Nina Rundgren

Kontorsjef - IMV administrasjon

Arbeidsområder

Kontorsjefen har det overordnede ansvar for alle funksjoner som er tillagt administrasjonen, og skal

  • Administrativ ledelse av instituttet
  • Medlem av ledergruppa ved instituttet
  • Sekretær for styret
  • Strategi og planarbeid
  • Overordna ansvar for økonomi (budsjett, rapportering)
  • Personalansvar for administrasjonen
  • Rekruttering
  • HMS

Bakgrunn

Hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo (2003). 

Bakgrunn som administrativ leder ved Psykologisk institutt (2020-2021), Sosialantropologisk institutt (2009-2020), og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (2008), alle ved UiO, samt fra Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (2006-2007). Har i tillegg vært forskningskonsulent ved ILN (2007), og har jobbet med forksningsadministrative oppgaver også ved NIKK og SAI.

Publisert 23. juni 2021 14:12 - Sist endret 6. aug. 2021 08:35