Musikkarvprosjektet (avsluttet)

Om prosjektet

Musikkarvprosjektet har som formål å sikre at notematerialet til den klassiske norske musikken tas vare på og gjøres tilgjengelig, slik at den i dag og for fremtiden kan spilles av orkestre, ensembler og enkeltmusikere for et størst mulig publikum, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal bygge opp relevant forsknings- og editeringskompetanse.

Prosjektet er todelt: et verne- og digitaliseringsprosjekt som koordineres av Nasjonalbiblioteket, og et forsknings- og edisjonsprosjekt som koordineres av Institutt for musikkvitenskap, UiO.

Den forsknings- og edisjonsfaglige delen er et samarbeid mellom de musikkfaglige miljøene ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim, samt Norges musikkhøgskole og Nasjonalbiblioteket. Det er igangsatt et arbeid med å etablere et internasjonalt nettverk for musikkedisjon.

 

Kontaktperson: Arvid Vollsnes.


rettet AOV 26.11

 

Publisert 26. okt. 2016 13:32 - Sist endret 13. des. 2016 13:07

Kontakt

Prosjektledergruppa:

Ståle Wikshåland: stale.wikshaland@imv.uio.no

(tlf: 22 85 47 87/91 60 04 45)

Tore Simonsen: tore.simonsen@nmh.no  

(tlf. 23 36 71 10 / 92 03 10 15)

Arvid Vollsnes: arvid.vollsnes@imv.uio.no  

(tlf: 22 85 47 60/95 11 72 3