English version of this page

Norsk romani: Et lingvistisk syn på et minoritetsspråk i Nord-Europa (avsluttet)

Portrett.

Jakob Wiedner.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Doktorgradsprosjektet om norsk romani har som mål å samle informasjon om språket til den norske minoriteten romanifolket/taterne bosatt i Norge siden 1500-tallet. I tillegg til et vokabular og en grammatikk, fokuserer prosjektet på sosiolingvistiske og diskursanalytiske spørsmål som blant har med holdninger til språket å gjøre, forholdet til norsk, språkbruk, språkets posisjon i miljøet og så videre. Medlemmer av det norske romanifolk-/tatermiljøet kommer til å få en sjanse til å uttrykke sine syn på romanispråket som del av deres biografi i et narrativt intervju.

Resultatene fra analysen av disse intervjuene kommer til å tegne et bilde av språket, som kan brukes til å skape et basalt rammeverk for videre arbeid med romanitema, spesielt innen utdanning.

Ordbok for norsk romani

Ettersom formidling er en del av doktogradsprosjektet, kommer alle innsamlede data fra prosjektet (publiserte kilder og feltarbeid) til å være offentlig tilgjengelige for alle som er interesserte i norsk romani. I tillegg gir ordboksforumet en plattform hvor talere av norsk romani kan kommentere på ordboksartiklene, foreslå nye ord eller forbedringer av oversettelser av oppslagsord som allerede eksisterer og gi konkrete eksempler på bruk av ord.

Norsk romani-ordbok

Publisert 24. mai 2017 16:38 - Sist endret 21. apr. 2020 11:31

Kontakt

Jakob Wiedner