English version of this page

Afasi og flerspråklighet (avsluttet)

Portrett.

Monica Norvik.

Foto: Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Mer enn halvparten av verdens befolkning er flerspråklig. I takt med et økende antall personer som får hjerneslag og afasi, øker også antallet flerspråklige med afasi. Et sentralt spørsmål er om logopedisk behandling på det ene av språkene til den flerspråklige personen kan føre til bedring i utrente språk. Prosjektet undersøker virkningen av logopedisk behandling rettet mot produksjonen av verb med spesielt fokus på overføringseffekter av behandlingen på tvers av språkene til den flerspråklige personen med afasi, og vil således søke å bidra til forskningen på psykolingvistiske modeller for gjenkalling og lagring av verb hos flerspråklige. Det blir gjennomført en flerkasusstudie på norsk som fokuserer på tiltak for vansker med å produsere verb på setningsnivå. Informantene vil være flerspråklige personer med afasi, som har norsk som andrespråk (evt. tredje-/fjerdespråk).

Underprosjekter

Varighet

01.02.12–01.02.15

Finansiering

Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen Helse & Rehabilitering

Publisert 10. okt. 2013 20:24 - Sist endret 21. apr. 2020 10:52