Asbjørn Eriksen

Professor
Bilde av Asbjørn Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22 85 47 69
Rom 304
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Forskning

 • musikkhistorie, med hovedvekt på norsk og russisk musikk ca. 1830–1940
 • musikalsk analyse/fortolkning, med hovedvekt på verker fra 1800-tallet og tidlig 1900-tall
 • musikkteori, særlig harmonikk
 • musikalsk humor

Undervisning

 • europeisk musikkhistorie ca. 1700–1940
 • norsk musikkhistorie ca. 1830–1940
 • analysemetodikk
 • grunnleggende musikkteori
 • klassisk arrangering (satslære)

Veiledning

 • musikkhistorie, primært tidsrommet 1700–1940
 • analysemetodikk
 • musikkteori
 • musikalsk humor

Artikler under utarbeidelse

 • «Rachmaninoff’s orchestral work Don Juan (1894): Lost or rewritten?»
 • «Sergey Lyapunov’s 12 Etudes d’execution transcendante (1897-1905): Attempt at a revaluation»
Emneord: Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Russisk musikk, Norsk musikk, Musikkanalyse, Musikkteori

Publikasjoner

Noen representative publikasjoner

Norsk musikk:

«Benötigen wir eine weitere Durchsicht von Edvard Griegs Gesamtausgabe? Über zwei verschwundene Takte in Lualåt, Op. 73 Nr. 7.» Die Musikforschung 73, Heft 1, 2020, s. 47–54. ISSN 0027-4801.

«Halfdan Kjerulf (1815–1868), den mangfoldige liedkomponist. Et jubileumsessay.» Studia Musicologica Norvegica 41, 2015, s. 9–39.  ISSN 0332-5024.  

«Edvard Griegs symfoni. En problematisering av påvirkningskildene.» Studia Musicologica Norvegica 35, 2009, s. 38–60. ISSN 0332-5024. doi: http://www.idunn.no/file/ci/35958929/smn_2009_01_pdf.pdf

«Johan Svendsens harmonikk.» Studia Musicologica Norvegica 25, 1999, s. 257– 272. ISSN 0332-5024.   Vis sammendrag

«Edvard Griegs Paulsen-sanger op. 59 (Elegiske Digte) – kunstnerisk ubetydelige eller ufortjent undervurderte?». Studia Musicologica Norvegica 24,  1998, s. 105–121. ISSN 0332-5024.

Russisk musikk:

 «Fra pessimisme til sosialistisk realisme. Symfonikeren Nikolaj Mjaskovskij (1881–1950)», del 1 og 2. Studia Musicologica Norvegica 44, 2018, s. 79–101 og 45, 2019, s. 75–94. doi: 10.18261/issn.1504-2960-2018-01-06 og doi: 10.18261/issn.1504-2960-2019-01-07  Fulltekst i vitenarkiv

Sergej Rachmaninovs tre symfonier. En studie i struktur, plot og intertekstualitet. Dr.philos.-avhandling (Acta humaniora no. 350). 609 sider.

Musikalsk humor:

«A Taxonomy of Humor in Instrumental Music.» Journal of Musicological Research Vol. 35, No. 3, 2016, s. 233–263.  ISSN 0141-1896. doi: 10.1080/01411896.2016.1193418

Oversettelse av faglitteratur fra russisk:

Boris Asafjev: Grieg. Oversettelse, innledning og kommentarer av Asbjørn Ø. Eriksen.  Oslo: Solum, 1992. ISBN 82-560-0831-8.

 

 

 

 

 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2021). A ‘completion’ of Liszt’s transcendental studies with a Russian imprint: Modality and topics in Sergey Lyapunov’s 12 Études d’exécution transcendante (1897–1905) . Svensk tidskrift för musikforskning. ISSN 2002-021X. 103, s. 61–88. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2020). Benötigen wir eine weitere Durchsicht von Edvard Griegs Gesamtausgabe? Über zwei verschwundene Takte in Lualåt, Op. 73 Nr. 7. Die Musikforschung. ISSN 0027-4801. 73(1), s. 47–54.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2019). Fra pessimisme til sosialistisk realisme. Symfonikeren Nikolaj Mjaskovskij (1881–1950), del 2. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 45(1), s. 75–94. doi: 10.18261/issn.1504-2960-2019-01-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2018). «Fra pessimisme til sosialistisk realisme. Symfonikeren Nikolaj Mjaskovskij (1881–1950)», del 1. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 44(1), s. 79–101. doi: 10.18261/issn.1504-2960-2018-01-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2016). A Taxonomy of Humor in Instrumental Music. The Journal of musicological research. ISSN 0141-1896. 35(3), s. 233–263. doi: 10.1080/01411896.2016.1193418.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). Halfdan Kjerulf (1815-1868), den mangfoldige liedkomponist. Et jubileumsessay. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 41, s. 9–39.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2014). Et nytt møte med Halfdan Cleves (1879-1951) klaverkonserter. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 40, s. 85–120.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2013). «Dissonansy vosprijatija. Ob ocenke Èlegičeskich stichotvorenij, op. 59 Èdvarda Griga v Rossii i v Norvegii» [Resepsjonsdissonanser. Om den norske og den russiske vurderingen av Edvard Griegs Elegiske dikt, op. 59]. Muzykovedenie. ISSN 2072-9979. 2013(6), s. 13–20.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2012). Fra Johan Svendsens norske til Hugo Alfvéns svenske rapsodier: gjennomgripende påvirkning eller sporadiske likhetstrekk? I Ternhag, Gunnar (Red.), Hugo Alfvén - liv och verk i ny belysning. Gidlunds förlag. ISSN 978-91-7844-844-9. s. 65–89.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2010). Edward MacDowell 1860-1908 : minneord fra en begeistret lytter. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. s. 162–183.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Edvard Griegs symfoni. En problematisering av påvirkningskildene. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. s. 38–60.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2006). Analytiske kommentarer til seks Rachmaninov-satser. I Eriksen, Asbjørn Øfsthus (Red.), MUS2675/2676/4675. Del 1. Kunstmusikk etter 1800. Sergej Rakhmaninov. Unipub kompendier. ISSN 9028220023617. s. 239–265.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2006). Edvard Griegs klaverstykke «Vandreslått» – gjenoppdagelse av en «urversjon». Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 32, s. 192–201.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2005). Narrativity in Rakhmaninov an interpretation of the second movement of Symphony No. 3. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. s. 26–45.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2004). Fra Beethoven til Debussy. Analytiske kommentarer til pensumverker m.m. I Eriksen, Asbjørn Øfsthus (Red.), MUS1420 Vestlig kunstmusikk og norsk folkemusikk. Litteraturpensum. Unipub forlag. s. 53–95.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2003). "Symfoniens historie ca. 1730-1810 – noen hovedlinjer", Musikkvitenskap MUS1400. Litteraturpensum tilknyttet Asbjørn Ø. Eriksens undervisning. Unipub forlag. s. 21–30.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2003). "Russisk musikk og musikkliv ca. 1830-1917 – en kortfattet innføring, Musikkvitenskap MUS1400. Litteraturpensum tilknyttet Asbjørn Ø. Eriksens undervisning. Unipub forlag. s. 35–51.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Jurij Cholopov (1986): "Om begrepet symfonisme". Oversatt av Asbjørn Ø. Eriksen, Den russiske symfoni fra Anton Rubinstein til tidlig Sjostakovitsj, del 1. Unipub forlag. s. 5–21.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Aleksej Kandinskij (1971): "Fra den russiske symfonismes historie i slutten av det nittende og begynnelsen av det tyvende århundre." Oversatt av Asbjørn Ø. Eriksen, Den russiske symfoni fra Anton Rubinstein til tidlig Sjostakovitsj, del 1. Unipub forlag. s. 201–223.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Aleksej Kandinskij (1991): "Rachmaninovs Nattgudstjeneste og russisk kunst rundt århundreskiftet" (30 sider). Oversatt av Asbjørn Ø. Eriksen, Sergej Rachmaninov. Pensumlitteratur. Unipub forlag.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). L. Skaftymova (1983): «Rachmaninovs romanser op. 38 (om stilen)» (12 sider). Oversatt av Asbjørn Ø. Eriksen, Sergej Rachmaninov. Pensumlitteratur. Unipub forlag.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1999). Johan Svendsens harmonikk. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 25, s. 257–272.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1998). Edvard Griegs Paulsen-sanger op. 59 (Elegiske Digte) — kunstnerisk ubetydelige eller ufortjent undervurderte? Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 24, s. 105–121.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus & Edwards, Owain Tudor (1994). Kartlegging av musikkvitenskapelig kompetanse i Norge. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 20, s. 158–173.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1987). Liszt og det forvirrende mangfold. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 13, s. 113–130.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1985). Formstrukturen i førstesatsene av Rachmaninovs klaverkonserter sett i forhold til den tradisjonelle klassisk-romantiske konsertform. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 11, s. 21–39.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1981). Forholdet mellom harmonikk og tekst i noen Grieg-romanser. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 7, s. 29–57.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1980). Nikolai Medtner 1880-1951. Norsk Musikktidsskrift. ISSN 0332-5482. 17(2), s. 81–94.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1976). Griegs mest impresjonistiske romanse? Norsk Musikktidsskrift. ISSN 0332-5482. 13(1), s. 9–11.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Den russiske symfoniens historie fram til 1917 – noen hovedlinjer (lærebok). Unipub kompendier. ISBN 9028220092224. 79 s.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2003). Musikkvitenskap MUS1400. Litteraturpensum tilknyttet Asbjørn Ø. Eriksens undervisning. Unipub forlag. 145 s.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Den russiske symfoni fra Anton Rubinstein til tidlig Sjostakovitsj, del 1. Unipub forlag. 223 s.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Sergej Rachmaninov. Pensumlitteratur. Unipub forlag. 380 s.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1985). Romantikken og impresjonismen [epokehefte i musikk]. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-14398-6. 103 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2019). Grieg in Rachmaninoff's music: similarities and influences.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2019). Foredrag om Rachmaninov.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2019). Skazki. Nikolaj Medtner. Gunnar Sama, piano. (Liner notes til CD med klavermusikk av Nikolaj Medtner. 2L-156-SACD. Lindberg Lyd AS).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus & Edwards, Peter (2018). Musikk og humor.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2017). Fra pessimisme til sosialistisk realisme. Symfonikeren Nikolaj Mjaskovskij (1881–1950).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2017). Foredrag om Rachmaninovs klavermusikk.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). Et ekte norsk tonefall? Om Kjerulfs «Åtte norske viser», op. 6.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). Halfdan Kjerulf i samtid og ettertid.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). Humor i musikk. [Fagblad]. Musikkultur 3/2015, s. 10-15.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). The neglected Spätwerk: On Grieg’s Stemninger, op. 73.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2014). Humor i klassisk instrumentalmusikk i lys av generell humorteori.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2014). Rimskij-Korsakov og Gullhanen.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2014). Presentasjon av Halfdan Cleve (1879-1951).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2013). Rachmaninov sett med norske øyne.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2013). Sergej Rachmaninov (1873-1943) – mer enn klaverkonserter og preludier.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2013). «Dag Schjelderup-Ebbe 1926-2013» (minneord). Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 39, s. 149–150.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2010). Den kjente og ukjente Grieg.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Edvard Grieg’s Song Cycles Reiseminder fra Fjeld og Fjord (Op. 44) and Elegiske Digte (Op. 59). Attempt at a revaluation.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Folkemusikken i Sovjetunionen. [Radio]. NRK P2.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Sergej Rachmaninov.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2008). Sergej Rachmaninovs «transkripsjon» av Fritz Kreislers «Liebesfreud» – et essay i musikalsk gjøgleri.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2007). Griegian Fingerprints in the Music of Frederick Delius (1862-1934).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2007). Er Grieg god nok for alle de arrangementene som planlegges i år? [Radio]. NRK P2.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2005). Delius and Norway. The Delius Society Journal. ISSN 0306-0373. s. 19–26.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2004). Programtekst for pianisten Jon Nakamatsus konsert i Bærum kulturhus (Wölfl, Mendelssohn, Schumann, Brahms).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2000). Boris Asafjevs Grieg-bok (1942) – et originalt bidrag til litteraturen om komponisten. I Jangaard, Monica (Red.), Edvard Grieg i kulturbyen. Edvard Grieg Museum, Troldhaugen. ISSN 82-91738-13-0. s. 116–118.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2000). Om Aleksander Glazunov og hans 5. symfoni (NRK, «Midt i musikken»). [Radio]. NRK P2.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2000). Lehrdahl & Jackendoffs «generative» teori for segmentering.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2000). Piano Works by Nikolai Medtner (liner notes til CD med Gunnar Sama. Piano 002).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1999). Musikalsk impresjonisme.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1999). Fra Bach til Brahms.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1997). Analytiske kommentarer til symfonisatser av Balakirev, Borodin, Glazunov, Prokofjev, Rachmaninov, Rimskij-Korsakov og Tsjaikovskij (25 sider). I Eriksen, Asbjørn Øfsthus (Red.), Den russiske symfoniens historie fram til 1917 (blandingkompendium for musikk mellomfag). Unipub forlag.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1997). Russisk musikk fra Glinka til tidlig Stravinskij.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1996). A presentation of the project The Symphonies of Sergei Rachmaninov .
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1995). Sødme og storslagenhet: Rachmaninovs 3. klaverkonsert. Filharmonien. s. 6–8.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1995). Sergej Rachmaninov: Klaverkonsert nr. 3. Programtekst for konsert med Leif Ove Andsnes og OFO.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1994). Om humor i musikken.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1994). Russisk musikk gjennom 150 år.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1994). Rachmaninovs svanesang: Symfoniske danser for orkester. Filharmonien. s. 22–24.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1993). Om Beethovens «pastoralesymfoni» (NRK, «Midt i musikken»). [Radio]. NRK P2.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1992). Mer enn Prokofjev og Sjostakovitsj: Sovjetisk musikk gjennom 75 år.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1992). Boris Asafjev: Grieg. Innledning, oversettelse og kommentarer ved Asbjørn Ø. Eriksen. Solum. ISSN 82-560-0831-8.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1991). Aleksander Glazunov, den glemte mester. Filharmonien. s. 14–16.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1989). Sergej Rachmaninov og den miskjente romantikk. Filharmonien. s. 10–12.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1988). Franz Liszt – hans splittede sinn og musikk. Filharmonien. s. 8–10.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1976). Nikolaj Mjaskovskij – en stor russisk symfoniker. Norsk Musikktidsskrift. ISSN 0332-5482. 13(4), s. 173–179.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2020). Rapport om gjennomgåelse av Edvard Grieg: Samlede verker, bind 1 (1977) og del av bind 2 (1986) . Senter for griegforskning, Universitetet i Bergen. http://grg.uib.no.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2008). Sergej Rachmaninovs tre symfonier. En studie i struktur, plot og intertekstualitet. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2006). MUS2675/2676/4675. Del 1. Kunstmusikk etter 1800. Sergej Rakhmaninov. Unipub kompendier. ISSN 9028220023617.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2004). MUS1420 Vestlig kunstmusikk og norsk folkemusikk. Litteraturpensum. Unipub forlag.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1997). Den russiske symfoniens historie fram til 1917 (blandingkompendium for musikk mellomfag). Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:11 - Sist endret 6. mai 2021 18:04