Arvid O. Vollsnes

Professor emeritus
Bilde av Arvid O. Vollsnes
English version of this page
Telefon +47-22854760
Rom 314
Treffetider Jeg har avsluttet ordinær undervisning og veiledning, men kan kontaktes for spesialavtale.
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap 2. etasje 0371 OSLO ZEB-bygningen Sem Sælands vei 2
Postadresse Institutt for musikkvitenskap 0315 OSLO Postboks 1017 Blindern

Undervisnings- og veiledningsområder

  • Musikkhistorie, europeisk (fransk) -- norsk -- lokal.
  • Musikkteoriens historie.
  • Musikalsk analyse.
  • Ny teknologi i musikk og musikkvitenskap.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

  • Norsk musikkhistorie.
  • Norges operahistorie.
  • Norsk musikkarv.
  • Systematisering, lagring og presentasjon av ulikt musikkvitenskapelig materiale.
Emneord: Musikkarv, Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Edisjon
Publisert 21. nov. 2017 18:55 - Sist endret 1. feb. 2018 16:35

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter