Arvid O. Vollsnes

Professor emeritus
Bilde av Arvid O. Vollsnes
English version of this page
Telefon +47-22854760
Rom 314
Treffetider Jeg har avsluttet ordinær undervisning og veiledning, men kan kontaktes for spesialavtale.
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Musikkhistorie, europeisk (fransk) -- norsk -- lokal.
 • Musikkteoriens historie.
 • Musikalsk analyse.
 • Ny teknologi i musikk og musikkvitenskap.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

 • Norsk musikkhistorie.
 • Norges operahistorie.
 • Norsk musikkarv.
 • Systematisering, lagring og presentasjon av ulikt musikkvitenskapelig materiale.
Emneord: Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Edisjon, Musikkarv

Publikasjoner

Modernisme på norsk. Oslo 1996. 534pp. ISBN 82-7544-001-7

``L'Influence de la musique française sur la musique norvégienne au début du XXe Siècle'' i Danièle Pistone og Harald Herresthal (ed): Grieg et Paris. Caen 1996. s. 199-210.

``Nasjonalromantiken och den nordiska tonen'' i Andersson, Greger (red.) Musik i Norden. Stockholm 1997 (også utgitt på tysk 2001).

``Musikk i grenseland'' - Noen bilder fra Aurskog-Hølands musikkhistorie. Kompendium IMT-UIO 1998. 42s.

Komponisten Ludvig Irgens-Jensen. Europeer og nordmann. Oslo: Aschehoug 2000. 447pp. ISBN 82-03-22445-8 (Boka er under oversettelse for utgivelse hos Toccata Press i London.)

New Grove Dictionary of Music. mange artikler om norsk musikk og norske komponister.

``Neue folkloristische Aspekte in Griegs Bauerntänzen op. 72'' i Ekkehard Kreft (ed): Kongressbericht 3. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress. pp 58-65. Altenmedingen: Hildegard-Junker-Verlag 2001. ISBN 3-928783-89-0

``Die Nationalromantik und der 'Nordischer Ton' '' i Greger Andersson (Hrsg): Musikgeschichte Nordeuropas. pp 195-217. Stuttgart 2001. ISBN 3-476-01841-5

Redaktør for Studia musicologica Norvegica 1995-97 samt 1999 (Festskrift til Finn Benestad).

"Grieg und die Natur - Empfindung und Malerei" i Ekkehard Kreft (Hgb): Kongressbericht 4. Edvard-Grieg-Kongress, Münster 2002. s. 68-83. Altenmedingen : Hildegard-Junker-Verlag 2002. ISBN 3-928783-94-7

Hovedredaktør og bidragsyter for

 • Norges musikkhistorie. Bind 2: 1814-70. Den nasjonale tone. Oslo: Aschehoug 2000. 398pp. ISBN 82-03-22379-6
 • Norges musikkhistorie. Bind 3: 1870-1910. Romantikk og gullalder. Oslo: Aschehoug 1999. 399pp. ISBN 82-03-22381-8
 • Norges musikkhistorie. Bind 4: 1910-50. Inn i mediealderen. Oslo: Aschehoug 2000. 378pp. ISBN 82-03-22382-6 (har skrevet brorparten av dette bindet alene).
 • Norges musikkhistorie. Bind 1: Tiden før 1814. Lurklang og kirkesang. Oslo: Aschehoug 2001. 379pp. ISBN 82-03-22378-8
 • Norges musikkhistorie. Bind 5: 1950-2000. Modernisme og mangfold. Oslo: Aschehoug 2001. 373pp. ISBN 82-03-22383-4
 • Norges opera & balletthistorie. Oslo : Opera forlag 2010. 376 pp. ISBN 978-82-928-4503-5

 •  

  Universitetets Aula – Glimt fra et 100årig mangfoldig musikkliv. UiO:2011. 52pp ISBN 978-82-991841-5-1

Se: http://www.hf.uio.no/imv/forskning/prosjekter/norgesmusikk/

 • Vollsnes, Arvid O (2008). Norway - Music and Musical Life. I Maagerø, Eva & Simonsen, Birte (Red.), Norway: Society and Culture 2nd ed. portal. ISSN 9788292712184. s. 279–307.
 • Vollsnes, Arvid O (2006). Edvard Grieg, populærvitenskapelig artikkel i CD-hefte til Edvard Grieg Peer Gynt Suites (Bergen Philharmonic Orchestra, dirigent Ole Kristian Ruud). I Ruud, Ole Christian (Red.), Edvard Grieg (CD). BIS Records (plateselskap). ISSN 7318599915913.
 • Vollsnes, Arvid O (2006). Brecht/Weill: Dreigroschenoper i Oslo. Et antinasjonalt innlegg fra Pauline Hall. I Jensen, Anne; Lauridsen, John T.; Nielsen, Erland Kolding & Røllum-Larsen, Claus (Red.), Musikvidenskabelige kompositioner. Festskrift til Niels Krabbe. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 8770235929. s. 625–645.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Tre åndsfrender, Bergen Domkantori: Bach, Schönberg, Valen (CD). Musikkoperatørene A/S. ISSN 7044280070486. s. 8–15.
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Pauline Hall: Verlaine suite. I Sandmo, Erling (Red.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. s. 56–63.
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Ludvig Irgens-Jensen: Heimferd � forbindelsen til det forgangne. I Sandmo, Erling (Red.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. s. 64–69.
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Fartein Valen: Triptyk � Sonetto di Michelangelo, Nenia, Cantico di ringraziamento � Det moderne klassiske og klassiske moderne. I Sandmo, Erling (Red.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. s. 70–75.
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Harald Sæverud: Symfoni nr. 6, �Sinfonia dolorosa� � smertens symfoni. I Sandmo, Erling (Red.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. s. 76–81.
 • Vollsnes, Arvid O (2004). Ketil Hvoslef: Antigone � drama i musikk. I Sandmo, Erling (Red.), Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905�2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905�2005 (dobbeltspråklig utgivelse). Music Information Centre Norway. ISSN 82-7547-157-5. s. 124–129.
 • Vollsnes, Arvid O (2003). Fartein Valen � moderne norsk europeisk komponist, P2 Akademiet XXVIII. Transit. ISSN 82-7596-151-3. s. 69–81.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Grieg und die Natur ¿ Empfindung und Malerei. I Kreft, Ekkehard (Red.), Kongressbericht Internationaler und 4. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress. Hildegard-Junker-Verlag, Altenmedingen. ISSN 3-928783-94-7. s. 68–83.
 • Vollsnes, Arvid O (2001). Neue folkloristische Aspekte in Griegs Bauerntänzen (Slåtter) op. 72. I Kreft, Ekkehard (Red.), Kongressbericht 3. Deutscher Edvard-Grieg-Kongress. Hildegard-Junker-Verlag, Altenmedingen. ISSN 3-928783-89-0. s. 58–65.
 • Vollsnes, Arvid O (2001). Die Nationalromantik und der ¿Nordischer Ton¿. I Andersson, Greger (Red.), Musikgeschichte Nordeuropas. Mezler. Stuttgart 2001. ISSN 3-476-01841-5. s. 195–217.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vollsnes, Arvid (2014). Ludvig Irgens-Jensen : the life and music of a Norwegian composer. Boydell & Brewer. ISBN 978-0-907689-73-7. 368 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2011). Universitetets aula : glimt fra et 100-årig mangfoldig musikkliv. IMV, Univ, i Oslo. ISBN 978-82-991841-4-4. 43 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2010). Norges Opera- og balletthistorie. Jon Otterbeck AS. ISBN 9788292845035. 376 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Fartein Valen. Orchestral Music III (CD booklet). BIS Records AB. ISBN 7318590016428. 5 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Fartein Valen. Orchestral Music II (CD booklet). BIS Records AB. ISBN 7318590016329.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Fartein Valen. Orchestral Music Vol. I (CD booklet). BIS Records AB. ISBN 7318590015223. 4 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Edvard Grieg Orchestral Music. CD-booklet. BIS Records AB. ISBN 7318591740421.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Bergen Domkantori: Bach, Schönberg, Valen (CD). Musikkoperatørene A/S. ISBN 7044280070486. 23 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Irgens-Jensen, Ludvig. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 5 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Janson, Alfred. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 4 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2001). Norges musikkhistorie. Bind 1: Tiden før 1814. Lurklang og kirkesang. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22378-8. 379 s.
 • Vollsnes, Arvid O; Aksnes, Hallgjerd; Nesheim, Elef & Pedersen, Morten Eide (2001). Norges musikkhistorie. Bind 5: 1950¿2000. Modernisme og mangfold. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22383-4.
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Komponisten Ludvig Irgens-Jensen ¿ Europeer og nordmann. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22445-8. 447 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Norges musikkhistorie, bd 4: 1814¿70, Den nasjonale tone. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22379-6. 397 s.
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Norges musikkhistorie bind 4, 1914¿50, Inn i mediealderen. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22382-6. 378 s.
 • Vollsnes, Arvid O; Benestad, Finn; Grinde, Nils & Herresthal, Harald (1999). Norges musikkhistorie, bind 3 "1870¿1910. Romantikk og gullalder". H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Oslo. ISBN 82-03-22381-8. 399 s.
 • Vollsnes, Arvid O (1999). Norges musikkhistorie. Bind 3: Romantikk og gullalder. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22381-8.
 • Vollsnes, Arvid O (1999). Studia musicologica norvegica vol. 25 1999, "Til Finn Benestad". Scandinavian University Press, Oslo. ISBN 82-003-7701-6. 582 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vollsnes, Arvid (2014). Musikk i Grenseland – Värmlandsprosjektet – en torso. I Ramsten, Märta & Ternhag, Gunnar (Red.), Apropå Jan Ling. Kungliga Musikaliska Akademin. ISSN 978-91-979205-7-5. s. 45–54.
 • Vollsnes, Arvid O (2010). Kapittel 1-7. I Vollsnes, Arvid O (Red.), Norges Opera- og balletthistorie. Jon Otterbeck AS. ISSN 9788292845035.
 • Vollsnes, Arvid O (2010). Den norske musikkarven – en utfordring.
 • Vollsnes, Arvid O (2010). “Opera til folket?” – En norsk operahistorie.
 • Vollsnes, Arvid O (2010). Christiania – Paris – Oslo, Fransk-norske musikkforbindelser c. 1840–1940.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). A Man for All Seasons - Grieg and Norwegian Sound (overs. til japansk). Mixed Muses. 3, s. 78–90.
 • Vollsnes, Arvid O (2008). Fra visesang til orkesterklang - Geirr Tveitts Hardingtonar.
 • Vollsnes, Arvid O (2007). Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare. Svensk tidskrift för musikforskning. ISSN 0081-9816. 89, s. 125–127.
 • Vollsnes, Arvid O & Røttingen, Einar (2007). Edvard Grieg – a Norwegian Cosmopolite.
 • Vollsnes, Arvid O (2007). Edvard Grieg and the Norwegian Folk Music.
 • Vollsnes, Arvid O (2007). A Man for All Seasons – Edvard Grieg and the Norwegian Sound.
 • Vollsnes, Arvid O (2007). Grieg in our Hearts today.
 • Vollsnes, Arvid O (2006). Norges musikkhistorie 2000 – fem bind men kun en torso.
 • Vollsnes, Arvid O & Herresthal, Harald (2006). Grieg in Berlin und die deutsch-norwegischen Beziehungen.
 • Vollsnes, Arvid O (2006). Norsk musikkhistorie i perioden 1814–1905.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Ild og vann i musikken.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Fartein Valens kunstnerfysiognomi.
 • Vollsnes, Arvid O; Herresthal, Harald & Norseng, Mary Kay (2005). The drama Peer Gynt – Henrik Ibsen’s and Edvard Grieg’s battle with the trolls.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Musikalsk notasjon – svart kunst og svartekunst.
 • Vollsnes, Arvid O (2005). Fartein Valens motetter.
 • Vollsnes, Arvid O (2004). The current publishing situation for music research in Norway.
 • Vollsnes, Arvid O (2004). "North meets South. Edvard Grieg: Before a Southern Convent, Opus 20".
 • Vollsnes, Arvid O (2003). Ludvig Irgens-Jensen. I Finscher, Ludwig (Red.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, bd 9. Bärenreiter. ISSN 3-7618-1119-5. s. 668–669.
 • Vollsnes, Arvid O (2003). David Monrad Johansen. I Finscher, Ludwig (Red.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, bd 9. Bärenreiter. ISSN 3-7618-1119-5. s. 1121–1122.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Streiftog i norsk musikkhistorie.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Fartein Valen ¿ midt i verden.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). I skyggen av Edvard Grieg.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Komponisten Oddvar S. Kvam.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Arven fra Grieg.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Fartein Valen ¿ vår samtidige. Klassisk musikkmagasin. ISSN 1502-0274. s. 68–72.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Ludvig Irgens-Jensen: Japanischer Frühling.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Norwegian Rhapsody, Orchestral Favourites.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Edvard Grieg: I høst, Klaverkonsert, Symfoni.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Fartein Valen ¿ norsk moderne europeisk komponist femti år etter. [Radio]. P2-Akademiet : NRK.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Fartein Valens musikalske røtter.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). Grieg und die Natur ¿ Empfindung und Malerei.
 • Vollsnes, Arvid O (2002). The concept of ¿New music¿ in Norway around 1920.
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Pride and Prejudice ¿ a Neglected Generation. Listen to Norway, utgis av Norsk Musikkinformasjon, Oslo. Red. Mona Levin. 3, s. 6–11.
 • Vollsnes, Arvid O (2000). Polishing the Jagged Rocks: Edvard Grieg's Slåtter, Op.72.
 • Vollsnes, Arvid O (1999). Strømholm, Folke. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. s. 469–470.
 • Vollsnes, Arvid O (1999). Schjelderup-Ebbe, Dag. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. s. 88–89.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. nov. 2017 18:55 - Sist endret 1. feb. 2018 16:35

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter