Rolf Inge Godøy

Bilde av Rolf Inge Godøy
English version of this page
Telefon +47 22 85 40 64
Mobiltelefon +47 915 63 399
Rom V02-09
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse RITMO Postboks 1133 Blindern 0318 Oslo

Videopresentasjon

Undervisnings- og veiledningsområder

Musikkteori, musikk-kognisjon, musikalsk analyse, musikkteknologi, satslære- og komposisjonsforskning.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

Det langsiktige målet med min forskning er å gi et bedre grunnlag for en fenomenologisk musikkteori, dvs. en musikkteori som omhandler våre subjektive bilder av musikalsk lyd. Dette har blant annet resultert i en antologi om mentale bilder av musikalsk lyd, Musical Imagery, og en antologi om musikk-relaterte kroppsbevegelser, Musical Gestures.

Jeg har ledet den tverrfaglige forskergruppen fourMs med deltakelse fra Institutt for informatikk, Psykologisk institutt og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, og er for tiden medlem i det tverrfaglige senteret for fremragende forskning RITMO

Emneord: Musikkteori, Musikkognisjon, Musikk og bevegelse, Musikkteknologi

Publikasjoner

 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Tørresen, Jim (2022). A Robotic Drummer with a Flexible Joint: the Effect of Passive Impedance on Drumming. I Michon, Romain; Pottier, Laurent & Orlarey, Yann (Red.), Proceedings of the 19th Sound and Music Computing Conference. SMC Network. ISSN 9782958412609. s. 232–237. doi: 10.5281/zenodo.6797833. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2022). Thinking rhythm objects. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.906479.
 • Godøy, Rolf Inge (2022). Timescales for sound-motion objects. I Tomas Calderon, Enrique; Gorbach, Thomas; Tellioglu, Hilda & Kaltenbrunner, Martin (Red.), Embodied Gestures. TU Wien Academic Press. ISSN 978-3-85448-047-1. s. 39–48. doi: 10.34727/2022/isbn.978-3-85448-047-1_5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2021). Constraint-Based Sound-Motion Objects in Music Performance. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12, s. 1–17. doi: 10.3389/fpsyg.2021.732729. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2021). Understanding Musical Instants. I Doffman, Mark; Payne, Emily & Young, Toby (Red.), The Oxford Handbook of Time in Music. Oxford University Press. ISSN 9780190947279. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190947279.013.9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2021). Perceiving Sound Objects in the Musique Concrète. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/fpsyg.2021.672949. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes. I Zhang, Dan (Red.), 2021 7th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-0-7381-3205-1. s. 54–58. doi: 10.1109/ICMRE51691.2021.9384843. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endestad, Tor; Godøy, Rolf Inge; Sneve, Markus Handal; Hagen, Thomas; Bochynska, Agata Elzbieta & Laeng, Bruno (2020). Mental Effort When Playing, Listening, and Imagining Music in One Pianist’s Eyes and Brain. Frontiers in Human Neuroscience. ISSN 1662-5161. 14. doi: 10.3389/fnhum.2020.576888. Fulltekst i vitenarkiv
 • Akca, Merve; Laeng, Bruno & Godøy, Rolf Inge (2020). No Evidence for an Auditory Attentional Blink for Voices Regardless of Musical Expertise. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02935. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2019). Musical Shape Cognition. I Grimshaw, Mark; Walther-Hansen, Mads & Knakkergaard, Martin (Red.), The Oxford Handbook of Sound and Imagination, Volume 2. Oxford University Press. ISSN 9780190460242. s. 237–258. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190460242.013.10.
 • Godøy, Rolf Inge (2019). Thinking Sound-Motion Objects. I Filimowicz, Michael (Red.), Foundations in Sound Design for Interactive Media. Routledge. ISSN 9781138093942. s. 161–178. doi: 10.4324/9781315106342-8.
 • Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo; Dahl, Sofia; Hatfield, Johannes Lunde & Godøy, Rolf Inge (2019). Characterizing movement fluency in musical performance: Toward a generic measure for technology enhanced learning. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00084. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2018). Sound-Motion Bonding in Body and Mind. I Kim, Youn & Gilman, Sander L. (Red.), The Oxford Handbook of Music and the Body. Oxford University Press. ISSN 9780190636234. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190636234.013.13.
 • Godøy, Rolf Inge (2018). Motor constraints shaping musical experence. Music Theory Online. ISSN 1067-3040. 24(3). doi: 10.30535/mto.24.3.8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2018). Sonic Object Cognition. I Bader, Rolf (Red.), Springer Handbook of Systematic Musicology. Springer Nature. ISSN 978-3-662-55002-1. s. 761–777. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-662-55004-5_35.
 • Godøy, Rolf Inge (2018). Motormimetic features in musical experience. I Veroli, Patrizia & Vinay, Gianfranco (Red.), Music-dance: sound and motion in contemporary discourse. Routledge. ISSN 9781138280519. s. 207–221. doi: 10.4324/9781315271996-13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2017). Key-postures, trajectories and sonic shapes. I Leech-Wilkinson, Daniel & Prior, Helen M. (Red.), Music and Shape. Oxford University Press. ISSN 978-0199351411. s. 4–29. doi: 10.1093/oso/9780199351411.003.0002.
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho & Dahl, Sofia (2017). Exploring Sound-Motion Textures in Drum Set Performance. Proceedings of the SMC Conferences. ISSN 2518-3672. s. 145–152.
 • Godøy, Rolf Inge (2017). Postures and motion shaping musical experience. I Lesaffre, Micheline; Maes, Pieter-Jan & Leman, Marc (Red.), The Routledge Companion to Embodied Music Interaction. Routledge. ISSN 9781138657403. s. 113–121. doi: 10.4324/9781315621364-13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2016). Timescales in Musical Experience. I Klempe, Sven Hroar (Red.), Cultural Psychology of Musical Experience. Information Age Publishing. ISSN 978-1681234847. s. 165–178.
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016). Exploring Sound-Motion Similarity in Musical Experience. Journal of New Music Research. ISSN 0929-8215. 45(3), s. 210–222. doi: 10.1080/09298215.2016.1184689.
 • Song, Min-Ho & Godøy, Rolf Inge (2016). How fast is your body motion? Determining a sufficient frame rate for an optical motion tracking system using passive markers. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11(3). doi: 10.1371/journal.pone.0150993. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2015). Ubiquitous Motor Cognition in Musical Experience: Open Peer Review of Jacques Launay’s “Musical Sounds, Motor Resonance, and Detectable Agency”. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 10(1), s. 41–45. doi: 10.18061/emr.v10i1-2.4583.
 • Godøy, Rolf Inge (2014). Ecological Constraints of Timescales, Production, and Perception in Temporal Experiences of Music: A Commentary on Kon (2014) . Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. doi: 10.18061/emr.v9i3-4.4442.
 • Godøy, Rolf Inge (2014). Understanding Coarticulation in Musical Experience. I Aramaki, Mitsuko; Derrien, Olivier; Kronland-Martinet, Richard & Ystad, Sølvi (Red.), Sound, Music, and Motion. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-12975-4. s. 535–547. doi: 10.1007/978-3-319-12976-1_32.
 • Haugen, Mari Romarheim & Godøy, Rolf Inge (2014). Rhythmical Structures in Music and Body Movement in Samba Performance. I Song, Moo Kyoung (Red.), Proceedings of the ICMPC-APSCOM 2014 Joint Conference: 13th Biennial International Conference for Music Perception and Cognition and 5th Triennial Conference of the Asia Pacific Society for the Cognitive Sciences of Music. College of Music, Yonsei University. ISSN 978-89-89544-53-1. s. 46–52. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2013). Shape Cognition and Temporal, Instrumental and Cognitive Constraints on Tonality. Public Peer Review of “Tonality: The Shape of Affect” by Mine Doğantan-Dack. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 8(3-4), s. 223–226. doi: 10.18061/emr.v8i3-4.3955.
 • Godøy, Rolf Inge (2013). Thinking Sound and Body-Motion Shapes in Music: Public Peer Review of “Gesture and the Sonic Event in Karnatak Music” by Lara Pearson. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 8(1), s. 15–18. doi: 10.18061/emr.v8i1.3919.
 • Godøy, Rolf Inge (2013). Quantal Elements in Musical Experience. I Bader, Rolf (Red.), Sound - Perception - Performance. Springer. ISSN 9783319001067. s. 113–128. doi: 10.1007/978-3-319-00107-4_4%2C.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2013). Sonifying the shape of human body motion using motiongrams. Empirical Musicology Review. ISSN 1559-5749. 8(2), s. 73–83. doi: 10.18061/emr.v8i2.3926. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2013). Analyzing Correspondence between Sound Objects and Body Motion. ACM Transactions on Applied Perception. ISSN 1544-3558. 10(2). doi: 10.1145/2465780.2465783. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling & Nymoen, Kristian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Classifying Music-Related Actions. I Cambouropoulos, Emilios; Tsougras, Costas; Mavromatis, Panayotis & Pastiadis, Konstantinos (Red.), Proceedings of the ICMPC-­ESCOM 2012 Joint Conference: 12th Biennial International Conference for Music Perception and Cognition, 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki, Hellas . ISSN 978-960-99845-1-5. s. 352–357. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2012). A Statistical Approach to Analyzing Sound Tracings. I Ystad, Sølvi; Aramaki, Mitsuko; Kronland-Martinet, Richard; Jensen, Kristoffer & Mohanty, Sanghamitra (Red.), Speech, Sound and Music Processing: Embracing Research in India. 8th International Symposium, CMMR 2011. 20th International Symposium, FRSM 2011. Springer. ISSN 978-3-642-31979-2. s. 120–145. doi: 10.1007/978-3-642-31980-8_11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kozak, Mariusz; Nymoen, Kristian & Godøy, Rolf Inge (2012). The Effects of Spectral Features of Sound on Gesture Type and Timing. I Efthimiou, Eleni; Kouroupetroglou, Georgios & Fotinea, Stavroula-Evita (Red.), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication. Springer. ISSN 978-3-642-34181-6. s. 69–80. doi: 10.1007/978-3-642-34182-3_7.
 • Godøy, Rolf Inge (2011). Coarticulated gestural-sonorous objects in music. I Gritten, Anthony & King, Elaine (Red.), New perspectives on music and gesture. Ashgate. ISSN 978-0-7546-6462-8. s. 67–82. doi: 10.1017/s1355771806001439.
 • Godøy, Rolf Inge (2011). Sound-action awareness in music. I Clarke, David Ian & Clarke, Eric F. (Red.), Music and consciousness: philosophical, psychological, and cultural perspectives. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-955379-2. s. 231–243. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199553792.003.0069.
 • Godøy, Rolf Inge (2011). Sound-action chunks in music. Springer Tracts in Advanced Robotics. ISSN 1610-7438. s. 13–26. doi: 10.1007/978-3-642-22291-7_2.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald; Godøy, Rolf Inge; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (2010). fourMs, University of Oslo – Lab Report. I Rowe, Robert & Samaras, Dimitris (Red.), Proceedings of the International Computer Music Conference, June 1-5 2010, New York. International Computer Music Association. ISSN 0-9713192-8-6. s. 290–293. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2010). Thinking Now-Points in Music-Related Movement. I Bader, Rolf; Neuhaus, Christiane & Morgenstern, Ulrich (Red.), Concepts, Experiments, and Fieldwork: Studies in Systematic Musicology and Ethnomusicology. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-58902-1. s. 241–258.
 • Godøy, Rolf Inge (2010). Gestural Affordances of Musical Sound. I Godøy, Rolf Inge & Leman, Marc (Red.), Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning. Routledge. ISSN 978-0-415-99887-1. s. 103–125.
 • Leman, Marc & Godøy, Rolf Inge (2010). Why Study Musical Gestures? I Godøy, Rolf Inge & Leman, Marc (Red.), Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning. Routledge. ISSN 978-0-415-99887-1. s. 3–11.
 • Halmrast, Tor; Guettler, Knut; Bader, Rolf & Godøy, Rolf Inge (2010). Gesture and Timbre. I Godøy, Rolf Inge & Leman, Marc (Red.), Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning. Routledge. ISSN 978-0-415-99887-1. s. 183–211.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Wanderley, Marcelo M.; Godøy, Rolf Inge & Leman, Marc (2010). Musical Gestures: concepts and methods in research. I Godøy, Rolf Inge & Leman, Marc (Red.), Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning. Routledge. ISSN 978-0-415-99887-1. s. 12–35. Fulltekst i vitenarkiv
 • Glette, Kyrre Harald; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Extracting action-sound features from a sound-tracing study. I Yildirim, Sule & Kofod-Petersen, Anders (Red.), Proceedings of the second Norwegian Artificial Intelligence Symposium : November 22, 2010 Høgskolen i Gjøvik. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2704-8. s. 63–66. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2010). Images of Sonic Objects. Organised Sound. ISSN 1355-7718. 15(1), s. 54–62. doi: 10.1017/S1355771809990264. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2010). Chunking in Music by Coarticulation. Acta Acustica united with Acustica. ISSN 1610-1928. 96(4), s. 690–700. doi: 10.3813/AAA.918323. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2009). Body Movement in Music Information Retrieval. I Hirata, Keiji; Tzanetakis, George & Yoshii, Kazuyoshi (Red.), ISMIR 2009 - Proceedings of the 10th International Society for Music Information Retrieval Conference. International Society for Music Information Retrieval. ISSN 978-0-9813537-0-8. s. 45–50. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2009). Music Theory by Sonic Objects. I Gayou, Évelyne (Red.), Pierre Schaeffer. Polychrome Portraits. Institut national de l'audiovisuel. ISSN 9782869382107. s. 67–77.
 • Godøy, Rolf Inge (2009). Chunking Sound for Musical Analysis. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 5493, s. 67–80.
 • Godøy, Rolf Inge (2009). Geometry and Effort in Gestural Renderings of Musical Sound. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 5084, s. 205–215. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2008). Reflections on Chunking in Music. I Schneider, Albrecht (Red.), Systematic and Comparative Musicology: Concepts, Methods, Findings. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631579534. s. 117–133.
 • Godøy, Rolf Inge (2008). Pour une théorie musicale fondée sur l'objet sonore. I Gayou, Évelyne (Red.), Pierre Schaeffer. Portraits polychromes. Institut national de l'audiovisuel. ISSN 9782869382091. s. 67–75.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian & Godøy, Rolf Inge (2008). A Multilayered GDIF-Based Setup for Studying Coarticulation in the Movements of Musicians. I Alcorn, Michael (Red.), Proceedings of the International Computer Music Conference, 2008, Belfast. International Computer Music Association. ISSN 0-9713192-6-X. s. 743–746.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2008). Production and perception of goal-points and coarticulations in music. Journal of the Acoustical Society of America. ISSN 0001-4966. 123(5), s. 3657–3657. doi: 10.1121/1.2934964.
 • Godøy, Rolf Inge (2006). Coarticulated gestural-sonorous objects in music. I Gritten, Anthony & King, Elaine (Red.), Proceedings of the Second International Conference on Music and Gesture. 20–23 July 2006 Royal Northern College of Music Manchester, UK. GK Publishing. ISSN 0-9553329-0-7. s. 33–34.
 • Godøy, Rolf Inge (2006). Motor-mimetic images of musical sound. I Baroni, Mario; Adessi, Anna Rita; Caterina, Roberto & Costa, Marco (Red.), 9th International Conference on Music Perception and Cognition. Abstracts. Bononia University Press. ISSN 8873951554.
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2006). Exploring Music-Related Gestures by Sound-Tracing: A Preliminary Study. I Ng, Kia (Red.), Proceedings of the COST287-ConGAS 2nd International Symposium on Gesture Interfaces for Multimedia Systems (GIMS2006). www.iscrim.org.uk/gims. ISSN 0853162468. s. 27–33. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Kvifte, Tellef (2006). Towards a gesture description interchange format. I Schnell, Norbert; Bevilacqua, Frédéric; Lyons, Michael & Tanaka, Atau (Red.), 6th International Conference on New Interfaces for Musical Expression. IRCAM - Centre Pompidou. ISSN 9782844263148. s. 176–179. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2006). Playing "Air instruments": Mimicry of sound-producing gestures by novices and experts. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 3881. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2006). Gestural-Sonorous Objects: embodied extensions of Schaeffer’s conceptual apparatus. Organised Sound. ISSN 1355-7718. 11(2), s. 149–157. doi: 10.1017/S1355771806001439. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Wanderley, Marcelo M. (2005). Developing Tools for Studying Musical Gestures within the Max/MSP/Jitter Environment. I Lewin-Richter, Andres & Serra, Xavier (Red.), Proceedings of the International Computer Music Conference. International Computer Music Association. s. 282–285. Fulltekst i vitenarkiv
 • Godøy, Rolf Inge (2004). Gestural Imagery in the Service of Musical Imagery. I Camurri, Antonio & Volpe, Gualtiero (Red.), Gesture-Based Communication in Human-Computer Interaction: 5th International Gesture Workshop, GW 2003, Genova, Italy, April 15-17, 2003, Selected Revised Papers, LNAI 2915. Springer. s. 55–62.
 • Godøy, Rolf Inge (2003). Motor-mimetic music cognition. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology. ISSN 0024-094X. 36, s. 317–319.
 • Godøy, Rolf Inge (2001). Imagined Action, Excitation, and Resonance, Musical Imagery. Swets & Zeitlinger, Lisse (Holland). ISSN 90-265-1831-5. s. 237–250.
 • Schneider, Albrecht & Godøy, Rolf Inge (2001). Perspectives and Challenges of Musical Imagery, Musical Imagery. Swets & Zeitlinger, Lisse (Holland). ISSN 90-265-1831-5. s. 5–26.
 • Godøy, Rolf Inge (2001). Motor-mimetic music cognition. I Formosa, Marcel (Red.), Intersens et nouvelles technologies. Laboratoire Musique et Informatique de Marseille (MIM), Marseille.
 • Godøy, Rolf Inge (1999). Crossmodality and conceptual shapes and spaces in music theory. I Zannos, Ioannis (Red.), Music and Signs. ASCO Art and Science, Bratislava. s. 85–98.
 • Godøy, Rolf Inge (1998). Komposisjonsforskning. I Habbestad, Kjell & Kolberg, Kåre (Red.), Årbok for norsk samtidsmusikk 1997. Norsk Komponistforening, Oslo. ISSN 82-992680-2-8. s. 88–99.
 • Godøy, Rolf Inge (1997). Knowledge in Music Theory by Shapes of Musical Objects and Sound-Producing Actions. I Leman, Marc (Red.), Music, gestalt, and computing : studies in cognitive and systematic musicology. Springer. s. 106–110.
 • Godøy, Rolf Inge (1991). 'Hors-temps'. Tid og objekter i Iannis Xenakis' musikkteori. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. s. 41–53.
 • Godøy, Rolf Inge (1984). Totalitet og intensjonalitet i Pierre Schaeffers musikkteori. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. s. 119–141. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensenius, Alexander Refsum; Tveit, Anders; Godøy, Rolf Inge & Overholt, Dan (2011). Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression. Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-991841-6-8. 586 s.
 • Godøy, Rolf Inge & Leman, Marc (2010). Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning. Routledge. ISBN 978-0-415-99887-1. 320 s.
 • Godøy, Rolf Inge & Jørgensen, Harald (2001). Musical Imagery. Swets & Zeitlinger, Lisse (Holland). ISBN 90-265-1831-5. 320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Tørresen, Jim (2022). A Robotic Drummer with a Flexible Joint: the Effect of Passive Impedance on Drumming.
 • Godøy, Rolf Inge (2021). Impulse-driven rhythm objects.
 • Karbasi, Seyed Mojtaba; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Tørresen, Jim (2021). A Learning Method for Stiffness Control of a Drum Robot for Rebounding Double Strokes.
 • Godøy, Rolf Inge (2020). Musical Intermittency .
 • Godøy, Rolf Inge (2020). Understanding intermittency in sound-producing body motion.
 • Godøy, Rolf Inge (2019). Constraint-based musical expression - John Blacking Memorial Lecture, European Seminar of Ethnomusicology (ESEM), Durham University, September 5, 2019.
 • Godøy, Rolf Inge (2019). Music and Body Motion.
 • Godøy, Rolf Inge (2018). Presentation of RITMO.
 • Godøy, Rolf Inge & Song, Min-Ho (2017). Impulse-driven sound-motion objects.
 • Godøy, Rolf Inge (2016). Understanding the musical instant.
 • Godøy, Rolf Inge; Song, Min-Ho; Nymoen, Kristian; Haugen, Mari Romarheim & Jensenius, Alexander Refsum (2016). ¿Por qué marcamos el ritmo de la música con los pies? [Internett]. BBC Mundo.
 • Godøy, Rolf Inge (2015). Motormimetic Feature Mapping in Musical Experience.
 • Godøy, Rolf Inge (2015). Chunking by intermittent motor control in music.
 • Nuwer, Rachel; Kobb, Christina Sofie; Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2015). Playing Mozart’s Piano Pieces as Mozart Did. [Avis]. The New York Times.
 • Godøy, Rolf Inge (2015). Sound-Motion Similarity in Musical Experience.
 • Godøy, Rolf Inge (2015). Discontinuity within continuity: intermittency in musical experience.
 • Godøy, Rolf Inge (2014). Quantal elements in music cognition.
 • Godøy, Rolf Inge (2014). Coarticulation in the production and perception of music.
 • Godøy, Rolf Inge (2014). Motor constraints shaping musical experience.
 • Godøy, Rolf Inge (2014). Sound and body motion timescales in musical experience.
 • Godøy, Rolf Inge (2014). Postures and motion in musical experience.
 • Smaadal, Camilla; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2014). fourMs-prosjektet ved Universitetet i Oslo. [Internett]. UiO.no.
 • Haugnes, Gunhild M.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Godøy, Rolf Inge (2014). Musikk + IT = kreativ boom. [Internett]. Institutt for informatikk.
 • Godøy, Rolf Inge (2013). Understanding Coarticulation in Music.
 • Godøy, Rolf Inge (2013). The Convergence of "Hard" and "Soft" in Music Technology.
 • Godøy, Rolf Inge (2013). Coarticulation in the production and perception of music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Johnson, Victoria Kristine Å & Grønli, Kristin Straumsheim (2013). Fremtidens musikere må bygge instrumentet og lage låta underveis. [Internett]. Teknisk ukeblad.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Grønli, Kristin Straumsheim (2013). Musikkens elektroniske fremtid. [Internett]. Forskningsrådets Nyheter.
 • Godøy, Rolf Inge (2012). Continuity and discontinuity in music-related motion.
 • Godøy, Rolf Inge (2012). Sonic Object Design.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum; Voldsund, Arve; Glette, Kyrre Harald; Høvin, Mats Erling & Nymoen, Kristian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Classifying Music-Related Actions.
 • Godøy, Rolf Inge (2012). Postures, Trajectories, and Sonic Shapes.
 • Godøy, Rolf Inge (2012). Thinking Shapes in Musical Experience.
 • Godøy, Rolf Inge; Andresen, Kari; Jensenius, Alexander Refsum & Thomsson, Annica (2012). Lyd for kroppen. [Internett]. uio.no.
 • Godøy, Rolf Inge (2011). Coarticulation in Music-Related Gestures.
 • Godøy, Rolf Inge & Bjørkeng, Per Kristian (2011). Kropp og sinn i ett og alt. [Avis]. Aftenposten.
 • Godøy, Rolf Inge (2011). Sound-Action Timescales. Lecture at the International Summer School in Systematic Musicology, Jyväskylä, Finland, 08/08/11-18/08/11.
 • Godøy, Rolf Inge (2011). Images of sound, postures and trajectories in music. Keynote lecture, the Embodiment-Experiment Seminar, Department of Music, University of York, May 10th-11th, 2011.
 • Godøy, Rolf Inge (2011). Sonic feature timescales and music-related actions.
 • Kozak, Mariusz; Nymoen, Kristian & Godøy, Rolf Inge (2011). The Effects of Spectral Features of Sound on Gesture Type and Timing.
 • Godøy, Rolf Inge (2010). Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning - En bokpresentasjon.
 • Glette, Kyrre Harald; Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Extracting action-sound features from a sound-tracing study.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Godøy, Rolf Inge (2010). Input technologies for music-related actions.
 • Godøy, Rolf Inge (2010). Music-related Actions.
 • Godøy, Rolf Inge (2010). Sound Shapes.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald; Godøy, Rolf Inge; Høvin, Mats Erling; Nymoen, Kristian & Skogstad, Ståle Andreas van Dorp (2010). fourMs, University of Oslo – Lab Report.
 • Godøy, Rolf Inge (2009). Anticipatory chunking of music-related actions.
 • Godøy, Rolf Inge (2009). Sound, Movement, Key-Frames and Inter-Frames.
 • Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2009). Body Movement in Music Information Retrieval.
 • Godøy, Rolf Inge (2009). Chunking sound-actions in musical experience.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Godøy, Rolf Inge; Tørresen, Jim & Høvin, Mats Erling (2009). Reduced displays of multidimensional motion capture data sets of musical performance.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2009). Coarticulation of sound and movement in music.
 • Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2009). Typomorphological features of sonic objects.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2009). Chunking by coarticulation in music-related gestures.
 • Lillebo, Maria Røbech & Godøy, Rolf Inge (2008). Sanger som fester seg på hjernen. [Internett]. P4.
 • Godøy, Rolf Inge & Jensenius, Alexander Refsum (2008). Norges første musikk og bevegelseslab. [TV]. NRK 1 Kulturnytt.
 • Godøy, Rolf Inge & Nymoen, Kristian (2008). Rørsle blir musikk. [Avis]. Uniforum.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Landsverk, Johanne (2008). Musikk = kroppsrørsle. [Avis]. Forskerforum.
 • Godøy, Rolf Inge (2008). Goal-points and trajectories in music-related movement.
 • Godøy, Rolf Inge (2008). Chunking Sound for Musical Analysis.
 • Godøy, Rolf Inge (2008). Sound Actions: Human movement in the perception and cognition of music.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Nymoen, Kristian & Godøy, Rolf Inge (2008). A Multilayered GDIF-Based Setup for Studying Coarticulation in the Movements of Musicians.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Nymoen, Kristian (2008). Production and perception of goal-points and coarticulations in music.
 • Godøy, Rolf Inge (2007). Gesture research in music composition context.
 • Godøy, Rolf Inge (2007). Temporal phenomena and enigmas in the perception and cognition of musical sound.
 • Godøy, Rolf Inge (2007). Gestural-Sonorous Objects.
 • Godøy, Rolf Inge (2007). Chunking sound in listening and analysis.
 • Godøy, Rolf Inge (2007). Geometry and effort in gestural renderings of musical sound.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvifte, Tellef & Godøy, Rolf Inge (2006). Towards a Gesture Description Interchange Format [Poster].
 • Godøy, Rolf Inge (2006). Coarticulated gestural-sonorous objects in music.
 • Godøy, Rolf Inge (2006). Gestural-Sonorous Awareness in Musical Imagery.
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2006). Exploring Music-Related Gestures by Sound-Tracing - A Preliminary Study.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Kvifte, Tellef (2006). Towards a gesture description interchange format.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Gupta, Ram Eivind; Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil; Aksnes, Hallgjerd & Kristoffersen, Kristian Emil (2005). Kroppslyd.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Spilde, Ingrid (2005). Mellom teknologi og musikk. [Internett]. Forskning.no.
 • Godøy, Rolf Inge & Ng, Kia (2005). COST287-ConGAS Project Presentation.
 • Godøy, Rolf Inge (2005). Embodied Phenomenological Music Theory.
 • Godøy, Rolf Inge (2005). Gestural Sonorous Objects: Re-thinking Schaeffer's Typo-morphological concepts.
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2005). Playing "Air Instruments": Mimicry of Sound-producing Gestures by Novices and Experts.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Wanderley, Marcelo M. (2005). Developing Tools for Studying Musical Gestures Within the Max/MSP/Jitter Environment.
 • Paulsen, Cathrine TH & Godøy, Rolf Inge (2004). Luftgitaren viktigere enn du tror. [Internett]. Forskning.no.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Aksnes, Hallgjerd (2004). Musical Gestures.
 • Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Borchgrevink, Hild (2004). Seminar innleder prosjekt om musikk og gestikk. [Internett]. MIC.
 • Godøy, Rolf Inge; Haga, Egil & Jensenius, Alexander Refsum (2004). Motormimetic sketching and the novice-expert continuum.
 • Godøy, Rolf Inge (2004). Musical Gestures Research.
 • Godøy, Rolf Inge (2004). Motor-Mimetic Cognition: Mediating Naturalistic and Culturalistic Approaches in Musicology.
 • Godøy, Rolf Inge (2003). Motor-Mimetic Music Cognition. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology. ISSN 0024-094X. 36(4), s. 317–319.
 • Godøy, Rolf Inge (2003). The Musical Gestures Project 2004-2007.
 • Godøy, Rolf Inge (2003). Gestural Imagery in the Service of Musical Imagery.
 • Godøy, Rolf Inge (2002). L'imagerie musicale.
 • Godøy, Rolf Inge (2001). Temporal re-coding by action-images.
 • Godøy, Rolf Inge (2001). Simple yet complex: Action-images in musical thought.
 • Godøy, Rolf Inge (2000). Cognition musicale par mimetisme moteur.
 • Godøy, Rolf Inge (1999). Lyden og kroppen. Parergon. ISSN 0313-6221.
 • Schneider, Albrecht & Godøy, Rolf Inge (1999). Perspectives and Challenges.
 • Godøy, Rolf Inge (1999). Imagined Action, Excitation and Resonance.
 • Godøy, Rolf Inge (1998). Compositional Sketching by Kinematic Images of Sound Production.
 • Godøy, Rolf Inge (1997). Chunking in Music Theory by Imagined Sound-Producing Actions.
 • Godøy, Rolf Inge (1996). Knowledge by Shapes.
 • Godøy, Rolf Inge (1996). Kunnskap gjennom musikkobjekter.
 • Godøy, Rolf Inge (1995). Knowledge by distantiation.
 • Godøy, Rolf Inge (1994). Shapes and Spaces in Musical Thought.
 • Godøy, Rolf Inge (1992). Spatializations in Music Theory.
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Godøy, Rolf Inge; Jensenius, Alexander Refsum & Høvin, Mats Erling (2013). Methods and Technologies for Analysing Links Between Musical Sound and Body Motion. Akademisk Forlag. ISSN 1501-7710.
 • Godøy, Rolf Inge (1999). Shapes and Spaces in Musical Thinking.
 • Godøy, Rolf Inge (1997). Formalization and Epistemology. Universitetsforlaget.
 • Godøy, Rolf Inge (1993). Skisse til en instrumentasjonsanalytisk systematikk. Institutt for musikk og teater.
 • Godøy, Rolf Inge (1983). Den strukturelle tenkningen. Noen begreper i musikken etter 1945. Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo.
 • Godøy, Rolf Inge (1975). Olivier Messiaen som en tonal komponist. Norges Musikkhøgskole.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. juni 2022 13:59 - Sist endret 15. aug. 2022 09:02

Prosjekter