Toril Opsahl

Associate Professor
Image of Toril Opsahl
Norwegian version of this page
Phone +47 22 85 82 19
Room HW 444
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • In 2014 Opsahl was appointed Associate Professor at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies (ILN), and since 2017 she is a CoE MultiLing Core Group member. 2019-2020 she served as leader of theme 3: Multilingualism, ideologies and language policies.
 • She serves as PI of the NorPol project financed by RCN's FRIPRO scheme (2020-2024).
 • Opsahl is PhD (2010) with a dissertation on structural characteristics associated with Norwegian spoken among youth in multiethnic areas in Oslo. She teaches multilingual issues, sociolinguistics, second language acquisition, literacy and related topics. Her research interests are multilingual language practices, multiethnolectal speech styles, language attitudes, language in the workplace, multilingualism and education, discourse markers and phenomena associated with the grammar-pragmatics interface.

Background

Opsahl served as ILN's Head of Research between 2015 and 2017. Between 2009 and 2014 she worked as Researcher and Editor on the project Norsk Ordbok 2014 University of Oslo. Between 2012 and 2014 she was Associate Professor II at Volda University College. She wrote her PhD thesis as part of the national research project UPUS (Linguistic development in urban environments). Her thesis won the Alliance Kunnskap Oslo’s prize for the best research contribution on an Oslo-related topic 2009. She has also worked as a teacher in upper secondary school and adult education.

Other

Tags: Multilingualism, Sociolinguistics, Education, Discourse Analysis

Publications

 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2021). «E’ hel ei – e’ halv ei» – om realiseringa av ubestemt hokjønnsartikkel i Oslo. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 2021(2), p. 167–195. Full text in Research Archive
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging - Northern and Southern perspectives. In Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Ed.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9781003125839. p. 51–72. doi: 10.4324/9781003125839. Full text in Research Archive
 • Opsahl, Toril (2021). Invisible Presence?: Polish in Norwegian Public Space. In Blackwood, Robert & Dunlevy, Deirdre A. (Ed.), Multilingualism in Public Spaces: Empowering and Transforming Communities. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350186590. p. 111–136. Full text in Research Archive
 • Opsahl, Toril (2021). Dead, but Won’t Lie Down? Grammatical Gender among Norwegians . Journal Of Germanic Linguistics. ISSN 1470-5427. 33(1), p. 122–146. doi: 10.1017/S1470542720000070. Full text in Research Archive
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), p. 135–157. doi: 10.5617/osla.8494. Full text in Research Archive
 • Opsahl, Toril (2018). Welcome to the city where dialects aren't pretty? On some developmental processes in urban multiethnic areas in Oslo, Norway. In Burkard, Thorsten & Hundt, Markus (Ed.), Sprachmischung - Mischsprachen. Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-74389-8. p. 83–98. doi: 10.3726/b13265.
 • Opsahl, Toril (2017). -'Vel' er vel vel, vel? -Vel, vel. In Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (Ed.), Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-889-0. p. 213–228. Full text in Research Archive
 • Opsahl, Toril (2017). "Ei lita tur" - feminin renessanse? In Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn & Tangen, Håvard (Ed.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag. ISSN 9788270998753. p. 131–144.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education. ISSN 0898-5898. 36, p. 45–54. doi: 10.1016/j.linged.2016.06.003. Full text in Research Archive
 • Opsahl, Toril (2016). ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme. In Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Ed.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Opsahl, Toril & Aarsæther, Finn (2015). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. [31](1/2), p. 121–150. Full text in Research Archive
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? : urbane ungdomsvarieteter i framtidige ordboksressurser. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 22, p. 131–149. Full text in Research Archive
 • Ekberg, Lena; Opsahl, Toril & Wiese, Heike (2015). Functional Gains: A Crosslinguistic Case Study on Three Particles in Swedish, Norwegian and German. In Nortier, Jacomine & Svendsen, Bente Ailin (Ed.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. ISSN 9781107016989. p. 93–116. doi: 10.1017/cbo9781139061896.007.
 • Freywald, Ulrike; Cornips, Leonie; Ganuza, Natalia; Nistov, Ingvild & Opsahl, Toril (2015). Beyond Verb Second – A Matter of Novel Information Structural Effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch. In Nortier, Jacomine & Svendsen, Bente Ailin (Ed.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. ISSN 9781107016989. p. 73–92. doi: 10.1017/cbo9781139061896.006.
 • Opsahl, Toril (2014). Kvinnemål, altså. In Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Ed.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. p. 59–62.

View all works in Cristin

 • Opsahl, Toril; Lomeu Gomes, Rafael; Goodchild, Samantha; Ims, Ingunn Indrebø; Lamb, Gavin Mitchell & Røyneland, Unn [Show all 7 contributors for this article] (2022). (Re)producing stereotypes in media representations of contemporary urban vernaculars.
 • Olszewska, Aleksandra Ita; Schulte, Leonie; Omar, Laila; Nichols, Briana; Opsahl, Toril & Khan, Kamran (2022). Panel - Language and the temporalities of migration.
 • Husby, Olaf Anders; Nygård, Mari & Opsahl, Toril (2022). Språksnakk fra roteloftet! [Radio]. Språksnakk, NRK P2.
 • Husby, Olaf Anders; Nygård, Mari & Opsahl, Toril (2022). Lytterspørsmål spesial! -tøy, nei og bikkjekaldt! [Radio]. Språksnakk, NRK P2.
 • Opsahl, Toril (2022). Foredrag om bydialekter.
 • Opsahl, Toril & Josef, Jonis (2021). "Litt av hvert om språk." Episode i podkastserien "Hva vet jeg". [Internet]. NDLA Nasjonal digital læringsarena/Både Og.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri & Opsahl, Toril (2021). Forord og redaksjonelt arbeid med temanummer om forskningsmetoder og -metodologi i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 38(1-2), p. 3–5.
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging (Norwegian cases).
 • Borthen, Kaja & Opsahl, Toril (2021). Mange synes de er en uting, men kanskje har småordene en viktig funksjon? [Radio]. NRK Språksnakk.
 • Urbanik, Pawel; Opsahl, Toril & Lilleslåtten, Mari (2021). Polske anleggsarbeidere bruker norsk språk målrettet for å løse oppgaver. [Internet]. HF-aktuelt.
 • Opsahl, Toril (2021). Sosiolekt.
 • Opsahl, Toril (2021). Dialekt.
 • Opsahl, Toril & Selmer-Anderssen, Per Christian (2021). Stemmer det at hele byens ungdom sier «wolla» og «flæ»? [Newspaper]. Aftenposten.
 • Opsahl, Toril (2021). Å telje tel. (Melding av Språkfakta 2020.). Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 27(3), p. 50–55.
 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2021). Skriftlege framstillingar av genusvariasjon i talemål.
 • Opsahl, Toril (2021). Introduction to the NorPol project.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan & Szymanska, Oliwia [Show all 7 contributors for this article] (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Opsahl, Toril (2020). "Språkekspert" som svarer på lytterspørsmål gjennom hele året (i alt 17 program). [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2020). Norsk språkhistorie 3. Ideologi. Red.: Tove Bull. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 112(2), p. 169–177.
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri & Opsahl, Toril (2020). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 36(1), p. 3–4.
 • Opsahl, Toril (2020). Utviklingsprosesser i urbane språkmiljøer: multietnolektisk stil, tilhørighet og hiphop.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland & Opsahl, Toril (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 35(2), p. 3–4.
 • Johannessen, Janne Bondi & Opsahl, Toril (2019). V2 og ikke-V2 i storbynorsk.
 • Opsahl, Toril (2019). Vulnerable multilingualism? Polish stereotypes in the Norwegian context.
 • Opsahl, Toril (2019). Opposisjonsinnlegg (første ordinære opponent) ved Anna Sofie Hartlings PhD-forsvar: Argentinadansk svanesang? En undersøgelse af dansk talt af efterkommere af danske udvandrere til Argentina, med fokus på leksikalsk semantik og acceptabilitet og på verbets stilling i deklarativer med andet end subjekt på første plads.
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Den minoritetsspråklege situasjonen i Noreg i eit andrespråksperspektiv. Mål og makt. ISSN 0332-7744. 172(3), p. 42–45.
 • Opsahl, Toril (2019). Svarer på lytterspørsmål om språk jevnlig gjennom hele året. [Radio]. NRK "Språkteigen".
 • Johannessen, Janne Bondi & Opsahl, Toril (2019). V2 and non-V2 in urban Oslo.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland & Opsahl, Toril (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 35(1), p. 3–4.
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2019). Second-language communication in workplace settings – the case of Polish migrants in Norway.
 • Opsahl, Toril (2019). Å setje pris på språk. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 2019(2).
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril; Tonne, Ingebjørg; van der Walt, Christa & Xeketwana, Simthembile (2019). Panel 5: Multilingualism: Learning, Globalization, Social Justice – Focus on Education and Research .
 • Opsahl, Toril (2019). Genus i norsk i nåtid og framtid .
 • Opsahl, Toril (2018). Om Multiling og flerspråklighet. Foredrag for skoleelever.
 • Opsahl, Toril (2018). NAOB - velskapt fra halsen og ned. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 25, p. 293–311.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Opsahl, Toril & Gujord, Ann-Kristin Helland (2018). Forord. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. p. 3–9.
 • Opsahl, Toril (2018). Svarer jevnlig på lytterspørsmål om språk. [Radio]. NRK - "Språkteigen".
 • Opsahl, Toril (2017). Språk, språkere, språkest!
 • Opsahl, Toril (2017). Språk og identitet (panelsamtale med Maria Alnæs og Kristin Fridtun).
 • Opsahl, Toril (2017). Multiethnolect - A Style for All Seasons?
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2017). Velg språk (eller vær sjylling)!
 • Opsahl, Toril (2017). Svarer på lytterspørsmål med jevne mellomrom gjennom hele året. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2017). Møte med språklig variasjon.
 • Opsahl, Toril (2016). Opposisjonsinnlegg (andreopponent) ved Rikke van Ommerens disputas: Den flerstemmige språkbrukeren. En sosiolingvistisk studie av norske bidialektale.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Sørbø, Tommy (2016). Språkserie, del 2: Ungdomsspråk. [Radio]. Verdibørsen, NRK P2.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Rytmisk reforhandling. Om relasjonen mellom hiphop og språkmangfald i norskfaget.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). "Welcome to the city where the dialects aren't pretty? On some developmental processes in multiethnic urban areas in Norway.
 • Opsahl, Toril (2015). Svar på lytterspørsmål. [Radio]. NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? Leksikografen møter multietnolektiske samtalestiler.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. (Contribution to the panel "Hip Hop Pedagogies").
 • Ims, Ingunn Indrebø & Opsahl, Toril (2015). Multietnolektiske stiler i et livsløpsperspektiv.
 • Opsahl, Toril (2015). Multietnolekt (kortintervju i anledning ny roman av Maria Navarro Skaranger). [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Opsahl, Toril (2014). Du vet, egentlig hun er sånn: «hva skjer med at språket endrer seg?».

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified July 5, 2022 11:07 PM

Projects