English version of this page

Musikalsk og poetisk kreativitet for et unikt moment i vestlig kristen liturgi, ca. 1000–1500

Benedicamus-melodier fra det 11. århundre, manuskriptkilde.

Benedicamus Domino-melodier fra det ellevte århundre. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 887, fol. 156r, detalj (Gjengitt fra BnF Gallica). 

Hvordan har ett enkelt moment i den vestlige kristne liturgien påvirket musikkhistorien? Den rituelle lovprisningen «Benedicamus Domino» åpnet for en særskilt musikalsk frihet og eksperimentering i perioden ca. 1000–1500.

Om prosjektet


Aktuelle saker


EU logo with 13 yellow stars in a circle on a blue background. And ERC logo with the letters ERC and orange points in a circle.

Musikalsk og poetisk kreativitet for et unikt moment i vestlig kristen liturgi, ca. 1000–1500 - mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet, kontraktnummer 864174 (ERC Consolidator Grant 2020).

Publisert 17. aug. 2020 11:44 - Sist endret 12. mai 2022 14:05