Hans Weisethaunet

Bilde av Hans Weisethaunet
English version of this page
Telefon +47 22854787
Rom 322
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Musikkvitenskap ZEB-bygningen 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger IMV stab

UNDERVISNINGSOMRÅDER:

 • Musikk og kulturstudier
 • Musikkantropologi
 • Etnomusikologi
 • Musikkritikk
 • Jazz og populærmusikk (pop/rock/blues m.m.)
 • Improvisasjon 
 • Musikkhistorie
 • Vitenskapelig metode (feltarbeid - kvalitativ metode)

FORSKNINGSFELT:

 • Jazz
 • Lydstudier
 • Musikk i New Orleans
 • Musikkultur i Nepal - Asia
 • Norsk og nordisk musikk
 • Musikkritikk - musikk og språk
 • Ethnography of Recording
 • ECM
Emneord: Musikkvitenskap, Musikkantropologi, Musikksosiologi, Populærmusikk, Musikkhistorie, Musikkjournalistikkk, Ethnomusicology, Jazz, Medier og musikk, Samfunn og musikk

Publikasjoner

 • Weisethaunet, Hans (2021). “Creating Maps, Generating Meanings: Music Criticism.” Chapter 8, 169-188, In Klaus Nathaus & Martin Rempe (ed.),  Musicking in Twentieth-Century Europe. A Handbook.  Walter de Gruyter (De Gruyter).  ISBN 978-3-11-064808-9.  Ch. 8.  s 169 - 188
 • Weisethaunet, Hans (2020). «Keeping time» vs. «making time»: Jon Christensen (1943–2020), Studia Musicologica Norvegica 46, 77-93. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  46(1), s 77- 93 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2960-2020-01-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Escaping Nordic musical exoticism? Chapter 2. The Nature of Nordic Music, In Tim Howell (ed.),  The Nature of Nordic Music.  Routledge.  ISBN 978-1-138-20718-9.  Chapter 2.  s 20 - 47
 • Weisethaunet, Hans (2017). “Roots, Routes, and Cosmopolitanism. David Lindley Meets Harding Hank.”, In Fabian Holt & Antti-Ville Kärje (ed.),  The Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries.  Oxford University Press.  ISBN 9780190603908.  Chapter 4.  s 91 - 110
 • Weisethaunet, Hans; Lindberg, Ulf; Gudmundsson, Gestur & Michelsen, Morten (2014). Chapter 9: "Simon Frith: Crossover Critic", In Lee Marshall & Dave Laing (ed.),  Popular Music Matters. Essays in Honour of Simon Frith.  Ashgate.  ISBN 9781472421791.  9.  s 129 - 143
 • Weisethaunet, Hans (2011). Music and National Identity: Grieg and Beyond, In Thomas Solomon (ed.),  Music and Identity in Norway and Beyond. Essays Commemorating Edvard Grieg the Humanist.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1112-8.  Kapitel 1.  s 41 - 85
 • Weisethaunet, Hans (2011). Om "trønderrock" og folkemusikk, I: Leif Sigvard Jonsson (red.),  Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2713-0.  kapitel.  s 283 - 314
 • Weisethaunet, Hans & Lindberg, Ulf (2010). Authenticity Revisited: The Rock Critic and the Changing Real. Popular music and society.  ISSN 0300-7766.  33(4), s 465- 485 . doi: 10.1080/03007761003694225
 • Weisethaunet, Hans (2008). Finnes det kriterier i jazz- og populærmusikkritikk?, I: Karl Atle Knapskog & leif Ove Larsen (red.),  Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-0035-7.  Del 3 - I den moderne offentligheten.  s 167 - 202
 • Weisethaunet, Hans (2008). Musikalsk mening - Starting all over again... Tobias Nordlind-föreläsning. Svensk tidskrift för musikforskning.  ISSN 0081-9816.  90, s 11- 28
 • Weisethaunet, Hans (2007). Historiography and Complexities: Why is music ‘National’. Popular Music History.  ISSN 1740-7133.  2(2), s 169- 199
 • Weisethaunet, Hans; Lindberg, Ulf; Gudmundsson, Gestur & Michelsen, Morten (2007). Critical negotiations: Rock criticism in the Nordic countries. Popular Music History.  ISSN 1740-7133.  1(3 2006), s 241- 262
 • Weisethaunet, Hans (2004). Rockjournalistikk som kunstkritikk, I: Leif Ove Larsen & Karl Atle Knapskog (red.),  Søkelys på kulturjournalistikk.  Institutt for informasjons- og medievitenskap.  ISBN 82-8033-023-2.  Kapitel.  s 44 - 63
 • Weisethaunet, Hans (2003). Popular Music Criticism, In Peter et al. Wicke (ed.),  Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World: Media, Industry, Society (Volume 1).  Continuum.  ISBN 0-8264-6321-5.  Part 3.  s 304 - 308
 • Gudmundsson, Gestur; Lindberg, Ulf; Michelsen, Morten & Weisethaunet, Hans (2002). Brit Crit: Turning Points in British Rock Criticism 1960-1990, In Steve Jones (ed.),  Pop Music and The Press.  Temple University Press.  ISBN 1-56639-965-3.  Chapter 2.  s 41 - 64
 • Weisethaunet, Hans (2002). Platebransjen og musikkproduksjon i Norge, I: Jostein Gripsrud (red.),  Populærmusikken i kulturpolitikken.  Norsk Kulturråd.  ISBN 82-7081-107-6.  Kapitel.  s 320 - 355
 • Weisethaunet, Hans (2002). “Popular Music Studies—Simply a fan Club?", In Kimi et al. Kärki (ed.),  Looking back, looking Ahead. Popular Music Studies 20 Years Later,.  IASMP Norden/Cummerus Printing.  ISBN 951-98789-1-2.  Kapitel.  s 142 - 149
 • Weisethaunet, Hans (2001). Is there such a thing as the ‘blue note’?. Popular Music.  ISSN 0261-1430.  20(1), s 99- 116
 • Weisethaunet, Hans (2001). "The Butterflies of Jumla". + Bidrag til CD-utgivelsen "The Disc of Music and Nature". Terra Nova and Wesleyan University Press. 2001. feltopptak fra Nepal, In Rothenberg David & Ulvaeus Marta (ed.),  The Book of Music & Nature.  Wesleyan University Press.  ISBN 0-8195-6408-7.  Part V.  s 235 - 237
 • Weisethaunet, Hans (2000). Critical Remarks on the Nature of Improvisation. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.  ISSN 0803-9828.  8(2), s 143- 155
 • Weisethaunet, Hans (2000). The Other : Bakhtinian Perspectives on Musical Aesthetics. Kulturstudier, Heftetittel: Sociology and Aesthetics ISBN 82-7634-379-1.  (12), s 171- 198
 • Weisethaunet, Hans (1997). "My Music is My Life": The Identification of Style and Performance in Gāine Music. European Bulletin of Himalayan Research.  ISSN 0943-8254.  (12/13), s 136- 151
 • Weisethaunet, Hans (1994). The Second-line Groove in New Orleans and the Question of Vicarious Gumbo: Popular Styles as Collective Memory?. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  20, s 21- 56
 • Weisethaunet, Hans (1992). Kastemusikere i Nepal. i Grinde et al (red.) Publikasjon fra Nordisk musikkforskerkongress, Oslo, 1992. Skriftserie fra Institutt for musikk og teater.  ISSN 0804-001X.  s 416- 421
 • Weisethaunet, Hans (1992). Tradisjon og destruksjon. Kastemusikere i Nepal. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  18, s 55- 81

Se alle arbeider i Cristin

 • Weisethaunet, Hans; Lindberg, Ulf; Gudmundsson, Gestur & Michelsen, Morten (2005). Rock Criticism From the Beginning: Amusers, Bruisers & Cool-Headed Cruisers. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 0820474908.  367 s.
 • Weisethaunet, Hans; Lindberg, Ulf; Gudmundsson, Gestur & Michelsen, Morten (2000). Amusers, Bruisers & Cool-Headed Cruisers: The Field of Anglo-Saxon and Nordic Rock Criticism. Nordisk Institutt, Universitetet i Århus.  ISBN 87-988273-0-8.  499 s.
 • Weisethaunet, Hans (1998). The Performance of Everyday Life: The Gāine of Nepal. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12991-8.  342 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Weisethaunet, Hans (2020). “ECM 1970-2020.” Public Seminar. Victoria – Nasjonal Jazzscene. med Jan Ole Otnæs og Jan Omdahl.
 • Weisethaunet, Hans (2020). «Georg «Jojje» Wadenius: Blod, svette og tårer». Jazznytt.  ISSN 0332-7248.  253(1), s 42- 49
 • Weisethaunet, Hans (2020). IMPROVISASJONS-PRAKSIS med Knut Reiersrud. Interview lecture.
 • Weisethaunet, Hans (2020). “Music & Cultural Theory: Ph.d. Seminar-lecture”.
 • Weisethaunet, Hans (2020). «Musikkritikken som felt».
 • Weisethaunet, Hans (2020). «Populærmusikkens historiografi – Norge».
 • Weisethaunet, Hans (2020). Writing Music Criticism: A dialogue with Rob Young, editor of Wire magazine.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Music Studies and Fieldwork, "World Music Workshop", Agder University.
 • Weisethaunet, Hans (2019). “Challenges in Ethnomusicological Research”. UiA World Music Seminar.
 • Weisethaunet, Hans (2019). ‘Criticism and canonisation’, presentation for “Musicking in Twentieth-Century Europe”, De Gruyter’s Verlagshaus, Berlin.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Interview lecture: A dialogue with Georg «Jojje» Wadenius: Guitar improvisation in the recording studio.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Interview lecture: A dialogue with John Surman.
 • Weisethaunet, Hans (2019). “Is fieldwork about doing interviews?” NMH (Norwegian Academy of Music) ph.d. seminar, guest lecture.
 • Weisethaunet, Hans (2019). “‘Jazz as Circulation’: Place, Agency, and Objectification.” Jazz Journeys: Sixth International Rhythm Changes Conference, the University of Music and Performing Arts Graz, Austria.
 • Weisethaunet, Hans (2019). “Musical Sound, Place, and Listening,” Invited lecture, “Anthropology of Sound, Acoustemology, and Sensory Transformations Conference”, University of Eastern Finland.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Musikk som kunnskap og dannelse – endringer i det nordiske feltet? Fra blokkfløyte til Chick Corea. Nord-Ed Seminar, UiO.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Musikk som praksisfelt, musikk som vitenskap og som kulturelt felt..
 • Weisethaunet, Hans (2019). Opponent, ph.d. avhandling, Smith, Erica: Collective Management Organisations (CMOs), Digital Disruption and Small Developing Economies: The Case of the Caribbean Music Industry, UiA.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Perspectives on jazz improvisation: A dialogue with bassist Arild Andersen.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Platepoetikk. ECM 50 år. Bobo Stenson i samtale med Hans Weisethaunet. Nasjonalbiblioteket Seminar.
 • Weisethaunet, Hans (2019). “Polish-Scandinavian Jazz Connections”, International Seminar "Komeda Revisited", Polish Film Days, Oslo Cosmopolite,.
 • Weisethaunet, Hans (2019). ‘Roots’ and ‘Routes’ of Scandinavian Music—Dialogue/lecture with Hallvard T. Bjørgum.
 • Weisethaunet, Hans (2019). Sarangi seminar lecture, and public interviews with Ustad Kamal Sabri, India, and Shyam Nepali, Nepal. Melahuset, Oslo.
 • Weisethaunet, Hans (2019). The Art Ensemble of Chicago, ECM. Jazznytt.  ISSN 0332-7248.  250, s 58- 59
 • Weisethaunet, Hans (2019). “The Ethnography of Recording—Sound, Agency, and Objects”, Invited lecture: Music (and Musicologies) of the 21st Century. Ethnography of recording studios Conference, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, Italy,.
 • Weisethaunet, Hans (2019). «Tomasz Stańko: Det siste intervjuet». Jazznytt.  ISSN 0332-7248.  249, s 40- 45
 • Weisethaunet, Hans (2019). Writing Music—‘constructing authenticity’, NTNU seminar.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Dialogue with Skyllstad on his career spanning six decades, on the event of his 90th birthday.
 • Weisethaunet, Hans (2018). “Ethnomusicology: tradition and perspectives”, World Music seminar series, Universitetet i Agder.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Interview presentation: “In the recording studio” with Georg “Jojje” Wadenius.
 • Weisethaunet, Hans (2018). «Jazz som konservatoriefag», invitert foredrag, NMH historieprosjektet - institusjonshistorie.
 • Weisethaunet, Hans (2018). «Jazzimprovisasjon som kommunikasjon», med gjest Arild Andersen.
 • Weisethaunet, Hans (2018). «Kulturanalyse og feltarbeid», Det vitenskapelige ph.d.-programmet, Norges musikkhøgskole.
 • Weisethaunet, Hans (2018). «Musikkvitenskapelig teori og metode», presentasjon, Nord universitet.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Opponent ph.d. prøvedisputas: Nina Nielsen: “Spreading Darkness: Norwegian Black Metal and Cosmopolitanism”, Norwegian Academy of Music.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Opponent, ph.d. avhandling, Camilla Kvaal: «Kryssende musikkopplevelser: En undersøkelse av samspill i en interkulturell musikkpraksis.» Høgskolen i Innlandet, Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Weisethaunet, Hans (2018). Opponent, ph.d. sluttseminar: «En fiolin er ikke en fiolin er ikke en fiolin...», Benjamin Rygh, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Weisethaunet, Hans (2018). “What’s Black Got to do with it? – Soul and Sound in the Southern Studio“, Topographies of Sound International Conference.
 • Weisethaunet, Hans (2017). Fieldwork methodology. Ph. D. Seminar. Norwegian Academy of Music.
 • Weisethaunet, Hans (2017). «Musikk og sted. Medier, teknologi og globalisering.» Høgskolen i Innlandet.
 • Weisethaunet, Hans (2017). «Musikkritikk som felt. Musikk og kanon, marked - makt.» Høgskolen i Innlandet.
 • Weisethaunet, Hans (2017). “Norsk folkemusikk i globalt perspektiv.» Institutt for folkekultur. Rauland.
 • Weisethaunet, Hans (2017). Opponent, Ph.D. avhandling: Stian Vestby: «Folkelige og distingverte fellesskap. Gentrifisering av countrykultur i Norge – en festivalstudie.» Høgskolen i Innlandet.
 • Weisethaunet, Hans (2017). Opponent. Artistic Research Forum: “Music Without Borders”, Fredrikstad.
 • Weisethaunet, Hans (2017). «Perspektiver på norsk nasjonalkultur». Institutt for folkemusikk og tradisjonskunst, Rauland.
 • Weisethaunet, Hans (2017). “Resounding Jazz in the North: Between ‘Strategic Essentialism’ and the Freedom Principle.” Fifth Rhythm Changes Conference "Re/Sounding Jazz," Conservatorium van Amsterdam.
 • Weisethaunet, Hans (2016). “Cultural Theory: Historical Perspectives ” lecture, Norwegian Academy of Music.
 • Weisethaunet, Hans (2016). «Dylan, The Band og konstruksjonen av Amerika.» Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil, lecture series, IFIKK.
 • Weisethaunet, Hans (2016). Interview Wadada Leo Smith. Festivalakademiet, Molde International Jazz Festival, m/Bjørn Stendahl.
 • Weisethaunet, Hans (2016). “Interview presentation: Jon Christensen”.
 • Weisethaunet, Hans (2016). “Musicology and Ethnomusicology: Theory and Method”. Nord University.
 • Weisethaunet, Hans (2016). «Musikk og autentisitet.» Foredrag. Heldagsseminar, musikkvitenskap. Nord universitet.
 • Weisethaunet, Hans (2016). Opponent, Ph.D. avhandling: Jens Skou Olsen: «At spille på øret: Erfarelse og auralitet i jazzperformance» Roskilde Universitet.
 • Weisethaunet, Hans (2016). Opponent, Ph.D. avhandling: Njål Ølnes: «Frå små teikn til store former: Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi». Norges musikkhøgskole..
 • Weisethaunet, Hans (2016). Seminar, music production and management.
 • Weisethaunet, Hans (2015). Betygsnämnd Ph.D. disputas, Victor Kvarnhall: «Pojkars musik, reproduktionens tystnad. En explanatorisk studie av pojkars förhållningssätt till populärmusicerande.» Örebro universitet.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Erfaringer fra den norske musikkbransjen» – Hans Weisethaunet i dialog med Ravi (Ivar Johansen). Bransjeseminar. Studiet i musikkproduksjon og music management. Høgskolen i Hedmark.
 • Weisethaunet, Hans (2015). Forskerforum, ph.d.-kurs i forskerutdanningen, Norges musikkhøgskole.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Jazz in the media: Norsk jazz sett fra Norge», Erling Wicklund og Hans Weisethaunet, Nasjonalbiblioteket.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Kulturanalyse - heldagsseminar i vitenskapsteori» for ph.d.-utdanningen Norges musikkhøgskole.
 • Weisethaunet, Hans (2015). “Make a jazz noise here”: An Ethnographic Study of Jazz Recording as Cultural Practice. SEM 60th Annual Meeting, Austin TX.
 • Weisethaunet, Hans (2015). “Music and National Identity”: Keynote lecture at “Music and Nationalism Symposium”, Sibelius Academy – University of the Arts/Music Archive JAPA, Helsinki.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Myter, kriterier og doxa: Musikkritikken som felt». Foredrag, fagseminar ved Nasjonalbiblioteket, Oslo 25.3.15..
 • Weisethaunet, Hans (2015). Opponent, Ph.D. avhandling. Torgeir Uberg Nærland: «Music and the public sphere. Exploring the political significance of Norwegian hip hop music through the lens of public sphere theory». Universitetet i Bergen.
 • Weisethaunet, Hans (2015). «Popular Music Studies: An Overview”. Høgskolen i Volda.
 • Weisethaunet, Hans (2014). “Enter the Recording Studio: Jazz Recording as Artistic Expression and Cultural Practice.” Presentation at International Conference. Jazz Beyond Borders Conference, Conservatory of Amsterdam.
 • Weisethaunet, Hans (2014). Jan Erik Kongshaug in conversation with Hans Weisethaunet. Plenary session. The 9th Art of Record Production Conference: Record Production in the Internet Age. December 5, 2014. University of Oslo.
 • Weisethaunet, Hans (2014). “Listen to the Sound of the Silence – and the Noise of ‘Sound Studies’.” Panel presentation, 2nd InternatIonal Conference of the European Sound Studies AssociatIon.
 • Weisethaunet, Hans (2014). Plenary Speaker: An International Conference in Honour of Simon Frith: ”Rock Criticism, Authenticity, and the Carnival of Words”.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Hans Weisethaunet in conversation with Arild Andersen: The recording jazz musician. Dialogue 3.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Hans Weisethaunet in conversation with Jan Erik Kongshaug: 45 years in the recording studio.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Hans Weisethaunet in conversation with Manfred Eicher: ECM and the art of listening. Seminar. National Library, Norway.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Musikkritikk - en analyse. Seminaret “Kulturjournalistikk og kunstkritikk”.
 • Weisethaunet, Hans (2013). Researching ‘the most beautiful sound next to silence’. Current Jazz Research: an International Symposium, University of Gothenburg.
 • Weisethaunet, Hans (2013). The Book of Music and Nature: An Anthology of Sounds, Words, Thoughts http://www.wesleyan.edu/wespress/musicandnaturecd/ includes fifteen tracks of music made out of, or reflective of, natural sounds, ranging from Babenzele Pygmy music to Australian butcherbirds, and from Pauline Oliveros to Brian Eno. Recorded track from Nepal, Hans Weisethaunet. [www ].
 • Weisethaunet, Hans (2013). The poetics of jazz recording. International Sound Seminar, La Sapienza Università di Roma.
 • Weisethaunet, Hans (2013). The sociology of Pierre Bourdieu: A dialogue with sociologist Dag Østerberg.
 • Weisethaunet, Hans (2012). “Am I Norwegian enough for you? Questions of Music and Identity in Norway." Invited lecture, University of California, Berkeley, USA.
 • Weisethaunet, Hans (2012). In conversation with John McLaughlin: From Miles Davis to Shakti and beyond. Seminar with recording artist John McLaughlin.
 • Weisethaunet, Hans (2012). Innledningsforedrag: "Musikk – identitet — offentlighet." Seminaret "Musikken i offentligheten/musikkens offentlighet". University of Bergen.
 • Weisethaunet, Hans (2012). Invited keynote lecture: "Authenticity Revisited." AUTHENTICITY SEMINAR. University of Eastern Finland, Joensuu.
 • Weisethaunet, Hans (2012). Konferanse forskning/musikkbransje. "The Jazz Summit 2012". NTNU, Trondheim.
 • Weisethaunet, Hans (2012). “Sounds of the City," Experience Music Project’s 11th annual Pop Conference, NYU’s Clive Davis Institute of Recorded Music.
 • Weisethaunet, Hans (2012). "The Norwegian Turn: “Roots” and global musical imagination in the 21st century." Presented at NordPop Conference, Helsinki: “Nordic Popular Music: Music, Identity, and Social Change in the Early 21st Century.”.
 • Weisethaunet, Hans (2011). Introduction. The Business of Rock & Roll. Guest lecture with Steven Van Zandt (Little Steven).
 • Weisethaunet, Hans (2011, 22. oktober). Little Steven, gjesteforelesning ved Universitetet i Oslo, introduksjon, NRK, Dagsrevyen, lørdagsgjest. [TV].  NRK, Dagsrevyen.
 • Weisethaunet, Hans (2011, 22. mai). Transit Nepal, NRK Radio documentary on the Gaine caste of musicians in Nepal, in dialogue with Kjetil Bjørgan. [Radio].  NRK.
 • Weisethaunet, Hans (2010). "Bourdieus feltbegrep i relasjon til musikkritikken som felt". Foredrag Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.
 • Weisethaunet, Hans (2010). "Continuity & Change in the Performance of the Gāine of Nepal", Oxford, UK. Ethnomusicology Series, Invited Lecture.
 • Weisethaunet, Hans (2010). Kulturell verdsetting (KULVER) programseminar. Norges Forskningsråd, prosjekt CSS.
 • Weisethaunet, Hans (2010). Liverpool Seminar: Contemporary Soundspaces: "Sound, Agency & The Politics of Value", Introduction & project presentation.
 • Weisethaunet, Hans (2010). The Poetics & Politics of the Nordic Tone.
 • Weisethaunet, Hans (2009). Arrangør internasjonal konferanse. Acoustemology and Musical Agency. Foredrag: "Reflections on the Politics of the (Nordic) Tone...".
 • Weisethaunet, Hans (2009). "Jazz in Norway – as part of global jazz history".
 • Weisethaunet, Hans (2009). "Kriterier og kritikk: Jazz og rockkritikken som felt".
 • Weisethaunet, Hans (2009). ”Me and the devil walking side by side”: Johnson, Marcus & Lévi-Strauss. MARG.  ISSN 1504-6427.  (4), s 78- 82
 • Weisethaunet, Hans (2009). Nasjonalbiblioteket, seminar, Folkemusikk og rock siden Ragnarock, Mandag 16. mars 2009, “Hva er forbindelsen mellom rock og folkemusikk?”.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Fagseminar, "Om musikk og nasjonal identitet", Høgskolen i Nesna, 8.10.08.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Invited lecture. “Ethnography, Music, Language.” University of Rome La Sapienza, Italy, 3.12.08.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Key lecture, seminar “Jazz & The Global”, Norsk musikkinformasjon (MIC), Nasjonalbiblioteket, Oslo, 8. april 2008.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Kritisk kulturforskning - dannelse og praksis. Norges Forskningsråds Konferanse. Foredrag: Contemporary Soundspaces – prosjektpresentasjon.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Ledelse av seminar/arrangement: 50 Years of Musicology, Anniversary Seminar, Dep. of Musicology, The University of Oslo, June 6. 2008.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Ledelse av seminaret, "Samfunn - klasse - makt - kunst", festseminar, professor Dag Østerberg 70 år, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Weisethaunet, Hans (2008). Paper, Nordisk musikkforskerkongress, 2008. Authenticity Revisited: On Sounding “Authentic”.
 • Weisethaunet, Hans (2007). Foredrag: "Musikkbransjen i et kulturpolitisk perspektiv". Samstemtkonferansen 2007. Seminar om norsk musikkbransje. Arr: Kultur- og kirkedepartementet, FONO, GramArt m.fl.
 • Weisethaunet, Hans (2007). Foredrag: "National Identity and Popular Music in Norway”. Høgskolen i Telemark.
 • Weisethaunet, Hans (2007). Music and National Identity in Norway. Conference, Griegjubileet 2007.
 • Weisethaunet, Hans (2007). "Musikkens mening - Starting all over again...".
 • Weisethaunet, Hans (2006). Invitert foredrag. Hans Weisethaunet: «Hva er kunstkritikk?». For tverrfaglig arbeidsgruppe ved Hf-fakultetet, NTNU, Trondheim.
 • Weisethaunet, Hans (2005). 5 articles in Continuum Encyclopedia of Popular Music of The World. Vol 5. Europe: "Norway"; "Bergen and Western Norway"; "Oslo and Eastern Norway"; "Tromsø and Northern Norway", In  Continuum encyclopedia of popular music of the world / edited by John Shepherd ... [et al.   chapter 6.  s 271 - 287
 • Weisethaunet, Hans (2005). ENTUSIASME OG PROFESJONALITET: EN EVALUERING AV KAMMERORKESTERET TRONDHEIMSOLISTENE. Delrapport i evalueringen av statsbudsjettets Kap. 320, post 74 (publisert på web).
 • Weisethaunet, Hans (2005). ”FOLKELIG OG ROCKA”: EVALUERING AV HELL BLUES FESTIVAL DELRAPPORT I EVALUERINGEN AV STATSBUDSJETTETS KAP. 320, POST 74 (publisert på web).
 • Weisethaunet, Hans (2005). Invitert foredrag. “Filosofi og samfunnsvitenskap. Musikalsk karneval - teori og empiri.” Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen, 4. april 2005.
 • Weisethaunet, Hans (2005). “MAKING MUSIC, MAKING MEANING”. 13th Biennial Conference of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM), 25. -30. juli 2005, Rome, Italy. With paper: “The Aesthetics of Musical Carnival: The Chronotope of Carnival Time”.
 • Weisethaunet, Hans (2005). MUSIKKTILTAK OG KONKURRANSER MED HØYT KUNSTNERISK AMBISJONSNIVÅ FOR BARN OG UNGDOM. Evalueringer av: Norges Ungdomskor, Norsk Ungdomssymfoniorkester, Valdres Sommersymfoni og Ungdommens Musikkmesterskap Delrapport i evalueringen av statsbudsjettets Kap. 320, post 74 (publisert på web).
 • Weisethaunet, Hans (2005). NORDLYSFESTIVALEN: MUSIKKFESTIVAL OG REISELIVSUTVIKLING. DELRAPPORT i evalueringen av statsbudsjettets Kap. 320, post 74 (publisert på web).
 • Weisethaunet, Hans (2005). “The Local, the Regional, and the Global in the Emergence of Popular Music Cultures”, The University of Copenhagen, Denmark, 24. -26. oktober 2005. With paper: “Historiography and Complexities”.
 • Weisethaunet, Hans (2005). The XII International Bakhtin Conference, Jyväskylä, Finland, July 18-22, 2005. Presentation/panel.
 • Weisethaunet, Hans (2004). By:larm seminar 2004. “Out of the alley and into the avenue.” Paneldebatt, Popular Music studies. m/David Hesmondhalgh (Open University), Hans Weisethaunet (Griegakademiet, UiB) og Jostein Gripsrud (Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB). 12.-14. februar 2004.
 • Weisethaunet, Hans (2004). Invitert forskerseminar, “Kultur, offentlighet og demokrati.” Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, 9. - 10.9. 2004.
 • Weisethaunet, Hans (2004). Invitert forskerseminar. Norsk kulturråd. Evaluering av kvalitet i kunst- og kulturvirksomheter. Voksenåsen konferansesenter, Oslo, 22. og 23. januar 2004.
 • Weisethaunet, Hans (2004). “Musikkantropologi og populærmusikkforskning”, ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, 2003, 3 dager.
 • Weisethaunet, Hans (2004). “This Magic Moment: Capturing the Spirit and Impact of Music.” The 2004 Experience Music Project Pop Conference, Seattle, Washington, USA. April 15 - 18, 2004.
 • Weisethaunet, Hans (2003). Foredrag: "Foucault, David Bowie og kritikken". Og ledelse av fagseminar om musikkritikk: ”Har musikkritikken utspilt sin rolle?", med musikkritikere og forskere. Holbergdagene 2003.
 • Weisethaunet, Hans (2003). Invitert gjesteforelesning: “M.M. Bakhtin: Musik og kommunikation”, ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, 25.11.03.
 • Weisethaunet, Hans (2002). Foredrag: Fieldwork and Music Theory.
 • Weisethaunet, Hans (2002). Forelesning: “Hva er kultur? Hva er ungdomskultur?” Hordaland fylkeskommune.
 • Weisethaunet, Hans (2002). Invited lecture: “Ethnomusicology and Representation”, Columbia University, New York, Ethnomusicology.
 • Weisethaunet, Hans (2001). Popular Music and Youth Culture: Music, identity and Place Andy Bennett:. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  9(4), s 69- 71
 • Weisethaunet, Hans (2001). “Rockjournalistikk som kunstkritikk.” I Larsen/Knapskog (red.) Kulturjournalistikk, Institutt for medievit, UiB, på oppdrag fra Norsk Journalistlag, s. 22 - 28, I: Knapskog Karl & Larsen Leif Ove (red.),  Kulturjournalistikk.  Norsk Journalistlag.  s 22 - 28
 • Weisethaunet, Hans (2001). African American Music Research. Music of New Orleans.
 • Weisethaunet, Hans (2001). “Anthropology of Music and Sound”.
 • Weisethaunet, Hans (2001). Arrangør av Nordisk forskerutdanningskurs «Fra data til teori». Tverrfaglig forskerutdanningskurs for estetiske og samfunnsorienterte humanistiske disipliner, Universitetet i Bergen, Voss 14.-16. september 2001.
 • Weisethaunet, Hans (2001). "Etnomusikologiske grunnbegreper og faghistorie". Ole Bull Akademiet/Griegakademiet fagseminar, Voss.
 • Weisethaunet, Hans (2001). Globalisation: Media, Culture, Aesthetics. International Seminar.
 • Weisethaunet, Hans (2001). Invited lecture: "Perspectives on the History of Popular Music in Norway".
 • Weisethaunet, Hans (2001). «Modernity, Globalization, Postcolonialism, Cosmopolitanism», lecture. «International Seminar in the Anthropology of Music», University of Bergen, May 2.2001.
 • Weisethaunet, Hans (2001). "Nepalese music and authenticity – as constructed in ethnomusicology”.
 • Weisethaunet, Hans (2001). “Popular Music Studies".
 • Weisethaunet, Hans (2001). "Tradisjonsmusikk og arkiv: Om arkivets plass i forskning og kulturvern".
 • Weisethaunet, Hans (2000). Bardes De L'Himalaya Népal/Inde. Asian Music.  ISSN 0044-9202.  XXX(2), s 164- 166
 • Weisethaunet, Hans (2000). Rock Criticism in a Historical and Comparative Nordic Perspective.
 • Weisethaunet, Hans (2000). The Gaine, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  South Asia, the Indian subcontinent.  Garland Pub.  ISBN 0824049462.
 • Weisethaunet, Hans (2000). Carnival Studies and the Carnevalesque". Presentation. Den 13. Nordiske Musikforskerkongres. Aarhus Danmark.
 • Weisethaunet, Hans (2000). Description and Interpretation. Ethnomusicology seminar.
 • Weisethaunet, Hans (2000). "Hva er etnomusikologi?" Felles fagseminar Ole Bull Akademiet/Griegakademiet, Voss.
 • Weisethaunet, Hans (2000). “Improvisation: Modality and Myth”.
 • Weisethaunet, Hans (2000). Lecture: “Folkemusikkforskninga inn i et nytt årtusen”.
 • Weisethaunet, Hans (1999). Foredrag i Studentersamfunnet i Bergen: “Hva er etnomusikolkogi?”.
 • Weisethaunet, Hans (1999). Foredrag: “Armenian Night”. Festspillene i Bergen, Grieghallen, Bergen.
 • Weisethaunet, Hans (1999). Foredrag: “British Rock Criticism in a Bourdieuian Perspective”.
 • Weisethaunet, Hans (1999). Foredrag: “Hva er musikalsk stil?”.
 • Weisethaunet, Hans (1999). Foredrag: “Musikk, kultur, og natur”.
 • Weisethaunet, Hans (1999). Foredrag: “Sigøynere på vandring”. Festspillene i Bergen, Grieghallen, Bergen.
 • Weisethaunet, Hans (1999). Presentation: “PD-theory: on being ‘discrepant’ or ‘playing it right’”.
 • Weisethaunet, Hans (1999). The Aesthetics of Popular Art.
 • Weisethaunet, Hans (1999). “The Other: A Bakhtinian Perspective on Popular Music”.
 • Weisethaunet, Hans (1998). “Folkemusikk og flerkulturell musikkformidling.” Foredrag.
 • Weisethaunet, Hans (1998). Foredrag: "Folklore and Performance Traditions in Nepal." VI Annual Congress of the Finnish Society for Ethnomusicology, “Study of Musical Performance”, Helsinki, Finland.
 • Weisethaunet, Hans (1997). CD-utgivelse: “The Real Folk Music of Nepal. Performances and Narratives of the Wandering Gāine Musicians.” Basert på egne opptak fra Nepal. Traveling Records, TR-001-2, 1997. [CD].
 • Weisethaunet, Hans (1997). “Fiddler on the Roof of the World”. Film om Gaine-musikeren Ram Saran Nepali. Formidlingsprosjekt i samarbeid med Bjørn Vassnes, Universitetets Mediesenter, Bergen. Filmopptak gjort i Kathmandu, Nepal, desember, 1994. Copyright: Univision, 1997, 15 min.
 • Weisethaunet, Hans (1997). Foredrag; "M.M. Bakhtins begrep om dialogisitet". Konferanse om den nye læreplanen L97 og lærerutdanningsreformen LU98 med avdeling for språk- og kunstfag, Høgskolen i Nesna: “Kunnskapssyn og høgskoledidaktikk: Et tverrfaglig perspektiv”.
 • Weisethaunet, Hans (1997). Foredrag: “On Rock History, Myth and Scholarly Constructions writ large”. Nordisk Nettverk for rock-forskning.
 • Weisethaunet, Hans (1997). "Himalayan Music", CD-recording, Published with the Société Francaise d’Ethnomusicologie and the Laboratorie d’Ethnomusicologie of CNRS, Paris France (UMR 9957). Field recordings published, incl. recordings by Rama Saran Nepali. 2 tracks.
 • Weisethaunet, Hans (1997). Invitert foredrag: "Nyere musikkantropologi og forholdet til musikkvitenskapen”. GA-Forum, Grieg-Akademiet, Universitetet i Bergen.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Weisethaunet, Hans (1996, 13. oktober). Musikk ved foten av Himalaya. Samtale med Hans Weisethaunet - Del 1. [Radio].  NRK P2.
 • Guldbrandsen, Erling E. & Weisethaunet, Hans (1996, 27. oktober). Musikk ved foten av Himalaya. Samtale med Hans Weisethaunet - Del 2. [Radio].  NRK P2.
 • Weisethaunet, Hans (1996). “Dømt til å bli musiker”. Nye musikken.  ISSN 0807-8459.  10, s 18- 19
 • Weisethaunet, Hans (1996). “Hvilken betydning har et antropologisk begrep om performance for musikk og teater som forskningsobjekt?” Foredrag ved seminaret “Teaterantropologien mellom estetikk og antropologi”, Avd. for teatervitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Weisethaunet, Hans (1996). “The lament of Lahure: The song that moves the people to tears.” Foredrag ved nasjonalt forskerutdanningsseminar “Stil og historisitet”, UiO.
 • Weisethaunet, Hans (1995). Anthropology of World Beat Conference, The University of Texas, Austin, USA. "Music culture and caste in Nepal".
 • Weisethaunet, Hans (1995). "Musikkantropologiske grunnlagsproblemer".Foredrag ved dr.grads program i faggruppen for estetiske fag, UiO.
 • Weisethaunet, Hans (1995). Presentation of work: "The Anthropology of Music Performance in Nepal". Dept. of American Studies, University of Buffalo, New York.
 • Weisethaunet, Hans (1994). "Om feltarbeid og skalateori i asiatiske musikkulturer". Fagseminar for komposisjonsstudenter, Norges Musikkhøyskole, Oslo.
 • Weisethaunet, Hans (1993). "Music Studies in Nepal and Tibet". Contribution to Ethnomusicology Seminar, The University of Seattle, Washington, USA,.
 • Weisethaunet, Hans (1992). "Challenges in Researching Nepalese Music". Bidrag ved konferansen “Nepalese Musical Traditions”, Ethnomusicology Dept., School of Oriental and African Studies, the University of London.
 • Weisethaunet, Hans (1992). "Musikk, tradisjon og kaste i Nepal". Foredrag ved Tverrfaglig seminar om musikk og kultur i Nepal, Tema Kommunikation, Universitetet i Linköping.
 • Weisethaunet, Hans (1989). "Modal improvisasjon i øst og vest." En sammenlikning av improvisasjonsestetikk i to musikkulturer - hos jazzgitaristen John McLaughlin og i nord-indisk kunstmusikktradisjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:10 - Sist endret 30. aug. 2019 17:51

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter