Monica I. Norvik

Forsker
Bilde av Monica I. Norvik
English version of this page
Telefon +47 22 84 49 08
Mobiltelefon +47 91721595
Rom 407 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse MultiLing Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Mine akademiske interesser er klinisk lingvistikk, og særlig hvordan kartlegging av flerspråklige personer kan løses, og hvordan arbeid med  flerspråklige personer med afasi og flerspråklige personer med demens kan informere lingvistiske modeller for flerspråklig prosessering. Jeg er for tiden involvert i to prosjekter ved MultiLing, om flerspråklighet og afasi og flerspråklighet og demens.  

Jeg tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2015 og har undervisningserfaring fra klinisk lingvistikk, logopedi generelt, og afasi spesielt. Jeg deler arbeidstiden min mellom denne stillingen på MultiLing og en stilling som logoped på afasiteamet ved Statped sørøst, avdeling språk/tale.

 

Emneord: Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk
Publisert 20. mars 2013 11:55 - Sist endret 27. apr. 2020 16:04