English version of this page

Musikk: Bevegelser som beveger - teoretiske og psykologiske implikasjoner av musikkens kroppslige situering (avsluttet)

Musikk engasjerer ikke bare ørene, men også våre kropper og vårt følelsesliv. Men hvordan opplever vi som lyttere at musikk gir mening? Hvilke forbindelser er det mellom musikk, kropp og følelser?

Om prosjektet

Dette forskningsprosjektet undersøkte hvordan musikkens positive krefter kan hjelpe oss i hverdagslivet såvel som i krisesituasjoner. Prosjektet har undersøkt hva det vil si at musikk gir mening, og hvordan musikken innehar både en estetisk og terapeutisk dimensjon. Et av målene med dette var å øke forståelsen av musikkens potensial som middel til å styre følelses- og stemningsleiet.

Musikk gir mening for oss gjennom en rekke kognitive og psykologiske prosesser. Prosjektet har ønsket å undersøke disse prosessene, og hovedfokus har vært de tette forbindelsene mellom musikk, bevegelse og emosjoner.

I tillegg har prosjektet videreutviklet en musikkanalytisk tilnærming som er rettet mot lytteren. En slik musikkanalyse gjenspeiler hvordan musikkerfaringen er knyttet til det kroppslige og hvordan den aktiverer flere ulike sanser.

I prosjektbeskrivelsen har dette gitt seg uttrykk i følgende målbeskrivelser:

Mål

Hovedmål:

 • å øke bevisstheten omkring og forståelsen av musikkens positive krefter i hverdagslivet såvel som i krisesituasjoner.

Delmål

 • å etablere et internasjonalt, tverrfaglig forskernettverk viet studier av kroppens og emosjonenes rolle i musikkerfaringen.
 • å vinne ny innsikt i de kognitive og psykologiske prosessene som ligger til grunn for billeddannelsen under musikklytting (det som på engelsk betegnes som “image formation”, og som omfatter mer enn visuelle bilder, f.eks. auditive bilder og kinestetiske bilder)
 • å videreutvikle en lytterorientert musikkanalytisk tilnærming som søker å gjenspeile musikkerfaringens kryssmodalitet.

Finansiering

Forskningsprosjektet ble finansiert av Norges forskningsråds program for fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM) og Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

NFR-prosjektnr. 186276 - Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment

Bøker og avhandlinger

2013, Kvammen, A. C. R. The Alexander Technique and the Performing Musician, Masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

2013, Omdal, S. Hva er det med musikken? En undersøkelse av sammenhenger mellom emosjonell aktivering og musikalske trekk og egenskaper, Masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

2012, Larson, S. Musical Forces: Motion, Metaphor, and Meaning in Music. Indiana University Press, ISBN: 978-0-253-35682-6. (Arbeidet med denne boken ble sluttført i samarbeid med MME-prosjektgruppen under Larsons gjesteforskeropphold ved UiO våren 2010. Larson nevner arbeidet innen MME-  prosjektet i forordet som et av grunnlagene for boken og ba selv om at den skulle føres opp blant prosjektets publikasjoner.)

2011, Solberg, R. T. Feeling, Moving, Grooving in Timelessness - ein studie av tidsoppleving knytt til Elektronisk Dansemusikk (EDM), Masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

2011, Haugen, M. R. Musikken som danser. Om sammenhenger mellom musikk og bevegelse i samba. Masteroppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

Artikler

Forthcoming, Solberg, R. T. Waiting for the Bass to Drop: Correlations between Intense Emotional Experiences and Production Techniques in 'Build-up' and ‘Drop' Sections of Electronic Dance Music. Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture, Special issue May 2014.

2013, Solberg, R. T. “house”. Leksikonartikkel i Store norske leksikon

2013, Solberg, R. T. “techno”. Leksikonartikkel i Store norske leksikon

2013, Solberg, R. T. “trance”. Leksikonartikkel i Store norske leksikon, Solberg er fagansvarlig for elektronisk musikk i Store norske leksikon siden høsten 2013, et arbeid som er vokst ut av hennes masterarbeid under MME-prosjektet.

2012, Aksnes, H. & Fuglestad, S. A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs. Proceedings of the 9th European GIM Conference,  “Music, Imagery and Psychotherapy” Laguardia, Spain, 2010. Instituto MAP, música, arte y proceso, Vitoria-Gasteiz (Álava), Spania, s. 104-115.

2010, Kühl, O. Song Structure and Phenomenology: Text and Music in 'Mr. Tambourine  Man'. Cognition & the Arts eJournal, vol. 2, no. 13: Jul 23.

2009, Kühl, O. Musikhistoriens Ikonisering: Motown og bebop. PUFF 2009-15, s. 3 - 19. Esbjerg: Vestjysk Musikkonservatorium.

2009, Witek, M. Groove Experience: Emotional and Physiological Responses to Groove-Based Music. Proceedings of the 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM 2009). Jyväskylä, Finland, pp. 573-582.

2008, Aksnes, H. & Ruud, E. Body-based schemata in receptive music therapy. Musicae scientiae, vol. XII, no. 1, Spring 2008, pp. 49-74, ISSN 1029-8649.

Antologiartikler

2011, Kühl, O. The Semiotic Gesture. In A. Gritten & E. King (ed.), New Perspectives on Music and Gesture. Farnham: Ashgate.

2010, Carlsen, K. & Witek, M. Simultaneous Events with Different Schematic Affiliations: Microtiming and Dynamic Attending in Two Contemporary R&B Grooves. In A. Danielsen (ed.) Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction. Farnham, Surrey: Ashgate Publishing.

2009, Jensen, K. & Kühl, O. Towards a model of Musical Chunks. In S. Ystad et al. (eds.) Lecture Notes in Computer Science, vol. 5493, pp. 81—92. Berlin: Springer Verlag, ISBN 978-3-642-02517-4.

2009, Kühl, O. Musical Semantics: a very brief introduction. In W. Wildgen & B. van  Heusden (eds.), Metarepresentation, Self-Organization and Art. Series: European   Semiotics, vol 9, pp. 163-172. Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-03911-684-3.

Konferansebidrag, foredrag og presentasjoner

07-10.08.13, Aksnes, H., Amundsen, I. K. & Fuglestad, S.: “Relating and Reflecting in GIM Therapy: Hearings of ‘Evening Land’ from Ian Leslie’s Awakenings Program”. Paper presentation, The 9th European Music Therapy Congress, Norges Musikkhøgskole, Oslo.

11-15.06.13, Aksnes, H. & Fuglestad, S.: “GEMS-45: A promising tool for GIM therapy  research. A corpus-based study of emotion terms from the Geneva Emotional  Music Scale in 58 transcriptions from GIM therapy sessions”. Paper presentation, 3rd International Conference of Music & Emotion, Jyväskylä, Finland.

11-13.03.13, Aksnes, H. & Fuglestad, S.: “From ‘Say it to the Music!’ to ‘An oasis in the day’: GIM Therapy as Promoter of Existential Health”. Invitert keynote ved Third  Conference of the Nordic Network of Research in Music, Culture, and Health, Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten.

12-13.11.12, Aksnes, H. & Fuglestad, S.: “A Comparative Study of Transcriptions from Five Selected GIM (Bonny Method) Programs”. Prosjektpresentasjon ved Instituttseminar IMV, Refsnes gods, Moss.

24-26.10.12, Aksnes, H., Amundsen, I. K. & Fuglestad, S.: “The Emotion of Musical Motion and Stillness: Therapeutic Hearings of Jan Garbarek, Mari Boine & Marilyn Mazur’s Evening Land”. Paper presentation at the International Conference Bodies in Motion. The Politics/Poetics of Movement and Stillness, University of Oslo, October 24-26, 2012.

20.09.12, Aksnes, H. & Fuglestad, S.: “Encounters with Divinity in GIM: Three Experiences from the GIM Study of the ‘Music, Motion, and Emotion’ Project”. Paper presentation at the 10th European GIM Conference, Vadstena, Sweden, September 19-23, 2012.

(13.-17.06.12, Aksnes, H., Fuglestad, S. & Amundsen, I. K.: “World Music on the GIM Scene: Travels with Evening Land from Ian Leslie’s Awakenings Program”. Paper accepted at the 7th Nordic Music Therapy Congress - NMTC2012, Jyväskylä, Finland, June 13-17, 2012). Måtte melde avbud p.g.a. langvarig sykdom.

(13.03.12, Aksnes. H.: “Motion-, Emotion-, and Culture-Based Affordances of the GIM Program The Romantic Piano”. Keynote at the second network conference of The Nordic Network of Research in Music, Culture and Health (MUCH), Olavsgård, March 12-14, 2012). Måtte melde avbud p.g.a. langvarig sykdom, men prosjektets nyansatte forsker holdt et innlegg i mitt sted (se Zeiner-Henriksen 2012).

02.12.11, Aksnes H., Fuglestad S. & Solberg R.T.: “Client vs. control imagery in GIM: Can music therapy teach us about everyday music listening?”. Paper presentation at The Power of Music, The 34th National Conference of the Musicological Society of Australia and the 2nd International Conference on Music and Emotion. Perth, Australia, 30.11.11-03.12.11.

13.09.11, Aksnes, H. & Fuglestad, S.: “Early embodied, emotionally laden experiences resound in music”. Presentation at the second network meeting of the MME   Project, “Communicative Musicality”, Leangkollen, 12-14.09.11.

24.06.11, Aksnes, H., Fuglestad, S. & Amundsen, I. K.: “Bonny GIM and Jazz GIM:  What’s the Diff?” Paper presentation at the 21st AMI Conference, Techny, IL June 21-25, 2011: “Watering the Seed: Nurturing the Gift”.

22.05.11, Aksnes, H., Fuglestad, S. & Amundsen, I. K.: “Bonny GIM og jazz-GIM: Hva er forskjellen?” Innlegg ved Den tredje norske musikkterapikonferansen, Fana Folkehøgskole, 19.-22. mai 2011.

(14.03.11, Aksnes, H.: “Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment”. Prosjektpresentasjon ved første nettverkskonferanse i regi av The Nordic Network of Research in Music, Culture and Health (MUCH) 14.-16.03.11). Måtte melde avbud p.g.a. streptokokkinfeksjon.

17.11.10, Aksnes, H.: Innlegg og deltakelse i paneldebatt i forbindelse med Even Ruuds nye bokutgivelse Music Therapy: A Perspective from The Humanities. Fagseminar ved MIC, Norsk Musikkinformasjon, Nasjonalbiblioteket.

27.09.10, Aksnes, H.: “The GIM Program ‘Uplifting’”. Foredrag, Prosjektmøte MME, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

14.09.10, Aksnes, H. & Fuglestad, S.: “A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs”. Paper presentation, 9th European GIM Conference,“Music, Imagery and Psychotherapy” Laguardia, Spain, September 12-16, 2010.

11.05.10, Aksnes, H.: “Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment”. Presentation at the first network meeting of the MME Project, Lysebu, Oslo, May 10-12, 2010.

12.05.09, Aksnes, H. & Ruud, E.: “Emotional affordances in "Uppskoka", a folk tune arrangement by Geirr Tveitt”. Paper presented at Ear in Music, Norwegian State Academy of Music, Oslo, 11.05.09-12.05.09.

14.04.09, Aksnes, H.: “Kroppsorienterte metaforer i musikkopplevelsen: en uuttømmelig kilde til musikkformidling”. Seminar ved Bærum kommunale musikk- og kulturskole, Sjøholmen.

13.09.11, Amundsen, I. K.: “Findings in the MME Linguistic Corpus”. Presentation at the second network meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”, Leangkollen, 12-14.09.11.

11.05.10, Amundsen, I. K.: "Composing spaces: vocal staging in new environments". Presentation at the first network meeting of the MME Project, Lysebu, Oslo, May10-12, 2010.

13.09.11, Bonde, L. O.: “Health Music(k)ing”. Presentation at the second network meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”, Leangkollen, 12-14.09.11.

13.09.11, Bonnár, L.: “Life and Lullabies. Exploring the meaning of lullabies in parenting”. Presentation at the second network meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”, Leangkollen, 12-14.09.11.

12.09.11, Bråten, S.: “How may we account for mutual music and dance-like infant-adult dialogue? On virtual otherness and altercentric participation”. Guest lecture at the second network meeting of the MME Project, University of Oslo, September 12-14, 2011.

15.10.09, Fuglestad, S.: Presentasjon av Prosjektet Music, Motion, and Emotion med fokus på planene for gjennomføring av 60 BMGIM sesjoner med 10 ulike klienter i perioden november 2009 - juni 2010. FoU samling for undervisnings- og   forskningspersonale ved Barnevernpedagogutdanning, Avd for Samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo, Split, Kroatia.

10.05.10, Gibbs, R. W.: "Embodiment in metaphorical imagination" Guest lecture at the first network meeting of the MME Project, University of Oslo, May 10-12, 2010.

11.05.10, Godøy, R. I.: “Coarticulation in music-related gestures”. Presentation at the first network meeting of the MME Project, Lysebu, Oslo, May 10-12, 2010.

27.09.10, Haugen, M. R.: "Musikk og Bevegelse - Sammenhenger mellom musikk og bevegelse i samba reggae". Foredrag, Prosjektmøte MME, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

13.08.10, Haugen, M. R.: "Correspondences between Music and Body Motion in Samba Reggae". Poster presentation, International Summer School in Systematic   Musicology 2010, University of Jyväskylä, Finland.

12.05.10, Haugen, M. R.: "Music and Motion - Correspondences between Music and Body Motion in Samba". Presentation at the first network meeting of the MME Project, Lysebu, Oslo, May 10-12, 2010.

12-13.11.12, Høyvik, A.: “Music Listening as Therapy”. Prosjektpresentasjon ved Instituttseminar IMV, Refsnes gods, Moss.

08-10.11.12, Høyvik, A.: “Mimesis in Guided Imagery and Music”. Paper presentation at the international PhD workshop “Techne, Mimesis, Polis”, Centre Franco-Norvégien en Sciences Sociales et Humaines, Paris, France.

24-26.10.12, Høyvik, A.: “What I See When You Listen”. Paper presentation at the  International Conference Bodies in Motion. The Politics/Poetics of Movement and   Stillness, University of Oslo, October 24-26, 2012.

10.07.12, Høyvik, A.: “Visions of Listenings”. Paper presentation at the European Association of Social Anthropologists’ Biennial Conference, Paris, France, July 10-13, 2012.

13.06.12, Høyvik, A.: “Seeing, moving selves – some possibilities of music listening as   therapy”. Paper presentation at the Nordic Music Therapy Conference, Jyväskylä, Finland, June 13-16, 2012.

30.11.11, Høyvik, A.: “Music Listening as Therapy”. Paper presentation at the Music and  Emotion Conference, Perth, Australia, November 30-December 3, 2011.

13.09.11, Høyvik, A.: “GIM Sessions with Patricia”. Presentation at the second network  meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”, Leangkollen, 12-14.09.11.

11-14.11.10, Høyvik, A.: “How to Prescribe a Healthy Listening? Music Listening in Terms of Medical Efficacy at Rivington House”. Paper presentation at Society for Ethnomusicology’s (SEM) 55th Annual Meeting (“Sound Ecologies”), Los Angeles, CA, 11-14 November, 2010.

11.05.10, Høyvik, A.: “Presentation of PhD Project: ‘Music Listening as Therapy’”. Presentation at the first network meeting of the MME Project, Lysebu, Oslo, May 10-12, 2010.

28.04.10, Høyvik, A.: “Music Listening as Therapy”. Foredrag ved Faglig Forum, Institutt for Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

11.05.10, Jensenius, A. R.: “Some techniques for studying music-related movements”. Presentation at the first network meeting of the MME Project, Lysebu, Oslo, May 10-12, 2010.

10.05.10, Johnson, M.: "Aesthetics of Human Understanding". Guest lecture at the first network meeting of the MME Project, University of Oslo, May 10-12, 2010.

03.03.11, Kühl, O.: “Walking the Inner Walk with Miles Davis”. Presentasjon ved Faglig Forum, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

26.11.10, Kühl, O.: “Narrativitet i Musik og Poesi”. Seminarinnlegg ved Studiegruppe i Kognitiv Poetik, Centrum for metriske studier, Göteborgs Universitet.

27.09.10, Kühl, O.: “Narrative Landscapes, Steps, and Gestures in ‘Strawberry Fields’”. Foredrag, Prosjektmøte MME, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

22.10.09-24.10.09, Kühl, O.: “Rhythm as Intermediality”. NorSis conference 2009, Aesthetics and Intermediality: Transmedial Concepts and Phenomena, Aarhus 22-24 October 2009.

11.06.10, Larson, S.: “Path and Purpose in a Raga: Ravi Shankar's performance of ‘Raga Puriya Kalyan’”, Presentation at MME project meeting, University of Oslo.

10.05.10, Larson, S.: "Motion, Metaphor, and Meaning in Chopin's Nocturne in Db major, Opus 27/2" Guest lecture at the first network meeting of the MME Project, University of Oslo, May 10-12, 2010.

15.04.10, Larson, S.: “Musical Forces and Musical Analysis”. Guest lecture at the Department of Musicology, University of Oslo.

13.09.11, Ruud, E. & Stensæth, K.: “The RHYME Project”. Presentation at the second network meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”, Leangkollen, 12-14.09.11.

05-06.06.13, Solberg, R. T.: “Hedonism, Lawlessness and Timelessness: a Representation of Club Culture in Pop Music Videos and Lyrics”. Paper presentation at the International Symposium on Popular Music and Gender, Kiel, June 5-6, 2013.

28-30.05.13, Solberg, R. T.: “'The Music is My Drug': Emotional and Bodily Responses to Musical Features in Electronic Dance Music”. Paper presentation at the Club Health Conference, San Francisco, CA, May 28-30, 2013.

12-13.11.12, Solberg, R. T.: “Feeling, Moving, Grooving in Timelessness: ein studie av tidsoppleving knytt til elektronisk dansemusikk”. Prosjektpresentasjon ved Instituttseminar IMV, Refsnes gods, Moss.

16.08.12, Solberg, R. T.: “Musikk og emosjoner”. Foredrag, ZEBrafestivalen, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

14.09.11, Solberg, R. T.: “Feeling, Moving, Grooving in Timelessness – a Study of  Temporal Experience and Electronic Dance Music. Presentation at the second network meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”,  Leangkollen, 12-14.09.11.

10.03.11, Solberg, R. T.: “The Club Experience”. Foredrag, Prosjektmøte MME, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

10.01.11, Solberg, R. T.: “Kropp og sinn i musikkopplevingar”. Foredrag, Prosjektmøte MME, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

27.09.10, Solberg, R. T.: Presentasjon av masterprosjekt: Feeling, Moving, Grooving in   Timelessness. Foredrag, Prosjektmøte MME, Institutt for musikkvitenskap,   Universitetet i Oslo.

12.05.10, Solberg, R. T.: Feeling, Moving, Grooving in Timelessness. Lysebu  Konferansesenter: Oslo. Presentation at the first network meeting of the MME Project, Lysebu, Oslo, May 10-12, 2010.

12.09.11, Trevarthen, C.: “Sharing the Rhythms and Values of the Self, To Have Meaning For Others”. Guest lecture at the second network meeting of the MME Project, University of Oslo, September 12-14, 2011.

13.09.11, Trondalen, G.: “Relating experiences through music(ing); a multilayered frame of interpretation”. Presentation at the second network meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”, Leangkollen, 12-14.09.11.

31.08-03.09.09, Witek, M. & Dibben, N.: “An exploratory study of emotional and physiological responses to groove-based music”. Paper presented at the International Conference of Music and Emotion, ICME, University of Durham, England.

12-17.08.09, Witek, M.: “Groove Experience: Emotional and physiological responses to groove-based music”. Paper presented at 7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music, ESCOM, Univeristy of Jyväskylä, Finland.

12.05.09, Witek, M.: “"Getting into the groove": Emotional and physiological responses to groove-based music”. Paper presented at Ear in Music, Norwegian State Academy of Music, Oslo, 11.05.09-12.05.09.

10.05.10, Zbikowski, L.: "Musical Embodiment" Guest lecture at the first network meeting of the MME Project, University of Oslo, May 10-12, 2010.

13-14.11.13, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Musikkteknologi som autentisitetsmarkør”. Paper-presentasjon ved Ljud och Musikproduksjon-konferanse, Falun, Sverige.

10-13.09.13, Zeiner-Henriksen, H. T.: “The Significance of Verticality for Musical Entrainment”. Poster-presentasjon ved RPPW-konferanse (Rhythm Production   and Perception Workshop), Birmingham, England.

12-14.07.13, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Vintage Instruments and Retro Technology in Popular Music Culture”. Paper-presentasjon ved ARP-konferanse (Art of Record  Production), Quebec City, Canada.

24-27.06.13, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Feel the Fjords. Urban club culture and arctic scenery in the music of the Norwegian duo Röyksopp”. Paper-presentasjon ved IASPM-konferanse (International Association for the Study of Popular Music), Gijon, Spania.

11-15.06.13, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Rhythmic Entrainment and Corporeal Tension- Building in Communicating Emotions through Music”. Paper-presentasjon ved International Conference on Music and Emotion (ICME), Jyväskylä, Finland.

12-13.11.12, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Moved by the Music: Corporeality and Intense Emotional Experiences in Music Listening”. Prosjektpresentasjon ved Instituttseminar IMV, Refsnes gods, Moss.

01.11.12, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Hvordan berører musikk oss emosjonelt – en diskusjon om melankolsk musikk, gåsehud og kroppslig bevegelse”. Gjesteforelesning ved Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo.

29-30.10.12, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Music, motion and emotion - in a Nordic climate”. Paper-presentasjon ved IASPM Norden-konferanse (International Association for the Study of Popular Music), Roskilde, Danmark.

26.10.12, Zeiner-Henriksen, H. T. & Ihle, O. M.: “Musikk og biologi”. Gjesteforelesning ved Norsk Komponistforenings “Musikkforum”, Blå, Oslo.

13.10.12, Zeiner-Henriksen, H. T. & Danielsen, A.: “Pulse and microrhythm in contemporary groove-based music”. Invited speakers ved “Multidisciplinary Aspects of Groove in Music”, ISMIR 2012 (International Society for Music Information Retrieval), Porto, Portugal.

16.04.12, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Musikk og bevegelse: Rytme og vertikalitet”. Guest lectures at Högskolan i Dalarna, Falun, April 16-17, 2012.

13.03.12, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Moved by the music: Bodily movement in music listening”. Presentation at the second network conference of The Nordic Network of Research in Music, Culture and Health (MUCH), Olavsgård, March 12-14, 2012.

08.03.12, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Bevegelse i elektronisk dansemusikk”. Gjesteforelesning ved Åpen Dag, Universitetet i Oslo.

14.09.11, Zeiner-Henriksen, H.T.: “Moved by the Music: Corporeality and intense emotional experiences in music listening”. Presentation 2nd network meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”, Leangkollen, 12-14.09.11.

12.05.10, Zeiner-Henriksen, H. T.: “The ‘PoumTchak’ Pattern: Correspondences between Rhythm, Sound, and Movement in Electronic Dance Music”. Presentation at the first network meeting of the MME Project, Lysebu, Oslo, May 10-12, 2010.

Medieoppslag

20.10.13, Zeiner-Henriksen, H. T.: “Det er tøft å være rev!”, kronikk i Dagbladet     

April/mai 2013, Solberg, R. T.: “Den aller siste popsangen?”, intervju av journalist Kristian Mendoza, i magasinet Plot, utgåve 13, april/mai 2013.

21.02.13, Zeiner-Henriksen, H. T.: Deltagelse i NRK-programmet “Schrödingers Katt”

20.09.12, Zeiner-Henriksen, H.T. & Solberg, R. T.: “Her får han frysninger av Josh Groban”, intervju av journalist Trine Aandal, P3-nett,

19.09.12, Zeiner-Henriksen, H.T. & Solberg, R. T.: Deltakelse i NRK2-programmet “Lydverket” (sendt i reprise på NRK1 og NRK3), der Zeiner-Henriksen og Solberg demonstrerte bruk av MME-prosjektets nyinnkjøpte utstyr for å måle hudkonduktans som ledd i deres undersøkelser av emosjonelle responser til musikalske løft i poplåter.

30.07.12, Zeiner-Henriksen, H.T.: “Nittitallet er tilbake: Den fordømte sjangeren”. Intervju med Hans T. Zeiner-Henriksen av Aidele Helen Arukwe, NRK P3s nettsider, publisert 30.07.12.

02.05.12, Aksnes, H.: Intervju av journalist Nils Johan Halvorsen i P4-Akademiet om musikk, følelser, identitet og musikkterapi.

16.03.12 + 29.04.12, Aksnes, H. & Solberg, R. T.: “Musikk åpner dører inn til oss selv”, intervju med Aksnes og Solberg av Mari Kildahl, om musikk og emosjoner, publisert på HF - aktuell forskning 16.03.12 og forskning.no, 29.04.12.

2012, Zeiner-Henriksen, H.T.: “Årgangsmusikk: Fire generasjoner som liker Skrillex”.  Intervju av Kim Robin Klev, Musikkmagasinet ENO, 2, 2012.

12.09.11, Trevarthen, C. & Bråten, S.: Oppslag på uio.nos forside om gjesteforelesningene i MME-prosjektregi

22.03.11, Fuglestad, S.: “Med Mozart som psykolog: Klassisk musikk hjelper folk med psykiske problemer videre i livet”. Intervju med GIM-terapeut Svein Fuglestad om hans bidrag til MME-prosjektet i HiO-nytt. Dette intervjuet (med samme overskrift) ble viet en helside på hvilepuls.no, et digitalt bredbånd flatskjermsbasert informasjonssystem som presenterer helsenyheter på medisinske og andre helsefaglige venterom over hele Norge.

24.01.11, Aksnes, H. & Haugen, M. R.: “Kropp og sinn i ett og alt”. Intervju med Aksnes & Haugen i forbindelse med artikkel om kroppskognisjon av Per Kristian Bjørkeng, Aftenposten.

14.09.09, Aksnes, H.: "Musikk og kropp". NRK P2, "Mozart og Madonna" [Radio].

24.04.09, Aksnes, H.: "Musikk og glede". NRK P2, "Mozart og Madonna" [Radio].

25.03.09, Aksnes, H.: "Skjønner musikere deg bedre?". NRK P2, "Mozart og Madonna" [Radio].

15.04.08, Aksnes, H.: “Hva slags musikk vil vi høre på når om kvelden, og hvorfor?”. NRK P1, "Kveldsåpent" [Radio].

29.07.08, Gilchrist, K.: “Music on my mind” (documentary feature interview with Maria Witek). BBC Radio 2.

Arrangementer

Første nettverksmøte: “The Embodied Cognition of Music” 

Universitetet i Oslo/Lysebu, 10.-12. mai 2010

Gjesteforelesninger ble gitt av følgende personer ved Universitetet i Oslo:

 • Filosof Mark Johnson, University of Oregon: "Aesthetics of Human Understanding"
 • Psykolingvist Raymond Gibbs, University of California, Santa Cruz: "Embodiment in    metaphorical imagination"
 • Musikkviter Lawrence Zbikowski, University of Chicago: "Musical Embodiment"
 • Musikkviter Steve Larson, University of Oregon: "Motion, Metaphor, and Meaning in Chopin's Nocturne in Db major, Opus 27/2"

Gjesteforskerne deltok også ved det etterfølgende seminaret på Lysebu 11.-12. mai, der det var åpne diskusjoner omkring møtets hovedtema, “the embodied cognition of music”, i tillegg til at følgende følgende personer holdt prosjektrelaterte seminarinnlegg som ble kommentert av såvel gjesteforskerne som de øvrige seminardeltakerne:

 • Hallgjerd Aksnes
 • Ingvild Koksvik Amundsen
 • Rolf Inge Godøy
 • Mari Romarheim Haugen
 • Anita Høyvik
 • Alexander Refsum Jensenius
 • Ragnhild Torvanger Solberg
 • Hans T. Zeiner-Henriksen

Andre nettverksmøte: “Communicative Musicality”

Universitetet i Oslo/Leangkollen,12.-14. september 2011.

Møtet ble innledet med åpne gjesteforelesninger i Aud. 1, Georg Sverdrups Hus, UiO:

 • Psykolog Colwyn Trevarthen: “Sharing the Rhythms and Values of the Self, To Have  Meaning For Others”.
 • Sosiolog Stein Bråten: “How may we account for mutual music and dance-like infant-   adult dialogue? On virtual otherness and altercentric participation”.

Gjesteforeleserne deltok også på det etterfølgende forskningsseminaret ved Leangkollen 13.-14. september, der det var åpne diskusjoner omkring møtets hovedtema, “Communi­cative Musicality”, i tillegg til at følgende personer holdt prosjektrelaterte seminar­innlegg som ble kommentert av såvel gjesteforskerne som de øvrige seminar­deltakerne:

 • Hallgjerd Aksnes, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (IMV UiO)
 • Ingvild Koksvik Amundsen, IMV UiO
 • Lars Ole Bonde, Senter for Musikk og Helse, Norges musikkhøgskole
 • Lisa Bonnár, Senter for Musikk og Helse, Norges musikkhøgskole
 • Svein Fuglestad, Høgskolen i Oslo
 • Anita Høyvik, IMV UiO
 • Even Ruud, IMV UiO/Senter for Musikk og Helse, Norges musikkhøgskole
 • Marie Skånland, Senter for Musikk og Helse, Norges musikkhøgskole
 • Ragnhild Torvanger Solberg, IMV UiO
 • Gro Trondalen, Senter for Musikk og Helse, Norges musikkhøgskole
 • Karette Stensæth, Senter for Musikk og Helse, Norges musikkhøgskole
 • Hans T. Zeiner-Henriksen, IMV UiO

Third Conference of the Nordic Network for Research on Music, Culture, and Health (MUCH), “Music and Existential Health”

Arrangert  av Senter for musikk og helse, Norges musikkhøgskole i samarbeid med MME-prosjektet, 11-13.03.13

Keynotes ble gitt av følgende personer:

 • Musikkterapeut Brian Abrams, Montclair State University: “Transpersonal Foundations of Music Therapy”
 • MME-prosjektdeltakere Hallgjerd Aksnes & Svein Fuglestad: “From ‘Say it to the Music!’ to ‘An oasis in the day’: GIM Therapy as Promoter of Existential Health”
 • Teolog Ola Sigurdson, Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet: “Existential Health: Historical and Philosophical Perspectives”
 • Musikkterapeut Gro Trondalen, Senter for musikk og helse, Norges musikkhøgskole: “Music, Existential Health, and the Transpersonal Experience”
 • Musikkpsykolog Marcel Zentner, University of York: “Music-Mindedness: Discovering  a New Area of Personality”
Publisert 28. okt. 2020 16:53 - Sist endret 30. sep. 2022 11:33

Kontakt

Prosjektleder
Professor Hallgjerd Aksnes
 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere