Monica I. Norvik

Forsker
Bilde av Monica I. Norvik
English version of this page
Telefon +47 22 84 49 08
Mobiltelefon +47 91721595
Rom 407 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse MultiLing Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Mine akademiske interesser er klinisk lingvistikk, og særlig hvordan kartlegging av flerspråklige personer kan løses, og hvordan arbeid med  flerspråklige personer med afasi og flerspråklige personer med demens kan informere lingvistiske modeller for flerspråklig prosessering. Jeg er for tiden involvert i to prosjekter ved MultiLing, om flerspråklighet og afasi og flerspråklighet og demens.  

Jeg tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2015 og har undervisningserfaring fra klinisk lingvistikk, logopedi generelt, og afasi spesielt. Jeg deler arbeidstiden min mellom denne stillingen på MultiLing og en stilling som logoped på afasiteamet ved Statped sørøst, avdeling språk/tale.

 

Emneord: Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk

Publikasjoner

 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia.Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi:10.1080/02687038.2017.1358447
 • Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Jensen, Bård Uri (2017). Innhold i bildebeskrivelser: normalspråklig variasjon hos voksneNorsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 14- 26
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.), Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 65 - 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi:10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goral, Mira; Norvik, Monica I. & Jensen, Bård Uri (2019). Variation in language mixing in multilingual aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  33(10-11), s 915- 929 . doi: 10.1080/02699206.2019.1584646 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kuzmina, Ekaterina; Goral, Mira; Norvik, Monica I. & Weekes, Brendan (2019). What influences language impairment in bilingual aphasia? A meta-analytic review. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10:445, s 1- 22 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.00445 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Conner, Peggy S.; Goral, Mira; Anema, Inge; Borodkin, Katy; Haendler, Yair; Knoph, Monica I. Norvik; Mustelier, Carmen; Paluska, Elizabeth; Melnikova, Yana & Moeyaert, Mariola (2018). The role of language proficiency and linguistic distance in cross-linguistic treatment effects in aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(8), s 739- 757 . doi: 10.1080/02699206.2018.1435723 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi: 10.1080/02687038.2017.1358447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Jensen, Bård Uri (2017). Innhold i bildebeskrivelser: normalspråklig variasjon hos voksne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 14- 26
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 65 - 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi: 10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goral, Mira; Conner, Peggy S.; Anema, Inge; Belkina, Marina; Borodkin, Katy; Haendler, Yair; Knoph, Monica I. Norvik; Mustelier, Carmen; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Cross-language influences in multilingual aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 39- 41
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of semantic feature analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 55- 57
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Language intervention in Arabic–English bilingual aphasia: A case study. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  27(12), s 1440- 1458 . doi: 10.1080/02687038.2013.832139
 • Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line & Knoph, Monica (2013). Kommunikasjonbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (2), s 24- 32
 • Knoph, Monica (2011). Language assessment of a Farsi–Norwegian bilingual speaker with aphasia. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  25(6-7), s 530- 539
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Afasi og tospråklighet, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  6.
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Bilingual Aphasia Test – på norsk. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  55(2)
 • Knoph, Monica I. Norvik (2003). The Bilingual Aphasia Test – et formålstjenlig kartleggingsbatteri for tospråklige afasirammede i Norge?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  49(4), s 7- 10

Se alle arbeider i Cristin

 • de Bot, Kees; Plejert, Charlotta; Simonsen, Hanne Gram; Fyndanis, Valantis; Hansen, Pernille; Norvik, Monica I.; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2020). Multilingualism and ageing. An Overview. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-44539-0.  98 s. Vis sammendrag
 • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (red.) (2016). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  331 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (2010). Afasi och samtal. Goda råd om kommunikation. (A. Frylmark, oversettelse). OrdAB.  ISBN 9789197839631.  96 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K.; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (red.) (2006). Afasi og samtale. Gode råd om kommunikasjon. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-440-3.  88 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyndanis, Valantis; Haman, Ewa; Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2020). Meeting a need for tools: Experiences from two international networks.
 • Lanza, Elizabeth; Liu, Liquan; Gonzalez, Elisabet; Sevinc, Yesim; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Hansen, Pernille (2020). The MultiLingual Mind Across the Lifespan.
 • Norvik, Monica I. & Winsnes, Ingvild Elisabeth (2020). AIQ: Nytt instrument for å utforske virkningen av å leve med afasi.
 • Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Flerspråklig aldring: Hva skjer med språkene, og hvordan kan vi undersøke det?.
 • Strangmann, Iris; Antolovic, Katarina; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. & Obler, Loraine (2020). The continuity of cognates: Approaches to empirically establish form overlap in data from patients with dementia and aphasia.
 • Wray, Alison; Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I.; Landmark, Anne Marie Dalby; Hansen, Pernille & Furunes, Marit Johanne (2020, 20. november). Demens og kommunikasjon på tvers av språk. [Internett].  You Tube.
 • Goral, Mira & Norvik, Monica I. (2019). Picture-based language assessment in multilingual aphasia.
 • Norvik, Monica I. (2019). Afasi hos flerspråklige personer.
 • Norvik, Monica I. (2019). Language assessment in multilingual aphasia.
 • Norvik, Monica I. (2019). Language intervention in multilingual aphasia.
 • Norvik, Monica I. (2019). Om afasi.
 • Norvik, Monica I. (2019). Språkrehabilitering etter hjerneslag: en oppdatering.
 • Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild & Simonsen, Hanne Gram (2019). Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548. . doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089
 • Norvik, Monica I. & Høeg, Nina (2019). Afasi og ASK.
 • Norvik, Monica I. & Thurmann-Moe, Anne-Cathrine (2019). Single-case designs – hvorfor relevant for Statped?.
 • Dalåmo, Elsie; Johanson, Bodil Bergljot; Kristiansen, Lajla; Kaasa, Randi; Myklebust, Mari; Norvik, Monica I. & Slaatsveen, Gerd (2018). Utprøving og normer for Haukeland afasi- screeningtest (HAST). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(4), s 6- 11 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuzmina, Ekaterina; Norvik, Monica I.; Goral, Mira & Simonsen, Hanne Gram (2018). Auditory comprehension in bilingual aphasia: what can eye-tracking data tell us?. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  (32), s 117- 118 . doi: 10.1080/02687038.2018.1487924
 • Melle, Ane Hestmann & Norvik, Monica I. (2018). Logopedisk gruppeoppfølging: Hva og hvordan?.
 • Norvik, Monica I. (2018). Utfordringer og løsninger ved kartlegging av flerspråklige med afasi.
 • Norvik, Monica I. & Goral, Mira (2018). Language mixing in multilingual aphasia - Strength or weakness?.
 • Norvik, Monica I.; Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan Ludvig (2018). Språk, migrasjon og helse.
 • Norvik, Monica I. & Høeg, Nina (2018). Praktisk arbeid med ordmobilisering og setningsproduksjon.
 • Haaland-Johansen, Line & Knoph, Monica I. Norvik (2017). Kartlegging og tiltak ved marginale og betydelige afatiske vansker.
 • Høeg, Nina; Berdal, Stig; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Mortvedt, Anne Mette & Lind, Marianne (2017). Cartoon descriptions by neurologically healthy Norwegian adults: a content analysis.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Hvordan jobbe med flerspråklige personer med afasi? Teori og praksiseksempler.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Kartlegging av flerspråklige med afasi.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Når flerspråklige får afasi.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2017). Språkrehabilitering etter hjerneslag: En oppdatering.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Goral, Mira (2017). Aphasia in an unfamiliar landscape: Assessment challenges.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Haaland-Johansen, Line (2017). Innføring i og praktisk bruk av PALPA.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Lind, Marianne & Knoph, Monica I. Norvik (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Afasi og flerspråklighet.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Aphasia and multilingualism.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet og afasi – og praktiske råd om enkeltkasusstudier.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Hva gjør jeg nå? Utfordringer og tips i arbeid med flerspråklige personer med afasi.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2016). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia..
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Working with multilingual aphasia. Attitudes and practices among Norwegian speech and language therapists.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00006
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?.
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Røste, Ingvild (2016). «Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 30- 39
 • Simonsen, Hanne Gram & Knoph, Monica I. Norvik (2016). Flerspråklighet hos eldre.
 • Knoph, Monica I. Norvik (2015). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia.
 • Askvik, Kristine & Knoph, Monica I. K. (2014, 13. august). Flerspråklige må testes på alle språk.  Dagens Medisin.
 • Conner, Peggy S.; Goral, Mira; Anema, Inge; Mustelier, Carmen; Knoph, Monica I. Norvik; Borodkin, Katy; Belkina, Marina; Haendler, Yair; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Code-switching in multilingual aphasia.
 • Goral, Mira; Conner, Peggy S.; Anema, Inge; Belkina, Marina; Borodkin, Katy; Haendler, Yair; Knoph, Monica I. Norvik; Mustelier, Carmen; Paluska, Elizabeth & Pugach, Yana (2014). Cross-language influences in multilingual aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2014). Intervention and cross-language transfer in multilingual aphasia: examples from a case study.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in a multilingual speaker with aphasia.
 • Knoph, Monica (2013). Assessment and intervention in bilingual aphasia. Examples from a case study.
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Intervention and cross-language transfer in bilingual aphasia – two single case studies.
 • Knoph, Monica I. K. (2013). Lost in translation? Oversettelse eller tilpasning av språktest for personer med afasi.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Afasi og flerspråklighet. Foreløpige analyser av data fra en firespråklig person med afasi.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Bilingual Aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2012). Therapy transfer in bilingual aphasia. A case study.
 • Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Ingvaldsen, Sissel (2011). Barn som pårørende ved afasi: ideer til aktiviteter..
 • Knoph, Monica I. K. (2011). A case study in bilingual aphasia: cross-language transfer.
 • Knoph, Monica I. K. & Mosgren, Silje (2011). The performance of neurologically healthy monolingual speakers of Norwegian on the Bilingual Aphasia Test.
 • Knoph, Monica (2010). Assessment of two bilingual speakers with aphasia.
 • Knoph, Monica I. K. (2010). Cross-language generalization in an Arabic-English bilingual person with aphasia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. mars 2013 11:55 - Sist endret 27. apr. 2020 16:04