Mari Johanne Wikhaug Andersen

Bilde av Mari Johanne Wikhaug Andersen
English version of this page
Telefon +47 22844271
Mobiltelefon 22844271
Rom 434
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Norsk som andrespråk
 • Flerspråklighet i klasserommet
 • Transspråking
 • Språkholdninger
 • Lærer- og elevperspektiver i flerspråklige klasserom
 • Flerkulturell pedagogikk
 • Norskfaget

Doktorgradsprosjektet mitt dreier seg om møtet mellom lærere og elever i programfagsklasserom på yrkesfaglige linjer i videregående skole. Jeg fokuserer på læreroppfatninger, klasseromspraksiser og opplevelsene til flerspråklige elever med minoritetsbakgrunn og kort botid i Norge.

Bakgrunn

 

Emneord: Nordisk språk, Nordisk språkvitskap, Sosiolingvistikk, Flerspråklighet, Norsk som andrespråk, Språklæring

Publikasjoner

 • Andersen, Mari Johanne Wikhaug (2021). Yrkesfaglæreres oppfatninger om flerspråklighet.
 • Andersen, Mari J. Wikhaug (2021). "We speak Norwegian in the classroom": Teachers' beliefs and monolingual practices in mainstream vocational classes.
 • Andersen, Mari J. Wikhaug (2021). Multilingual students, mainly monolingual classroom: Beliefs and practices of a vocational program subject teacher.
 • Andersen, Mari J. Wikhaug (2020). Exploring multilingualism in mainstream vocational classes (during a pandemic) – access, methods and pilot data.
 • Andersen, Mari J. Wikhaug (2016). Unge svenskers møte med den norske talemålsvariasjonen. Språk i Norden. ISSN 2246-1701. s. 89–99.
 • Andersen, Mari J. Wikhaug (2014). «Nynorsk är svårt att förstå. Jag tycker mer om gammelnorsk.» Svensker i Oslo og den norske talemålsvariasjonen.
 • Andersen, Mari J. Wikhaug (2014). "Nynorsk är svårt att förstå. Jag tycker mer om gammelnorsk". Svensker i Oslo og den norske talemålsvariasjonen. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mai 2019 14:43 - Sist endret 24. sep. 2020 16:45