English version of this page

Studentaktiv læring med to-campus organisering - SALTO (avsluttet)

Målet med dette pedagogiske utviklings- og forskningsprosjektet er å utvikle effektive pedagogiske strategier med aktivitet på to campuser samtidig, og med særlig vekt på samhandling, ressursdeling og kommunikasjon.

Bilde av studenter som diskuterer pensum.

Foto: Annica Thomsson

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i en studiesituasjon der studentene er fordelt på to campuser, en høyaktuell problemstilling etter strukturreformen i høyskolesektoren. Vårt mål er å utvikle effektiv pedagogikk med aktivitet på begge campuser samtidig, og med særlig vekt på samhandling, ressursdeling og kommunikasjon. Vi vil ta for oss etablerte strategier for studentaktiv læring og utvikle dem videre i en «cross-campus» kontekst:

  • Samarbeidslæring: Prosjektarbeid, problembasert læring og utviklingsprosjekter i grupper på tvers av campus.
  • Omvendt klasserom: Utvikling av digitalt læringsmateriell og felles metoder for fordypning, drøfting og anvendelse av fagstoff på tvers av campus.

Det felles masterprogrammet Music, communication and technology (NTNU og UiO) utgjør rammen for prosjektet. SALTO vil være et åpent laboratorium for to-campus-undervisning og vil jevnlig dele erfaringer med interne og eksterne fagmiljø.

Mål

Prosjektet vil forvalte og foredle et to-campus læringsrom for fysisk-virtuell samhandling over nett, og la studenter og lærere sammen utforske pedagogiske, metodiske og teknologiske løsninger.

Finansiering

Prosjektet finansieres av NTNU og Universitetet i Oslo.

Varighet: 1.1.2018-31.12.2020

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og Universitetet i Oslo.

Resultater

Emneord: Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Innovasjon, Pedagogikk
Publisert 18. juni 2019 13:13 - Sist endret 23. apr. 2022 09:17