Brannvern ved IMV

Dette gjør du når brannalarmen går

  • Lukk vinduer og dører, og forlat bygningen. NB: ikke lås døren!
  • Før du forlater etasjen, kontroller naborommene til begge sider
  • Lærere skal sørge for at alle studentene kommer ut av undervisningslokalet
  • Dersom noen trenger legehjelp, heng lapp på døren og gi beskjed så fort som mulig
  • Heisen skal ikke benyttes ved evakuering - bruk trappene

Har du henvendelser vedrørende brannvernet på din arbeidsplass?

  • Ta kontakt med verneombud eller meld fra til etasjeansvarlig.

Den etasjeansvarlige skal

  1. Ha fullført brannvernkurs for etasjeansvarlige
  2. Gi ut informasjonsmatriell om brannvern til andre ansatte
  3. Se etter og melde fra om feil og mangler i hans/hennes ansvarsområde
  4. Ved brannalarm: Iføre seg brannvest og oppfordre alle i ansvarsområdet til å forlate bygningen

Etasjeansvarlige

Etasje   Navn E-post Rom nr. Tlf.
4 - Øvingsrom Etasjeansvarlig

Mons Thyness

Heidi Bråthen

Julia E. Eller

mons.thyness@imv.uio.no

 

heidi.brathen@imv.uio.no

 

j.e.eller@imv.uio.no

234

 

241

 

235

44960

 

44457

 

44342

 

3 - Lærergangen (venstre)

 

Etasjeansvarlig Målfrid Hoaas malfrid.hoaas@imv.uio.no 229 44428

 

3 - Stipendiatgangen (høyre)

 

Etasjeansvarlig Stein Stølen Bjerkaker s.s.bjerkaker@imv.uio.no 231 56081

2 - MIDI-rommet og administrasjonen

 

1 - Studio, mikserom og bevegelseslabben

Etasjeansvarlig Victoria Tømmeraas Berg v.t.berg@imv.uio.no 238 54485

 

1 - Lesesaler, møterom og seminarrom

 

Etasjeansvarlig Ingrid Bugge Stange i.b.stange@imv.uio.no 237 58194

 

U1 - Salen

 

Etasjeansvarlig Victoria Tømmeraas Berg

v.t.berg@imv.uio.no

238

 

54485

 

 

U2 - Øvingsrom/samspillrom

 

Etasjeansvarlig

Anders Tangen

Peter Edwards

Ancha Wesnes

 

anders.tangen@hf.uio.no

 

peter.edwards@imv.uio.no

 

a.c.wesnes@imv.uio.no

 

241

 

230

 

337

 

91611879

 

99526475

 

54471

 

 

Publisert 7. sep. 2015 12:03 - Sist endret 22. juni 2020 22:58