 • Aksnes, Hallgjerd & Krohn, Nina (2005). Om Geirr Tveitt: Intervju i NRK P2 i forbindelse med oppførelse av Geirr Tveitts Konsert nr. 2 for harpe og orkester. [Radio]. NRKP2, På orkesterplass.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Emotive Gestures.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Norwegian Music: Past, Present, Future.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). The Musical Gestures Project: Emotive Gestures.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Kropp og sinn i skjønn forening: Perspektiver på musikalsk mening.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Aksnes, Hallgjerd (2004). Musical Gestures.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Musikkskolen: Ikke raser tilbudet! Budstikka.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Geirr Tveitt - der sansene møtes i lysende klang. Ballade. ISSN 0332-5148.
 • Aksnes, Hallgjerd & Levin, Mona (2004). En musikkens Hefaistos (om Rolf Wallin). Klassisk musikkmagasin. ISSN 1502-0274. 6(3), p. 74–77.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). The Geirr Tveitt Project: Reconstructing the fire-damaged manuscripts of the Norwegian composer Geirr Tveitt.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Arne Nordheim: Life and Music.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Between Psyche and Soma: Music, Metaphor, and Metonymy.
 • Aksnes, Hallgjerd (2003). Nordheim, Arne. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Njøs-Samuelsen. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1009-3. p. 34–37.
 • Aksnes, Hallgjerd (2003). Rolf Wallin. Chester Music, brosjyre, catalogue number PUB07931.
 • Aksnes, Hallgjerd (2002). Midt i musikken 07.10.02: Om Aksnes¿ dr.art.-avhandling. [Radio]. NRK P2 : "Midt i musikken" ved Nina Krohn.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). Innslag om Geirr Tveitts musikk. [Radio]. NRK P2 : Midt i Musikken ved Nina Krohn.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). Music Listening: A Matter of Body and Mind. Perspectives from Cognitive Neuroscience.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). Arne Nordheims *Nedstigningen* og det moderne samtidsmuseet.
 • Aksnes, Hallgjerd & Holbæk-Hansen, Hilde (2002). MAGMA2002BERLIN, The Biennial Festival of Nordic Contemporary Music, Program Book. Norsk Komponistforening.
 • Aksnes, Hallgjerd (2002). Perspectives of Musical Meaning. A Study Based on Selected Works by Geirr Tveitt.

View all works in Cristin

Published May 19, 2006 12:00 AM - Last modified May 6, 2019 11:05 AM

Projects