Deltakere i Populærmusikk og kjønn i en transkulturell kontekst

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Stan Hawkins Professor +47 22 85 40 63 +47 984 14 159 (mob) e.s.hawkins@imv.uio.no Musikkanalyse, Performativity, Populærmusikk, Samfunn og musikk, Medier og musikk
Birgitte Sandve
Mats Johansson
Jon Mikkel Broch Ålvik
Mari Paus

Andre deltakere

  • Craig Jennex
  • Kai Arne Hansen