Deltakere i Studentaktiv læring med to-campus organisering - SALTO

Navn Telefon E-post Emneord
Alexander Refsum Jensenius Førsteamanuensis +47 22 84 48 34 +47 951 29 232 (mob) a.r.jensenius@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign
Kristian Nymoen Førsteamanuensis +47-22841693 krisny@uio.no
Stefano Fasciani Førsteamanuensis - Institutt for Musikkvitenskap +47-22844146 +47-41383561 (mob) stefano.fasciani@imv.uio.no
Hans T. Zeiner-Henriksen Førsteamanuensis +47 22 85 48 57 +47 480 59 723 (mob) h.t.zeiner-henriksen@imv.uio.no Nyere musikkhistorie, Musikkproduksjon, Musikk og emosjoner, Populærmusikk, Rytmeforskning, Musikkvitenskap
Anders Tveit Universitetslektor andertve@uio.no
Anders Tangen Overingeniør +47-22858204 andeta@uio.no