English version of this page

Administrativt ansatte

Personer 1 - 12 av 12
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Lene Angelskår Angelskår, Lene Rådgiver +47 22854503 lene.angelskar@imv.uio.no
Bilde av Heidi Bråthen Bråthen, Heidi Seniorkonsulent +47 22844457 heidi.brathen@imv.uio.no Fakturaer, Innkjøper, Arbeidsavtaler, Reise, Refusjoner, Honorar
Bilde av Kayla Burnim Burnim, Kayla Senioringeniør +47 22844413 kayla.burnim@imv.uio.no
Bilde av Julia Esther Eller Eller, Julia Esther Eksamenskonsulent +47-22844342 j.e.eller@imv.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles Studentsystem FS, Inspera
Bilde av Ellen Filmberg Filmberg, Ellen Seniorkonsulent +47 22854357 ellen.filmberg@imv.uio.no Felles studentsystem FS, Canvas, Disputas, Eksamen, Opptak, TP
Bilde av Marit Johanne Furunes Furunes, Marit Johanne Førstekonsulent +47 22854485 m.j.furunes@imv.uio.no
Bilde av Målfrid Hoaas Hoaas, Målfrid Kontorsjef +47 22844428 +47 91581132 malfrid.hoaas@imv.uio.no Administrativ ledelse, Arbeidsavtaler, Ansettelser, Forskningstermin, Personalledelse, Sykefravær, Økonomistyring
Bilde av Cathryn McWilliams McWilliams, Cathryn Førstekonsulent cathryn.mcwilliams@imv.uio.no
Bilde av Mons Thyness Thyness, Mons Studiekonsulent +47-22844960 mons.thyness@imv.uio.no Felles studentsystem FS, Fronter, Opptak, Syllabus, Studieplaner, Veiledning
Bilde av Anne Cathrine Wesnes Wesnes, Anne Cathrine Administrativ leder RITMO +47 22 85 44 89 +47 920 456 19 a.c.wesnes@imv.uio.no Sentre for fremragende forskning (SFF), Administrativ ledelse, Forskningssamarbeid, Forskningsadministrasjon
Bilde av Ingrid Stange Ytterstad Ytterstad, Ingrid Stange Seniorrådgiver +47 22858194 i.s.ytterstad@imv.uio.no Forskningsadministrasjon, Eksternfinansiering, Cristin (forskningspublikasjoner)
Bilde av Zafer Özgen Özgen, Zafer Instituttleder +47 22854004 +47 90132461 zafer.ozgen@imv.uio.no