Mari J. Wikhaug Andersen

Bilde av Mari J. Wikhaug Andersen
English version of this page
Telefon +47 22844271
Mobiltelefon 22844271
Rom 434
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

  • Norsk som andrespråk
  • Flerspråklighet i klasserommet
  • Transspråking
  • Språkholdninger
  • Lærer- og elevperspektiver i flerspråklige klasserom
  • Flerkulturell pedagogikk
  • Norskfaget

Doktorgradsprosjektet mitt dreier seg om møtet mellom lærere og elever i programfagsklasserom på yrkesfaglige linjer i videregående skole. Jeg fokuserer på læreroppfatninger, klasseromspraksiser og opplevelsene til flerspråklige elever med minoritetsbakgrunn og kort botid i Norge.

Bakgrunn

 

Emneord: Nordisk språk, Nordisk språkvitskap, Sosiolingvistikk, Flerspråklighet, Norsk som andrespråk, Språklæring

Publikasjoner

  • Andersen, Mari J. Wikhaug (2016). Unge svenskers møte med den norske talemålsvariasjonen. Språk i Norden.  ISSN 2246-1701.  s 89- 99
  • Andersen, Mari J. Wikhaug (2014). «Nynorsk är svårt att förstå. Jag tycker mer om gammelnorsk.» Svensker i Oslo og den norske talemålsvariasjonen..
  • Andersen, Mari J. Wikhaug (2014). "Nynorsk är svårt att förstå. Jag tycker mer om gammelnorsk". Svensker i Oslo og den norske talemålsvariasjonen..
Publisert 14. mai 2019 14:43 - Sist endret 9. juli 2020 17:16