Nina Evensen

Digital Editor, Data Steward
Image of Nina Evensen
Norwegian version of this page
Mobile phone 0047 92060359
Room HW 229
Username

What I do

Background

Network

 

Tags: The Virtual Ibsen Centre, Digital Humanities, Scholarly editing, Philology

Selected publications

 • Evensen, Nina Marie (2020). "Inheriting Digital Projects: How to Keep Ibsen Alive Online." In CEUR Workshop Proceedings, vol 2612: Proceedings of the 5th Conference on Digital Humanities in the Nordic Countries, edited by Sanita Reinsone, Inguna Skadiņa, Anda Baklāne, and Jānis Daugavietis, 226-234. http://ceur-ws.org/Vol-2612

 • Haarberg, Jon & Evensen, Nina Marie (2018). Aasmund Olavsson Vinje: Korrespondentbrev til Drammens Tidende 1851-1859. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-402-9.  1300 s.
 • Vinje, Eiliv & Evensen, Nina Marie (2016). Ludvig Holbergs skrifter : en tekstkritisk og kommentert utgave. I denne tekstkritiske utgaven gjøres Holbergs samlede forfatterskap digitalt tilgjengelig for første gang. Tekstene er søkbare og lenket opp mot faksimiler av førsteutgavene, og er utstyrt med ord- og sakkommentarer, innledninger og tekstkritiske noter.
 • Evensen, Nina Marie (2015). Sensur eller politisk tilpasning? Om krigsutgaven og nyutgivelsen av Cora Sandels Alberte-trilogi. I Nordisk Netværk for Editionsfiloger. Skrifter. 12 s.
 • Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Nøding, Aina; Evensen, Nina Marie; Ystad, Vigdis & Modalsli, Tone (2010). Henrik Ibsens skifter. Sakprosa. Bind 16. Universitetet i Oslo.  ISBN 9788203189531.  568 s.
 • Janss, Christian; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Evensen, Nina Marie m.fl. (red.) (2009). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1880-1889. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190131.  888 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie m.fl. (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18941-8.  658 s.
 • Janss, Christian; Modalsli, Tone; Evensen, Nina Marie m.fl. (red.) (2008). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190117.  850 s.
 • Janss, Christian; Bøe, Hilde; Modalsli, Tone; Evensen, Nina Marie m.fl. (red.) (2005). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1844-71. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190100.  895 s.
 • Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn; Evensen, Nina Marie m.fl. (red.) (2005). Henrik Ibsens skrifter 1k, Ord- og sakkommentarer. Catilina, Kjæmpehøien, Norma, Sancthansnatten. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203189845.  605 s.
 • Evensen, Nina Marie (2005). Tekstkritikk og krigssensur: Om Alberte-trilogiens ulike versjoner. I De upåaktede liv, Unipub forlag. 12 s.
 • Evensen, Nina Marie (red.) (2002). Alberte og Jakob. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-30022-4.  256 s.
 • Evensen, Nina Marie (red.) (2002). Alberte og friheten. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-30023-2.  238 s.
 • Evensen, Nina Marie (red.) (2002). Bare Alberte. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-30024-0.  287 s.
 • Evensen, Nina Marie (1999). Cora Sandels Alberte-trilogi - sensurert og forvansket. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (5), s 161- 172
 • Evensen, Nina Marie (1999). Erindringens vev: En studie av fortidsdimensjonen i Cora Sandels Alberte-trilogi.
Published Oct. 6, 2016 9:55 AM - Last modified Nov. 7, 2022 12:02 PM

Projects