Deltakere i Musikalsk og poetisk kreativitet for et unikt moment i vestlig kristen liturgi, ca. 1000–1500