«Lifetimes»-prosjektet får Toppforsk-finansiering

Som eneste HF-prosjekt nådde «Lifetimes»-prosjektet til professor Helge Jordheim helt til topps hos FRIPRO og NFR.

Helge Jordheim er professor i kulturhistorie ved institutt for kulturstudier og orientalske språk (foto: IKOS)

– En strålende nyhet. Dette betyr at jeg kan jobbe videre sammen med forskere som jeg har jobbet med i flere år allerede, og samtidig hente inn nye med komplementære kompetanser og ferdigheter. Størrelsen og varigheten gjør at vi kan teste ut nye ideer og gå i nye retninger.  Skal vi prøve å bli verdensledende, må det være på denne måten, sier Jordheim.

Lever vi i den antroposcene epoke?

Det er blitt hevdet at vi lever i den antroposcene epoke, der menneskene selv setter avtrykk på jordas langsiktige geologiske utvikling. Samtidig blir befolkningen på jorda stadig eldre. Prosjektet «Lifetimes» skal undersøke hvordan disse og andre naturhistoriske endringer påvirker vår historieforståelse og oppfatning av tid.

Hvordan vil nye tidsforståelser bidra til å forme vår forståelse av oss selv som historiske og handlende subjekter?

Vil bryte ned urgamle skiller
– For å kunne lage historier som hjelper oss med å forstå samtiden og treffe valg for fremtiden må vi bryte ned skillet mellom naturhistorie og menneskenes historie, forklarer Jordheim.

Lifetimes-prosjektet har som mål å møte denne utfordringen ved å erstatte dette skillet med en rekke sammenhenger med tidsskalaer og livsskalaer. Mennesket som politisk aktør og mennesket som geologisk kraft eksisterer innenfor ulike tidsskalaer og ulike livsskalaer.

I våre liv og handlinger blir imidlertid disse forskjellige skalaene flettet sammen til mer og mindre enhetlige tidsregimer. I prosjektet skal slike prosesser identifiseres og beskrives i henhold til hvordan de oppstår, endrer seg, og påvirker områder som helse og medisin, ingeniørvirksomhet og ressurshåndtering, og politikk og styring.

Å skrive samtidens naturhistorie betyr å ta fatt i alle disse ulike livstidene og undersøke hvordan de har filtret seg sammen med hverandre, og med politiske og historiske hendelser og erfaringer til tidsregimer,  som former livene til dem som lever og agerer innenfor dem. Det er dette forskergruppen «Lifetimes» har satt seg fore å gjøre.

Langsiktig finansiering

FRIPRO Toppforsk skal bidra til at gode forskere og sterke forskningmiljøer kan utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt. Tildelingen i 2018 er andre runde av Toppforsk-tildelingene. Prosjektene får 15 – 25 millioner hver over fire-fem år. Kravene til kvalitet og størrelsen på tildelingene er de samme i 2015/16 og 2017/18

– Med denne tildelingen har det i løpet av to år blitt investert halvannen milliard kroner for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Regjeringen satser langsiktig på å bygge opp verdensledende fagmiljøer her i landet, og dette er en av prioriteringene i vår langtidsplan for forskning. Derfor la vi inn en vekst til FRIPRO i Statsbudsjettet for 2018 for å få til dette. Jeg ser fram til å se resultatene av Fellesløftet om noen år, sier forskningsminister Iselin Nybø.

Les om andre finansieringstilsagn for HF

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 31. jan. 2018 14:00 - Sist endret 31. jan. 2018 14:03