Hallgjerd Aksnes

Professor
Bilde av Hallgjerd Aksnes
English version of this page
Telefon +47-22 85 47 64
Rom 315
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Videopresentasjon

Undervisnings- og veiledningsområder

musikkanalyse, musikkteori, musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, det 20. århundres musikkhistorie (særlig norsk), musikkpsykologi, musikkognisjon

Forskningsprosjekter ved IMV

  • Music, Motion, and Emotion. Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment. Prosjektleder for 5-årig prosjekt i regi av Norges Forskningsråd (FRIHUM) og IMV i perioden 01.10.08-30.09.13. Music, Motion, and Emotion
  • Mellom psyke og soma: Musikk, metafor og metonymi (delprosjekt i regi av The Musical Gestures Project, 2004-07).
Emneord: Musikkvitenskap, Musikkanalyse, Musikkteori, Musikkvitenskapelige grunnlagsproblemer, Det 20. århundres musikkhistorie (særlig norsk), Musikkpsykologi, Musikkognisjon
Publisert 16. nov. 2017 09:10 - Sist endret 16. mars 2018 08:49

Prosjekter