Hallgjerd Aksnes

Professor
Bilde av Hallgjerd Aksnes
English version of this page
Telefon +47-22 85 47 64
Rom 315
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Videopresentasjon

Undervisnings- og veiledningsområder

musikkanalyse, musikkteori, musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, det 20. århundres musikkhistorie (særlig norsk), musikkpsykologi, musikkognisjon

Forskningsprosjekter ved IMV

 • Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment. Prosjektleder for 5-årig prosjekt i regi av Norges Forskningsråd (FRIHUM) og IMV i perioden 01.10.08-30.09.13. Music, Motion, and Emotion
 • Mellom psyke og soma: Musikk, metafor og metonymi (delprosjekt i regi av The Musical Gestures Project, 2004-07).
Emneord: Musikkvitenskap, Musikkanalyse, Musikkteori, Musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, Det 20. århundres musikkhistorie (særlig norsk), Musikkpsykologi, Musikkognisjon

Publikasjoner

 • Aksnes, Hallgjerd (2017). Filosofiske perspektiver på Even Ruuds samhandlingsbegrep, I: Karette Stensæth; Gro Trondalen & Øivind Varkøy (red.),  Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-225-6.  Kap. 15.  s 169 - 185
 • Aksnes, Hallgjerd (2014). Arne Nordheim – en ordets komponist. En sammenlikning av Eco, Doria og Tempora Noctis med hovedvekt på forholdet mellom tekst og musikk, I: Harald Herresthal & Elef Mindor Nesheim (red.),  Arne Nordheim - en ordets komponist musikalsk prosa, med duftende poetisk atmosfære.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102143.  Hallgjerd Aksnes.  s 105
 • Fuglestad, Svein & Aksnes, Hallgjerd (2012). “A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs”, In Patxi del Campo & Esperanza Torres (ed.),  9th European GIM Conference, "Music, Imagery and Psychotherapy".  Instituto MAP, música, arte y proceso.  KAPITTEL.  s 104 - 115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aksnes, H. & Ruud, E. (2008). Body-based schemata in receptive music therapy. Musicae scientiae, vol. XII, no. 1, Spring 2008, pp. 49-74.
 • Aksnes, H. & Ruud, E. (2006). Metonymic Associations of Nature and Culture in a BMGIM Program. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, vol. 15, no. 1, pp. 49-57.
 • “Kropp og sinn i skjønn forening: Perspektiver på musikalsk mening”, Svensk tidskrift för musikforskning 2006, s. 11-26 (utgivelse av Tobias Norlind-foredraget 2005, presentert ved Svenska Samfundet för musikforsknings konferanse “Musikvetenskap i dag”, Växjö Universitet, juni 2005).
 • Nordheim, Arne. I: Norsk biografisk leksikon, bind 7. Oslo: Kunnskapsforlaget 2003, s. 34-37.
 • PERSPECTIVES OF MUSICAL MEANING. A Study Based on Selected Works by Geirr Tveitt (dr.art.-avhandling), Acta Humaniora, Faculty of Arts, University of Oslo, 2002, 359 s.
 • "Music and its Resonating Body", Dansk Årbog for Musikforskning 2001, vol. XXIX, 2002, s. 81-101.
 • "Arne Nordheims Nedstigningen og det moderne samtidsmuseet" i A. Kittang, F. Tygstrup & Aa. Vaa (red.): Blikk på kunst. Oslo: Forlaget Press, 2001, s. 70-91.
 • H. Aksnes, E. Nesheim, M. E. Pedersen & A. Vollsnes (red.): Norges Musikkhistorie, bind 5: 1950-2000, "Modernisme og Mangfold". Oslo: Aschehoug, 2001.
 • "Metonymic Associations in National Music: Hearings of Geirr Tveitt’s Concerto no. 2 for Hardanger Fiddle and Orchestra, 'Three Fjords&'", Systematische Musikwissenschaft, vol. 7, no. 4, 2001.
 • Artikler om Åse Hedstrøm, Magne Hegdal, Arne Nordheim, Cecilie Ore, Wolfgang Plagge, Geirr Tveitt og Rolf Wallin i S. Sadie & John Tyrrell (red.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, London: Macmillan, 2000.
 • "Geirr Tveitt: en rotnorsk europeer" i A. Holen, S. Kleiberg & A. Vollsnes (red.): Norges Musikkhistorie, bind 4. Oslo: Aschehoug, 2000, s. 116-23.
 • "Geirr Tveitt and Béla Bartók: Sons of Grieg and Brothers in Spirit", Studia Musicologica Norvegica nr. 25, 1999, s. 348-364.
 • "Aktuelle tendenser i norsk samtidsmusikk", K. Kolberg & K. Habbestad, red.: Årbok for norsk samtidsmusikk 1997, Oslo 1998, s. 49-87.
 • "A Cognitive Approach to Musical Analysis: Metaphorical Projection in Music", Alf Gabrielsson, red.: Proceedings of the Third Triennial ESCOM Conference, Uppsala University 1997.
 • http://philosophy.uoregon.edu/metaphor/aksnes.htm
 • Musikk, tekst og analyse: En studie med utgangspunkt i Arne Nordheims Nedstigningen, Skriftserie fra Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo, nr. 1996:4, 167 s.
 • "Det symbolske og det semiotiske: Et møte mellom Julia Kristevas poststrukturalistiske teori, kognitiv teori og Arne Nordheims Nedstigningen", Studia Musicologica Norvegica nr. 21, 1995, s. 53-90.
 • Aksnes, Hallgjerd (2020). Making Sense. Studi di estetica. ISSN 0585-4733. anno XLVIII(IV serie, 1/2020), s. 299–306. doi: 10.7413/18258646122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aksnes, Hallgjerd (2017). Filosofiske perspektiver på Even Ruuds samhandlingsbegrep. I Stensæth, Karette; Trondalen, Gro & Varkøy, Øivind (Red.), Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Norges musikkhøgskole. ISSN 978-82-7853-225-6. s. 169–185.
 • Aksnes, Hallgjerd (2014). Arne Nordheim – en ordets komponist. En sammenlikning av Eco, Doria og Tempora Noctis med hovedvekt på forholdet mellom tekst og musikk. I Herresthal, Harald & Nesheim, Elef Mindor (Red.), Arne Nordheim - en ordets komponist musikalsk prosa, med duftende poetisk atmosfære. Akademika forlag. ISSN 9788232102143.
 • Fuglestad, Svein & Aksnes, Hallgjerd (2012). “A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs”. I del Campo, Patxi & Torres, Esperanza (Red.), 9th European GIM Conference, "Music, Imagery and Psychotherapy". Instituto MAP, música, arte y proceso. s. 104–115. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2008). Body-based schemata in receptive music therapy. Musicae Scientiae. ISSN 1029-8649. 12(1), s. 49–74.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2006). Metonymic Associations of Nature and Culture in a BMGIM Program. Nordisk tidsskrift for musikkterapi. ISSN 0803-9828. 15(1), s. 49–57.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Kropp og sinn i skjønn forening: Perspektiver på musikalsk mening. Svensk tidskrift för musikforskning. ISSN 0081-9816. s. 11–26.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Geirr Tveitt: Konsert nr. 4 for klaver og orkester, "Nordljoskonserten". I Sandmo, Erling (Red.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. s. 82–87.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Rolf Wallin: Concerto for Clarinet and Orchestra. I Sandmo, Erling (Red.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. s. 142–147.
 • Aksnes, Hallgjerd (2002). Music and its Resonating Body. Dansk årbog for musikforskning. ISSN 0416-6884. XXIX.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). «Nedstigningen» og det moderne samtidsmuseet. I Daliot, Yisrael (Red.), Klingende ord: Samtaler med Arne Nordheim. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-22597-7. s. 162–189.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). Metonymic Associations in National Music: Hearings of Geirr Tveitt¿s Cocerto no. 2 for Hardanger Fiddle and Orchestra, "Three Fjords". Systematische Musikwissenschaft. ISSN 1335-0471. VII(4).

Se alle arbeider i Cristin

 • Vollsnes, Arvid O; Aksnes, Hallgjerd; Nesheim, Elef & Pedersen, Morten Eide (2001). Norges musikkhistorie. Bind 5: 1950¿2000. Modernisme og mangfold. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22383-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Smedsrud, Morten Skipenes; Nordmark, Kristin Nagy & Aksnes, Hallgjerd (2020). En reise til musikkens indre. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 30. årgang(3/2020), s. 18–21.
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein & Koksvik, Ingvild (2020). «...alt går så fort og skal være flinkt...»: Affordanser i GIM-programmet The Romantic Piano.
 • Nielsen, Nanette; Aksnes, Hallgjerd; Edwards, Peter & Kvalbein, Astrid (2018). Launch for Nanette Nielsen’s book _Paul Bekker’s Musical Ethics_. Introduction and moderation by Hallgjerd Aksnes, panel discussion including: Peter Edwards (University of Oslo), Peter Franklin (University of Oxford), Sarah Hibberd (University of Bristol), Astrid Kvalbein (NMH) and Aksel Tollåli (Oslo).
 • Aksnes, Hallgjerd (2018). Geirr Tveitt and the Teutonic Plague: The History of Effect of Baldur’s Dreams.
 • Løvås, Vebjørn & Aksnes, Hallgjerd (2018). Tredje søndag i advent: julemusikk. [Internett]. Facebook-side for Universitetet i Oslo.
 • Mauno, Hanne; Aksnes, Hallgjerd & Christophersen, Bjørn Morten (2018). O helga natt: Folkets julesang. [Avis]. Dagsavisen.
 • Haugen, Toril; Ruud, Even; Aksnes, Hallgjerd & Stensæth, Karette (2017). Musikkens positive kraft. [Tidsskrift]. Apollon, utg. 2, 2017.
 • Kjensmo, Anna Camilla; Watne, Åshild & Aksnes, Hallgjerd (2016). Hva er en ren tone? [Internett]. forskning.no.
 • Grindem, Karianne; Aksnes, Hallgjerd & Nielsen, Nanette (2016). Direkte knyttet til minner: Musikk. [Avis]. Dagbladet.
 • Aksnes, Hallgjerd (2016). Musikk: Bevegelser som beveger.
 • Aksnes, Hallgjerd (2016). Dåmen av norsk folkemusikk: Om Geirr Tveitts folketonebearbeidelser og -inspirasjon.
 • Aksnes, Hallgjerd (2016). Musikk og følelsene dine.
 • Aksnes, Hallgjerd & Kverndokk, Kristin (2016). Dikt og forbannet løgn. Om dikt i musikk - Stein Mehren. [Radio]. NRK P2.
 • Aksnes, Hallgjerd (2015). Musikk: bevegelser som beveger – Hvordan kan man forstå at vi er så hekta på lydbølger?
 • Aksnes, Hallgjerd (2015). Virkningshistorien til Baldurs Draumar.
 • Aksnes, Hallgjerd & Fuglestad, Svein (2015). Transpersonal-Spiritual Experience in GIM: Hearings of Spiegel im Spiegel (Arvo Pärt) and On the Nature of Daylight (Max Richter) .
 • Ellefsen, Kirsti; Aksnes, Hallgjerd & Audestad, Paal (2015). Musikken som påvirker hjernen. [Internett]. aftenposten.no.
 • Ellefsen, Kirsti & Aksnes, Hallgjerd (2015). Hjernen – Påvirkning: Musikkens mystikk – Hvordan kan musikk gjøre oss glade, triste, redde eller avslappede? [Tidsskrift]. A-magasinet.
 • Giske, Mari & Aksnes, Hallgjerd (2015). Gåsehud og hjertebank. Hvordan musikk skaper følelsen av glede. [Radio]. NRK P2, 06.04.2015, kl. 11.03-12.00.
 • Grøtte, Marianne Høgli & Aksnes, Hallgjerd (2014). Sørgelig musikks glede. [Internett]. http://pluss.vg.no/2014/09/10/1748/1748_23286979.
 • Visjø, Camilla Tryggestad & Aksnes, Hallgjerd (2014). En solskinnsdag i ferien min - Musikk romantiserer sommeren. [Avis]. VG - papirutgaven, s. 14-15.
 • Grøtte, Mariann Høgli & Aksnes, Hallgjerd (2014). Sørgelig musikks glede. [Avis]. VG - papirutgaven (VG Helg-spalten "Psyken vår").
 • Smaadal, Camilla & Aksnes, Hallgjerd (2013). Videopresentasjon om Aksnes’ forskningsprosjekt “Musikk: bevegelser som beveger. Teoretiske og psykologiske implikasjoner av musikkens kroppslige situering”. [Internett]. http://www.hf.uio.no/imv/personer/vit/aksnes/index.html.
 • Øberg, Steffen Pedersen & Aksnes, Hallgjerd (2013). Musikksmak læres. [Internett]. http://www.forskning.no/artikler/2013/februar/349035.
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein & Amundsen, Ingvild Koksvik (2013). Relating and Reflecting in GIM Therapy: Hearings of “Evening Land” from Ian Leslie’s Awakenings Program.
 • Aksnes, Hallgjerd & Fuglestad, Svein (2013). From “Say it to the Music!” to “An oasis in the day”: GIM Therapy as Promoter of Existential Health.
 • Aksnes, Hallgjerd & Fuglestad, Svein (2013). GEMS-45: A promising tool for GIM therapy research. A corpus-based study of emotion terms from the Geneva Emotional Music Scale in 58 transcriptions from GIM therapy sessions.
 • Aksnes, Hallgjerd & Trulsen, Ola Nymo (2012). En heroisk og viril musikkstil. [Internett]. http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7959096.
 • Aksnes, Hallgjerd & Halvorsen, Nils Johan (2012). Radiointervju på P4-Akademiet om musikk, følelser, identitet og musikkterapi. [Radio]. P4.
 • Aksnes, Hallgjerd; Solberg, Ragnhild Torvanger & Kildahl, Mari (2012). Musikk åpner dører inn til oss selv. [Internett]. HF - aktuell forskning, forskning.no.
 • Aksnes, Hallgjerd; Amundsen, Ingvild Koksvik & Fuglestad, Svein E (2012). “The Emotion of Musical Motion and Stillness: Therapeutic Hearings of Jan Garbarek, Mari Boine & Marilyn Mazur’s Evening Land”.
 • Fuglestad, Svein E; Aksnes, Hallgjerd & Solberg, Ragnhild Torvanger (2012). Encounters with Divinity in GIM: Three Experiences from the GIM Study of the “Music, Motion, and Emotion” Project.
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein E & Solberg, Ragnhild Torvanger (2011). Client vs. control imagery in GIM: can music therapy research teach us about everyday music listening?
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein E & Amundsen, Ingvild Koksvik (2011). Bonny GIM and Jazz GIM: What|s the diff? A comparative study of transcriptions based on five selected BMGIM programs.
 • Aksnes, Hallgjerd; Fuglestad, Svein E & Amundsen, Ingvild Koksvik (2011). Bonny GIM og jazz-GIM: Hva er forskjellen?
 • Aksnes, Hallgjerd; Haugen, Mari Romarheim & Bjørkeng, Per Kristian (2011). Kropp og sinn i ett og alt. [Avis]. Aftenposten.
 • Aksnes, Hallgjerd & Fuglestad, Svein E (2011). Early embodied, emotionally laden experiences resound in music.
 • Aksnes, Hallgjerd (2010). The GIM Program "Uplifting".
 • Aksnes, Hallgjerd (2010). Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment.
 • Fuglestad, Svein & Aksnes, Hallgjerd (2010). “A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs”.
 • Aksnes, Hallgjerd (2009). "Skjønner musikere deg bedre?". [Radio]. NRK P2, "Mozart og Madonna".
 • Aksnes, Hallgjerd (2009). "Musikk og glede". [Radio]. NRK P2, "Mozart og Madonna".
 • Aksnes, Hallgjerd (2009). "Musikk og kropp". [Radio]. NRK P2, "Mozart og Madonna".
 • Aksnes, Hallgjerd & Halleraker, Tormod (2009). Intervju om musikkskolenes betydning i VG-reportasje om de kommunale musikkskolene. [Avis]. VG.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2009). Emotional affordances in "Uppskoka", a folk tune arrangement by Geirr Tveitt.
 • Aksnes, Hallgjerd (2009). Kroppsorienterte metaforer i musikkopplevelsen: en uuttømmelig kilde til musikkformidling.
 • Aksnes, Hallgjerd (2008). Hva slags musikk vil vi høre på når om kvelden, og hvorfor? [Radio]. NRK P1, "Kveldsåpent".
 • Aksnes, Hallgjerd; Habbestad, Ida & Emberland, Terje (2008). Ei komplisert arv (problematisering av Geirr Tveitts politiske ideologi). [Internett]. Hauge-Tveitt-jubileet 2008: http://www.ht08.no/.
 • Aksnes, Hallgjerd (2008). Presentasjon av et nytt forskningsprosjekt: Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment.
 • Aksnes, Hallgjerd; Nordheim, Arne & Smebye, Einar Henning (2007). Arne Nordheims Komponistpris 2007: Nils Henrik Asheim. Juryens begrunnelse.
 • Aksnes, Hallgjerd & Leander, Sylvi (2007). Derfor rykker det i dansefoten. [Avis]. Aftenposten.
 • Aksnes, Hallgjerd; Nordheim, Arne & Smebye, Einar Henning (2006). Arne Nordheims Komponistpris 2006: Ole-Henrik Moe. Juryens begrunnelse.
 • Vogt, Yngve & Aksnes, Hallgjerd (2006). Musikk skaper indre bevegelser (intervju med Aksnes). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. s. 43–43.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Hva gjør noe musikk til en "hit"? [TV]. "Newton", NRK1, populærvitenskapelig program for barn/ungdom.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Om amusia og tonedøvhet. [Radio]. NRK P2, "Midt i musikken".
 • Grøndahl, Beate & Aksnes, Hallgjerd (2006). Hva kjennetegner musikk som forbindes med høsten? [Radio]. NRKP3.
 • Newth, Eirik & Aksnes, Hallgjerd (2006). Superstreng 54: Om musikk og følelser. [Radio]. Kanal 24.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Perspektiver på musikalsk mening.
 • Aksnes, Hallgjerd (2006). Det kontekstualiserte verket: Musikkvitenskapen møter Gadamer.
 • Aksnes, Hallgjerd & Ruud, Even (2006). Between soma and psyche: Music, motion, and emotion.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Arne Nordheims Komponistpris 2005: Sven Lyder Kahrs. Juryens begrunnelse.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gupta, Ram Eivind; Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil; Aksnes, Hallgjerd & Kristoffersen, Kristian Emil (2005). Kroppslyd.
 • Aksnes, Hallgjerd & Engeseth, Njål (2005). Musikk og emosjoner. [Radio]. NRKP2, Radioselskapet.
 • Aksnes, Hallgjerd & Engeseth, Njål (2005). Hvordan virker musikk på oss? [Radio]. NRKP2, Radioselskapet.
 • Aksnes, Hallgjerd & Engeseth, Njål (2005). Om musikk. [Radio]. NRKP2, Direkte sommer.
 • Aksnes, Hallgjerd & Andresen, Kari (2005). Musikk er mer enn lyd. [Internett]. http://www.forskning.no/Artikler/2005/juni/1118399409.74.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Med på notene. (Ingress: Noen har det i øret. Hva er absolutt gehør?). [Avis]. Dagbladet: Magasin.
 • Aksnes, Hallgjerd & Krohn, Nina (2005). Om Geirr Tveitt: Intervju i NRK P2 i forbindelse med oppførelse av Geirr Tveitts Konsert nr. 2 for harpe og orkester. [Radio]. NRKP2, På orkesterplass.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Emotive Gestures.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Norwegian Music: Past, Present, Future.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). The Musical Gestures Project: Emotive Gestures.
 • Aksnes, Hallgjerd (2005). Kropp og sinn i skjønn forening: Perspektiver på musikalsk mening.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Aksnes, Hallgjerd (2004). Musical Gestures.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Musikkskolen: Ikke raser tilbudet! Budstikka.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Geirr Tveitt - der sansene møtes i lysende klang. Ballade. ISSN 0332-5148.
 • Aksnes, Hallgjerd & Levin, Mona (2004). En musikkens Hefaistos (om Rolf Wallin). Klassisk musikkmagasin. ISSN 1502-0274. 6(3), s. 74–77.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). The Geirr Tveitt Project: Reconstructing the fire-damaged manuscripts of the Norwegian composer Geirr Tveitt.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Arne Nordheim: Life and Music.
 • Aksnes, Hallgjerd (2004). Between Psyche and Soma: Music, Metaphor, and Metonymy.
 • Aksnes, Hallgjerd (2003). Nordheim, Arne. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Njøs-Samuelsen. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1009-3. s. 34–37.
 • Aksnes, Hallgjerd (2003). Rolf Wallin. Chester Music, brosjyre, catalogue number PUB07931.
 • Aksnes, Hallgjerd (2002). Midt i musikken 07.10.02: Om Aksnes¿ dr.art.-avhandling. [Radio]. NRK P2 : "Midt i musikken" ved Nina Krohn.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). Innslag om Geirr Tveitts musikk. [Radio]. NRK P2 : Midt i Musikken ved Nina Krohn.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). Music Listening: A Matter of Body and Mind. Perspectives from Cognitive Neuroscience.
 • Aksnes, Hallgjerd (2001). Arne Nordheims *Nedstigningen* og det moderne samtidsmuseet.
 • Aksnes, Hallgjerd & Holbæk-Hansen, Hilde (2002). MAGMA2002BERLIN, The Biennial Festival of Nordic Contemporary Music, Program Book. Norsk Komponistforening.
 • Aksnes, Hallgjerd (2002). Perspectives of Musical Meaning. A Study Based on Selected Works by Geirr Tveitt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:10 - Sist endret 16. mars 2018 08:49

Prosjekter