Arvid O. Vollsnes

Professor emeritus
Bilde av Arvid O. Vollsnes
Telefon +47-22854760
Rom 314
Treffetider Jeg har avsluttet ordinær undervisning og veiledning, men kan kontaktes for spesialavtale.
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap 2. etasje 0371 OSLO ZEB-bygningen Sem Sælands vei 2
Postadresse Institutt for musikkvitenskap 0315 OSLO Postboks 1017 Blindern

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Musikkhistorie, europeisk (fransk) -- norsk -- lokal.
 • Musikkteoriens historie.
 • Musikalsk analyse.
 • Ny teknologi i musikk og musikkvitenskap.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

 • Norsk musikkhistorie.
 • Norges operahistorie.
 • Norsk musikkarv.
 • Systematisering, lagring og presentasjon av ulikt musikkvitenskapelig materiale.
Emneord: Musikkarv, Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Edisjon

Publikasjoner

Modernisme på norsk. Oslo 1996. 534pp. ISBN 82-7544-001-7

``L'Influence de la musique française sur la musique norvégienne au début du XXe Siècle'' i Danièle Pistone og Harald Herresthal (ed): Grieg et Paris. Caen 1996. s. 199-210.

``Nasjonalromantiken och den nordiska tonen'' i Andersson, Greger (red.) Musik i Norden. Stockholm 1997 (også utgitt på tysk 2001).

``Musikk i grenseland'' - Noen bilder fra Aurskog-Hølands musikkhistorie. Kompendium IMT-UIO 1998. 42s.

Komponisten Ludvig Irgens-Jensen. Europeer og nordmann. Oslo: Aschehoug 2000. 447pp. ISBN 82-03-22445-8 (Boka er under oversettelse for utgivelse hos Toccata Press i London.)

New Grove Dictionary of Music. mange artikler om norsk musikk og norske komponister.

``Neue folkloristische Aspekte in Griegs Bauerntänzen op. 72'' i Ekkehard Kreft (ed): Kongressbericht 3. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress. pp 58-65. Altenmedingen: Hildegard-Junker-Verlag 2001. ISBN 3-928783-89-0

``Die Nationalromantik und der 'Nordischer Ton' '' i Greger Andersson (Hrsg): Musikgeschichte Nordeuropas. pp 195-217. Stuttgart 2001. ISBN 3-476-01841-5

Redaktør for Studia musicologica Norvegica 1995-97 samt 1999 (Festskrift til Finn Benestad).

"Grieg und die Natur - Empfindung und Malerei" i Ekkehard Kreft (Hgb): Kongressbericht 4. Edvard-Grieg-Kongress, Münster 2002. s. 68-83. Altenmedingen : Hildegard-Junker-Verlag 2002. ISBN 3-928783-94-7

Hovedredaktør og bidragsyter for

 • Norges musikkhistorie. Bind 2: 1814-70. Den nasjonale tone. Oslo: Aschehoug 2000. 398pp. ISBN 82-03-22379-6
 • Norges musikkhistorie. Bind 3: 1870-1910. Romantikk og gullalder. Oslo: Aschehoug 1999. 399pp. ISBN 82-03-22381-8
 • Norges musikkhistorie. Bind 4: 1910-50. Inn i mediealderen. Oslo: Aschehoug 2000. 378pp. ISBN 82-03-22382-6 (har skrevet brorparten av dette bindet alene).
 • Norges musikkhistorie. Bind 1: Tiden før 1814. Lurklang og kirkesang. Oslo: Aschehoug 2001. 379pp. ISBN 82-03-22378-8
 • Norges musikkhistorie. Bind 5: 1950-2000. Modernisme og mangfold. Oslo: Aschehoug 2001. 373pp. ISBN 82-03-22383-4
 • Norges opera & balletthistorie. Oslo : Opera forlag 2010. 376 pp. ISBN 978-82-928-4503-5

 •  

  Universitetets Aula – Glimt fra et 100årig mangfoldig musikkliv. UiO:2011. 52pp ISBN 978-82-991841-5-1

Se: http://www.hf.uio.no/imv/forskning/prosjekter/norgesmusikk/

 • Vollsnes, Arvid O (2008). Norway - Music and Musical Life, In Eva Maagerø & Birte Simonsen (ed.),  Norway: Society and Culture 2nd ed.  portal.  ISBN 9788292712184.  Kapittel 18.  s 279 - 307
 • Vollsnes, Arvid O (2006). Brecht/Weill: Dreigroschenoper i Oslo. Et antinasjonalt innlegg fra Pauline Hall, I: Anne Jensen; John T. Lauridsen; Erland Kolding Nielsen & Claus Røllum-Larsen (red.),  Musikvidenskabelige kompositioner. Festskrift til Niels Krabbe.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 8770235929.  Kapittel.  s 625 - 645
 • Vollsnes, Arvid O (2006). Edvard Grieg, populærvitenskapelig artikkel i CD-hefte til Edvard Grieg Peer Gynt Suites (Bergen Philharmonic Orchestra, dirigent Ole Kristian Ruud), I: Ole Christian Ruud (red.),  Edvard Grieg (CD).  BIS Records (plateselskap).  ISBN 7318599915913.  Artikkel i CD-hefte.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Tre åndsfrender, I:  Bergen Domkantori: Bach, Schönberg, Valen (CD).  Musikkoperatørene A/S.  ISBN 7044280070486.  Del av CD-hefte.  s 8 - 15
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Fartein Valen: Triptyk � Sonetto di Michelangelo, Nenia, Cantico di ringraziamento � Det moderne klassiske og klassiske moderne, I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 70 - 75
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Harald Sæverud: Symfoni nr. 6, �Sinfonia dolorosa� � smertens symfoni, I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 76 - 81
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Ketil Hvoslef: Antigone � drama i musikk, I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 124 - 129
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Ludvig Irgens-Jensen: Heimferd � forbindelsen til det forgangne, I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 64 - 69
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Pauline Hall: Verlaine suite, I: Erling Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway.  ISBN 82-7547-157-5.  kapittel.  s 56 - 63
 • Vollsnes, Arvid O (2003). Fartein Valen � moderne norsk europeisk komponist, I:  P2 Akademiet XXVIII.  Transit.  ISBN 82-7596-151-3.  artikkel.  s 69 - 81
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Grieg und die Natur ¿ Empfindung und Malerei, I: Ekkehard Kreft (red.),  Kongressbericht Internationaler und 4. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress.  Hildegard-Junker-Verlag, Altenmedingen.  ISBN 3-928783-94-7.  s 68 - 83 Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2001). Die Nationalromantik und der ¿Nordischer Ton¿, I: Greger Andersson (red.),  Musikgeschichte Nordeuropas.  Mezler. Stuttgart 2001.  ISBN 3-476-01841-5.  s 195 - 217 Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2001). Neue folkloristische Aspekte in Griegs Bauerntänzen (Slåtter) op. 72, I: Ekkehard Kreft (red.),  Kongressbericht 3. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress.  Hildegard-Junker-Verlag, Altenmedingen.  ISBN 3-928783-89-0.  s 58 - 65 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Vollsnes, Arvid (2014). Ludvig Irgens-Jensen : the life and music of a Norwegian composer. Boydell & Brewer.  ISBN 978-0-907689-73-7.  368 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2011). Universitetets aula : glimt fra et 100-årig mangfoldig musikkliv. IMV, Univ, i Oslo.  ISBN 978-82-991841-4-4.  43 s.
 • Vollsnes, Arvid O (red.) (2010). Norges Opera- og balletthistorie. Jon Otterbeck AS.  ISBN 9788292845035.  376 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Edvard Grieg Orchestral Music. CD-booklet. BIS Records AB.  ISBN 7318591740421.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Fartein Valen. Orchestral Music II (CD booklet). BIS Records AB.  ISBN 7318590016329.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Fartein Valen. Orchestral Music III (CD booklet). BIS Records AB.  ISBN 7318590016428.  5 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Fartein Valen. Orchestral Music Vol. I (CD booklet). BIS Records AB.  ISBN 7318590015223.  4 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Bergen Domkantori: Bach, Schönberg, Valen (CD). Musikkoperatørene A/S.  ISBN 7044280070486.  23 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Irgens-Jensen, Ludvig. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1007-7.  5 s. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Janson, Alfred. Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1007-7.  4 s. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2001). Norges musikkhistorie. Bind 1: Tiden før 1814. Lurklang og kirkesang. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22378-8.  379 s. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O; Aksnes, Hallgjerd; Nesheim, Elef & Pedersen, Morten Eide (2001). Norges musikkhistorie. Bind 5: 1950¿2000. Modernisme og mangfold. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22383-4. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Komponisten Ludvig Irgens-Jensen ¿ Europeer og nordmann. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22445-8.  447 s. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Norges musikkhistorie bind 4, 1914¿50, Inn i mediealderen. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22382-6.  378 s. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Norges musikkhistorie, bd 4: 1814¿70, Den nasjonale tone. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22379-6.  397 s. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (red.) (1999). Norges musikkhistorie. Bind 3: Romantikk og gullalder. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22381-8.
 • Vollsnes, Arvid O (1999). Studia musicologica norvegica vol. 25 1999, "Til Finn Benestad". Scandinavian University Press, Oslo.  ISBN 82-003-7701-6.  582 s. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O; Benestad, Finn; Grinde, Nils & Herresthal, Harald (1999). Norges musikkhistorie, bind 3 "1870¿1910. Romantikk og gullalder". H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Oslo.  ISBN 82-03-22381-8.  399 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Vollsnes, Arvid (2014). Musikk i Grenseland – Värmlandsprosjektet – en torso, I: Märta Ramsten & Gunnar Ternhag (red.),  Apropå Jan Ling.  Kungliga Musikaliska Akademin.  ISBN 978-91-979205-7-5.  kapittel.  s 45 - 54
 • Vollsnes, Arvid O (2010). Christiania – Paris – Oslo, Fransk-norske musikkforbindelser c. 1840–1940.
 • Vollsnes, Arvid O (2010). Den norske musikkarven – en utfordring.
 • Vollsnes, Arvid O (2010). Kapittel 1-7, I: Arvid O Vollsnes (red.),  Norges Opera- og balletthistorie.  Jon Otterbeck AS.  ISBN 9788292845035.  kapittel.
 • Vollsnes, Arvid O (2010). “Opera til folket?” – En norsk operahistorie.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). A Man for All Seasons - Grieg and Norwegian Sound (overs. til japansk). Mixed Muses.  3, s 78- 90
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Fra visesang til orkesterklang - Geirr Tveitts Hardingtonar.
 • Vollsnes, Arvid O (2007). A Man for All Seasons – Edvard Grieg and the Norwegian Sound.
 • Vollsnes, Arvid O (2007). Edvard Grieg and the Norwegian Folk Music.
 • Vollsnes, Arvid O (2007). Grieg in our Hearts today.
 • Vollsnes, Arvid O (2007). Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare. Svensk tidskrift för musikforskning.  ISSN 0081-9816.  89, s 125- 127
 • Vollsnes, Arvid O & Røttingen, Einar (2007). Edvard Grieg – a Norwegian Cosmopolite.
 • Vollsnes, Arvid O (2006). Norges musikkhistorie 2000 – fem bind men kun en torso. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2006). Norsk musikkhistorie i perioden 1814–1905.
 • Vollsnes, Arvid O & Herresthal, Harald (2006). Grieg in Berlin und die deutsch-norwegischen Beziehungen. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Fartein Valens kunstnerfysiognomi.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Fartein Valens motetter.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Ild og vann i musikken.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Musikalsk notasjon – svart kunst og svartekunst.
 • Vollsnes, Arvid O; Herresthal, Harald & Norseng, Mary Kay (2005). The drama Peer Gynt – Henrik Ibsen’s and Edvard Grieg’s battle with the trolls.
 • Vollsnes, Arvid O (2004). "North meets South. Edvard Grieg: Before a Southern Convent, Opus 20".
 • Vollsnes, Arvid O (2004). The current publishing situation for music research in Norway.
 • Vollsnes, Arvid O (2003). David Monrad Johansen, I: Ludwig Finscher (red.),  Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, bd 9.  Bärenreiter.  ISBN 3-7618-1119-5.  artikkel.  s 1121 - 1122
 • Vollsnes, Arvid O (2003). Ludvig Irgens-Jensen, I: Ludwig Finscher (red.),  Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, bd 9.  Bärenreiter.  ISBN 3-7618-1119-5.  artikkel.  s 668 - 669
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Arven fra Grieg. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Edvard Grieg: I høst, Klaverkonsert, Symfoni. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Fartein Valen ¿ midt i verden. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002, 18. desember). Fartein Valen ¿ norsk moderne europeisk komponist femti år etter. [Radio].  P2-Akademiet : NRK. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Fartein Valen ¿ vår samtidige. Klassisk musikkmagasin.  ISSN 1502-0274.  (1), s 68- 72 Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Fartein Valens musikalske røtter. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Grieg und die Natur ¿ Empfindung und Malerei. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). I skyggen av Edvard Grieg. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Komponisten Oddvar S. Kvam. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Ludvig Irgens-Jensen: Japanischer Frühling. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Norwegian Rhapsody, Orchestral Favourites. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Streiftog i norsk musikkhistorie. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2002). The concept of ¿New music¿ in Norway around 1920. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Polishing the Jagged Rocks: Edvard Grieg's Slåtter, Op.72. Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Pride and Prejudice ¿ a Neglected Generation. Listen to Norway, utgis av Norsk Musikkinformasjon, Oslo. Red. Mona Levin.  3, s 6- 11 Vis sammendrag
 • Vollsnes, Arvid O (1999). Schjelderup-Ebbe, Dag, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  Bind 8.  s 88 - 89
 • Vollsnes, Arvid O (1999). Strømholm, Folke, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  bind 8.  s 469 - 470

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. nov. 2017 18:55 - Sist endret 1. feb. 2018 16:35

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter