English version of this page

SAB: Internasjonalt vitenskapelig råd

MultiLings internasjonale vitenskapelige råd (SAB) er en gruppe internasjonale forskere som er spesialister på flerspråklighet hos barn, voksne og eldre. 

Hvert medlem av SAB er en internasjonalt anerkjent forsker i hans/hennes respektive forskningsfelt innen flerspråklighet. Mens hver forsker er spesialisert i et felt nært knyttet til enten psykolingvistikk eller sosiolingvistikk, representerer de et vidt spekter av ulike bakgrunner, også geografisk sett. Kjernegruppen og SAB bidrar til et virkelig tverrfaglig senter. SAB har en rådgivende funksjon.

Peter Auer

Professor Peter Auer er professor i tysk og allmenn lingvistikk, Avdeling for tysk lingvistikk og Hermann Paul-senteret for lingvistikk, Universitetet i Freiburg. 

 

 

Lynn Mario de SouzaLynn Mario T. Menezes de Souza

Professor Lynn Mario T. Menezes de Souza er professor i engelsk ved Institutt for moderne språk på Universitetet i São Paulo.

 

Marianne Gullberg

Professor Marianne Gullberg er professor i psykolingvistikk ved Senter for språk og litteratur ved Universitetet i Lund, Sverige, og er direktør for Universitetet i Lunds Humanistlab, en selvstendig forskningsfasilitet.

 

Li Wei

Professor Li Wei er professor i anvendt lingvistikk ved University College London, Storbritannia, og har et professorat ved University Council of General & Applied Linguistics (UCGAL), Storbritannia.

 

Lorenza MondadaLorenza Mondada

Professor Lorenza Mondada er professor i lingvistikk på Institutt for fransk og allmenn lingvistikk på Universitetet i Basil.

 

 

Loraine Obler

Professor Loraine Obler er distingvert professor på Program in Speech-Language-Hearing Sciences and Linguistics, Neurolinguistics Laboratory, City University of New York, USA. Hun er også Co-Principal Investigator på det NIH-støttede Language in the Aging Brain Lab ved Boston University School of Medicine og Harold Goodglass Aphasia Research Center.

Sari PietikainenSari Piëtikäinen

Professor Sari Pietikäinen er professor i diskursstudier ved Institutt for språk og kommunikasjon på Universitetet i Jyväskylä.

 

Pia QuistPia Quist

Professor Pia Quist er professor ved Institutt for nordiske studier og språkvitenskap på Københavns Universitet.

 

 

 

Portrettfoto av QuentinQuentin Williams

Quentin Williams er leder for Centre for Multilingualism and Diversities Research (CMDR) og førsteamanuensis i sosiolingvistikk ved Institutt for språkvitenskap ved University of the Western Cape (UWC).

Publisert 23. okt. 2014 19:07 - Sist endret 3. jan. 2022 15:59