Camilla Serck-Hanssen blir ny vitenskapelig leder for Senter for grunnforskning (CAS)

– CAS Oslo er en flott institusjon, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier professor Camilla Serck-Hanssen som skal lede senteret de neste tre årene.

Bildet kan inneholde: kvinne.

Serck-Hanssen er professor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), og er også visepreses i Det Norske Vitenskapsakademi hvor hun leder den historisk-filosofiske klasse. På IFIKK sitter hun i ledelsen for prosjektet Conceptual Engineering som fikk Toppforsk-finansiering av NFR i 2016.

Hun leder i tillegg Etisk råd for forsvarssektoren, og sitter i Pressens faglige utvalg. I 2015-2016 var hun med og ledet CAS-prosjektet Disclosing the Fabric of Reality - The Possibility of Metaphysics in the Age of Science.

CAS gir muligheter til fordypning

– Året på CAS var en fantastisk mulighet til sammenhengende forskningstid der jeg kunne fordype meg uten avbrytelser, sier Serck-Hanssen. Jeg hadde et gjennombrudd da jeg løste et hardnakket problem i Kant-forskningen som jeg hadde prøvd meg på i årevis. Et annet resultat var at jeg i løpet av året ble involvert i et forskningsprosjekt med en kollega jeg ikke tidligere hadde arbeidet med, men som jeg hadde invitert inn på CAS-prosjektet. Dette var foranledningen til prosjektet Conceptual Engineering, som også fikk en finaleplass i siste SFF-runde.


Serck-Hanssen forsker primært på det syttende og attende århundres filosofihistorie, spesielt på den tyske filosofen Immanuel Kant, og på forsvarsetikk. Hun er medredaktør for fagtidsskriftet Archiv für Geschichte der Philosophie, og leder Norsk Kantselskap. Hun har doktorgrad fra University of California, San Diego, og overtar lederstolen etter professor Vigdis Broch-Due.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 14. mars 2018 14:00 - Sist endret 18. juli 2022 09:47