Rolf Inge Godøy og Marc Leman: 'Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning'

Rolf Inge Godøy og Marc Leman har redigert boken Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning.

Musical Gestures er en samling essayer som utforsker forholdet mellom lyd og bevegelse. Utgivelsen er interdisiplinær, og benytter seg av teorier fra blant annet musikkvitenskap, kognitiv psykologi og informatikk. Utgivelsen er redigert av Rolf Inge Godøy og Marc Leman.

Detaljert informasjon om denne publikasjonen finner du her.

Publisert 20. des. 2013 16:15 - Sist endret 14. mars 2018 10:21