Hans Weisethaunet

Image of Hans Weisethaunet
Norwegian version of this page
Phone +47-22854787
Room 322
Available hours By appointment
Username
Visiting address 2nd floor 0371 OSLO ZEB Building Sem Sælands vei 2 Department of Musicology
Postal address Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Tags: Music and Society, Music Anthropology, Music Sociology, Music Journalism, Music and Media, Music History, Ethnomusicology, Jazz, Popular Music, Musicology

Publications

 • Weisethaunet, Hans (2017). “Roots, Routes, and Cosmopolitanism. David Lindley Meets Harding Hank.”, In Fabian Holt & Antti-Ville Kärje (ed.),  The Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries.  Oxford University Press.  ISBN 9780190603908.  Chapter 4.  s 91 - 110
 • Weisethaunet, Hans; Lindberg, Ulf; Gudmundsson, Gestur & Michelsen, Morten (2014). Chapter 9: "Simon Frith: Crossover Critic", In Lee Marshall & Dave Laing (ed.),  Popular Music Matters. Essays in Honour of Simon Frith.  Ashgate.  ISBN 9781472421791.  9.  s 129 - 143
 • Weisethaunet, Hans (2011). Music and National Identity: Grieg and Beyond, In Thomas Solomon (ed.),  Music and Identity in Norway and Beyond. Essays Commemorating Edvard Grieg the Humanist.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1112-8.  Kapitel 1.  s 41 - 85
 • Weisethaunet, Hans (2011). Om "trønderrock" og folkemusikk, I: Leif Sigvard Jonsson (red.),  Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2713-0.  kapitel.  s 283 - 314
 • Weisethaunet, Hans & Lindberg, Ulf (2010). Authenticity Revisited: The Rock Critic and the Changing Real. Popular music and society.  ISSN 0300-7766.  33(4), s 465- 485 . doi: 10.1080/03007761003694225
 • Weisethaunet, Hans (2008). Finnes det kriterier i jazz- og populærmusikkritikk?, I: Karl Atle Knapskog & leif Ove Larsen (red.),  Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-0035-7.  Del 3 - I den moderne offentligheten.  s 167 - 202
 • Weisethaunet, Hans (2008). Musikalsk mening - Starting all over again... Tobias Nordlind-föreläsning. Svensk tidskrift för musikforskning.  ISSN 0081-9816.  90, s 11- 28
 • Weisethaunet, Hans (2007). Historiography and Complexities: Why is music ‘National’. Popular Music History.  ISSN 1740-7133.  2(2), s 169- 199
 • Weisethaunet, Hans; Lindberg, Ulf; Gudmundsson, Gestur & Michelsen, Morten (2007). Critical negotiations: Rock criticism in the Nordic countries. Popular Music History.  ISSN 1740-7133.  1(3 2006), s 241- 262

View all works in Cristin

 • Weisethaunet, Hans; Lindberg, Ulf; Gudmundsson, Gestur & Michelsen, Morten (2005). Rock Criticism From the Beginning: Amusers, Bruisers & Cool-Headed Cruisers. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 0820474908.  367 s.

View all works in Cristin

 • Weisethaunet, Hans (2019). “Challenges in Ethnomusicological Fieldwork”. UiA World Music Seminar.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Interview lecture: A dialogue with Georg «Jojje» Wadenius: Guitar improvisation in the recording studio.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Interview lecture: A dialogue with John Surman.
 • Weisethaunet, Hans (2019). “‘Jazz as Circulation’: Place, Agency, and Objectification.” Jazz Journeys: Sixth International Rhythm Changes Conference, the University of Music and Performing Arts Graz, Austria.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Perspectives on jazz improvisation: A dialogue with bassist Arild Andersen.
 • Weisethaunet, Hans (2019). “The Ethnography of Recording—Sound, Agency, and Objects”, Invited lecture: Music (and Musicologies) of the 21st Century. Ethnography of recording studios Conference, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, Italy,.
 • Weisethaunet, Hans (2019). «Tomasz Stańko: Det siste intervjuet». Jazznytt.  ISSN 0332-7248.  249, s 40- 45
 • Weisethaunet, Hans (2019). Writing Music—‘constructing authenticity’.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Dialogue with Skyllstad on his career spanning 6 decades, on the event of his 90th birthday.
 • Weisethaunet, Hans (2018). “Ethnomusicology: tradition and perspectives”, World Music seminar series, Universitetet i Agder.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Interview presentation: “In the recording studio” with Georg “Jojje” Wadenius.
 • Weisethaunet, Hans (2018). «Jazz som konservatoriefag», invitert foredrag, NMH historieprosjektet - institusjonshistorie.
 • Weisethaunet, Hans (2018). «Jazzimprovisasjon som kommunikasjon», med gjest Arild Andersen.
 • Weisethaunet, Hans (2018). «Kulturanalyse og feltarbeid», Det vitenskapelige ph.d.-programmet, Norges musikkhøgskole.
 • Weisethaunet, Hans (2018). «Musikkvitenskapelig teori og metode», presentasjon, Nord universitet.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Opponent ph.d. prøvedisputas: Nina Nielsen: “Spreading Darkness: Norwegian Black Metal and Cosmopolitanism”, Norwegian Academy of Music.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Opponent, ph.d. avhandling, Camilla Kvaal: «Kryssende musikkopplevelser: En undersøkelse av samspill i en interkulturell musikkpraksis.» Høgskolen i Innlandet, Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Opponent, ph.d. sluttseminar: «En fiolin er ikke en fiolin er ikke en fiolin...», Benjamin Rygh, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Weisethaunet, Hans (2018). “What’s Black Got to do with it? – Soul and Sound in the Southern Studio“, Topographies of Sound International Conference.
 • Weisethaunet, Hans (2017). Fieldwork methodology. Ph. D. Seminar. Norwegian Academy of Music.
 • Weisethaunet, Hans (2017). «Musikk og sted. Medier, teknologi og globalisering.» Høgskolen i Innlandet.
 • Weisethaunet, Hans (2017). «Musikkritikk som felt. Musikk og kanon, marked - makt.» Høgskolen i Innlandet.
 • Weisethaunet, Hans (2017). “Norsk folkemusikk i globalt perspektiv.» Institutt for folkekultur. Rauland.
 • Weisethaunet, Hans (2017). Opponent, Ph.D. avhandling: Stian Vestby: «Folkelige og distingverte fellesskap. Gentrifisering av countrykultur i Norge – en festivalstudie.» Høgskolen i Innlandet.
 • Weisethaunet, Hans (2017). Opponent. Artistic Research Forum: “Music Without Borders”, Fredrikstad.
 • Weisethaunet, Hans (2017). «Perspektiver på norsk nasjonalkultur». Institutt for folkemusikk og tradisjonskunst, Rauland.
 • Weisethaunet, Hans (2017). “Resounding Jazz in the North: Between ‘Strategic Essentialism’ and the Freedom Principle.” Fifth Rhythm Changes Conference "Re/Sounding Jazz," Conservatorium van Amsterdam.
 • Weisethaunet, Hans (2016). “Cultural Theory: Historical Perspectives ” lecture, Norwegian Academy of Music.
 • Weisethaunet, Hans (2016). «Dylan, The Band og konstruksjonen av Amerika.» Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil, lecture series, IFIKK.
 • Weisethaunet, Hans (2016). Interview Wadada Leo Smith. Festivalakademiet, Molde International Jazz Festival, m/Bjørn Stendahl.
 • Weisethaunet, Hans (2016). “Interview presentation: Jon Christensen”.
 • Weisethaunet, Hans (2016). “Musicology and Ethnomusicology: Theory and Method”. Nord University.
 • Weisethaunet, Hans (2016). «Musikk og autentisitet.» Foredrag. Heldagsseminar, musikkvitenskap. Nord universitet.
 • Weisethaunet, Hans (2016). Opponent, Ph.D. avhandling: Jens Skou Olsen: «At spille på øret: Erfarelse og auralitet i jazzperformance» Roskilde Universitet.
 • Weisethaunet, Hans (2016). Opponent, Ph.D. avhandling: Njål Ølnes: «Frå små teikn til store former: Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi». Norges musikkhøgskole..
 • Weisethaunet, Hans (2016). Seminar, music production and management.
 • Weisethaunet, Hans (2015). Betygsnämnd Ph.D. disputas, Victor Kvarnhall: «Pojkars musik, reproduktionens tystnad. En explanatorisk studie av pojkars förhållningssätt till populärmusicerande.» Örebro universitet.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Erfaringer fra den norske musikkbransjen» – Hans Weisethaunet i dialog med Ravi (Ivar Johansen). Bransjeseminar. Studiet i musikkproduksjon og music management. Høgskolen i Hedmark.
 • Weisethaunet, Hans (2015). Forskerforum, ph.d.-kurs i forskerutdanningen, Norges musikkhøgskole.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Jazz in the media: Norsk jazz sett fra Norge», Erling Wicklund og Hans Weisethaunet, Nasjonalbiblioteket.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Kulturanalyse - heldagsseminar i vitenskapsteori» for ph.d.-utdanningen Norges musikkhøgskole.
 • Weisethaunet, Hans (2015). “Make a jazz noise here”: An Ethnographic Study of Jazz Recording as Cultural Practice.
 • Weisethaunet, Hans (2015). “Music and National Identity”: Keynote lecture at “Music and Nationalism Symposium”, Sibelius Academy – University of the Arts/Music Archive JAPA, Helsinki.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Myter, kriterier og doxa: Musikkritikken som felt». Foredrag, fagseminar ved Nasjonalbiblioteket, Oslo 25.3.15..
 • Weisethaunet, Hans (2015). Opponent, Ph.D. avhandling. Torgeir Uberg Nærland: «Music and the public sphere. Exploring the political significance of Norwegian hip hop music through the lens of public sphere theory». Universitetet i Bergen.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Popular Music Studies: An Overview”. Høgskolen i Volda.
 • Weisethaunet, Hans (2014). “Enter the Recording Studio: Jazz Recording as Artistic Expression and Cultural Practice.” Presentation at International Conference. Jazz Beyond Borders Conference, Conservatory of Amsterdam.
 • Weisethaunet, Hans (2014). Jan Erik Kongshaug in conversation with Hans Weisethaunet. Plenary session. The 9th Art of Record Production Conference: Record Production in the Internet Age. December 5, 2014. University of Oslo.
 • Weisethaunet, Hans (2014). “Listen to the Sound of the Silence – and the Noise of ‘Sound Studies’.” Panel presentation, 2nd InternatIonal Conference of the European Sound Studies AssociatIon.
 • Weisethaunet, Hans (2014). Plenary Speaker: An International Conference in Honour of Simon Frith: ”Rock Criticism, Authenticity, and the Carnival of Words”.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Hans Weisethaunet in conversation with Arild Andersen: The recording jazz musician. Dialogue 3.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Hans Weisethaunet in conversation with Jan Erik Kongshaug: 45 years in the recording studio.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Hans Weisethaunet in conversation with Manfred Eicher: ECM and the art of listening. Seminar. National Library, Norway.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Musikkritikk - en analyse. Seminaret “Kulturjournalistikk og kunstkritikk”.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Researching ‘the most beautiful sound next to silence’. Current Jazz Research: an International Symposium, University of Gothenburg.
 • Weisethaunet, Hans (2013). The poetics of jazz recording. International Sound Seminar, La Sapienza Università di Roma.
 • Weisethaunet, Hans (2013). The sociology of Pierre Bourdieu: A dialogue with sociologist Dag Østerberg.
 • Weisethaunet, Hans (2012). “Am I Norwegian enough for you? Questions of Music and Identity in Norway." Invited lecture, University of California, Berkeley, USA.
 • Weisethaunet, Hans (2012). In conversation with John McLaughlin: From Miles Davis to Shakti and beyond. Seminar with recording artist John McLaughlin.
 • Weisethaunet, Hans (2012). Innledningsforedrag: "Musikk – identitet — offentlighet." Seminaret "Musikken i offentligheten/musikkens offentlighet". University of Bergen.
 • Weisethaunet, Hans (2012). Invited keynote lecture: "Authenticity Revisited." AUTHENTICITY SEMINAR. University of Eastern Finland, Joensuu.
 • Weisethaunet, Hans (2012). Konferanse forskning/musikkbransje. "The Jazz Summit 2012". NTNU, Trondheim.
 • Weisethaunet, Hans (2012). “Sounds of the City," Experience Music Project’s 11th annual Pop Conference, NYU’s Clive Davis Institute of Recorded Music.
 • Weisethaunet, Hans (2012). "The Norwegian Turn: “Roots” and global musical imagination in the 21st century." Presented at NordPop Conference, Helsinki: “Nordic Popular Music: Music, Identity, and Social Change in the Early 21st Century.”.
 • Weisethaunet, Hans (2011). Introduction. The Business of Rock & Roll. Guest lecture with Steven Van Zandt (Little Steven).
 • Weisethaunet, Hans (2011, 22. oktober). Little Steven, gjesteforelesning ved Universitetet i Oslo, introduksjon, NRK, Dagsrevyen, lørdagsgjest. [TV].  NRK, Dagsrevyen.
 • Weisethaunet, Hans (2011, 22. mai). Transit Nepal, NRK Radio documentary on the Gaine caste of musicians in Nepal, in dialogue with Kjetil Bjørgan. [Radio].  NRK.
 • Weisethaunet, Hans (2010). "Bourdieus feltbegrep i relasjon til musikkritikken som felt". Foredrag Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Weisethaunet, Hans (2010). "Continuity & Change in the Performance of the Gāine of Nepal", Oxford, UK. Ethnomusicology Series, Invited Lecture.
 • Weisethaunet, Hans (2010). Kulturell verdsetting (KULVER) programseminar. Norges Forskningsråd, prosjekt CSS.
 • Weisethaunet, Hans (2010). Liverpool Seminar: Contemporary Soundspaces: "Sound, Agency & The Politics of Value", Introduction & project presentation.
 • Weisethaunet, Hans (2010). The Poetics & Politics of the Nordic Tone.
 • Weisethaunet, Hans (2009). Arrangør internasjonal konferanse. Acoustemology and Musical Agency. Foredrag: "Reflections on the Politics of the (Nordic) Tone...".
 • Weisethaunet, Hans (2009). "Jazz in Norway – as part of global jazz history".
 • Weisethaunet, Hans (2009). "Kriterier og kritikk: Jazz og rockkritikken som felt".
 • Weisethaunet, Hans (2009). ”Me and the devil walking side by side”: Johnson, Marcus & Lévi-Strauss. MARG.  ISSN 1504-6427.  (4), s 78- 82
 • Weisethaunet, Hans (2009). Nasjonalbiblioteket, seminar, Folkemusikk og rock siden Ragnarock, Mandag 16. mars 2009, “Hva er forbindelsen mellom rock og folkemusikk?”.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Fagseminar, "Om musikk og nasjonal identitet", Høgskolen i Nesna, 8.10.08.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Invited lecture. “Ethnography, Music, Language.” University of Rome La Sapienza, Italy, 3.12.08.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Key lecture, seminar “Jazz & The Global”, Norsk musikkinformasjon (MIC), Nasjonalbiblioteket, Oslo, 8. april 2008.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Kritisk kulturforskning - dannelse og praksis. Norges Forskningsråds Konferanse. Foredrag: Contemporary Soundspaces – prosjektpresentasjon.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Ledelse av seminar/arrangement: 50 Years of Musicology, Anniversary Seminar, Dep. of Musicology, The University of Oslo, June 6. 2008.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Ledelse av seminaret, "Samfunn - klasse - makt - kunst", festseminar, professor Dag Østerberg 70 år, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Paper, Nordisk musikkforskerkongress, 2008. Authenticity Revisited: On Sounding “Authentic”.
 • Weisethaunet, Hans (2007). Foredrag: "Musikkbransjen i et kulturpolitisk perspektiv". Samstemtkonferansen 2007. Seminar om norsk musikkbransje. Arr: Kultur- og kirkedepartementet, FONO, GramArt m.fl.
 • Weisethaunet, Hans (2007). Foredrag: "National Identity and Popular Music in Norway”. Høgskolen i Telemark.
 • Weisethaunet, Hans (2007). Music and National Identity in Norway. Conference, Griegjubileet 2007.
 • Weisethaunet, Hans (2007). "Musikkens mening - Starting all over again...".
 • Weisethaunet, Hans (2006). Invitert foredrag. Hans Weisethaunet: «Hva er kunstkritikk?». For tverrfaglig arbeidsgruppe ved Hf-fakultetet, NTNU, Trondheim.
 • Weisethaunet, Hans (2005). 5 articles in Continuum Encyclopedia of Popular Music of The World. Vol 5. Europe: "Norway"; "Bergen and Western Norway"; "Oslo and Eastern Norway"; "Tromsø and Northern Norway", In  Continuum encyclopedia of popular music of the world / edited by John Shepherd ... [et al.   chapter 6.  s 271 - 287

View all works in Cristin

Published May 19, 2006 12:00 AM - Last modified Nov. 16, 2017 11:33 AM

Projects

No ongoing projects