Eiri Elvestad er ny instituttleder på Institutt for medier og kommunikasjon

– Dette vil jeg være en del av! Det sier Elvestad som ser fram til å lede et miljø hun mener har veldig mange faglig dyktige forskere, undervisere og studenter i tillegg til spennende forskningsprosjekter og innovative undervisningstilbud.

Eiri Elvestad (foto: Helle K. Kagen AS, Horten)

– Jeg gleder meg først og fremst til å komme i gang og bli bedre kjent med ansatte og studenter på instituttet, sier Elvestad.

Hun forteller at det tverrfaglige miljøet var blant attraksjonene da hun søkte stillingen.

– I rundt tjue år har jeg vært medieforsker i et sosiologmiljø og jeg fikk lyst til å prøve meg som mediesosiolog og leder i et medieforskermiljø. Det fristet å kunne jobbe i et miljø av forskere der alle er opptatt av medier og kommunikasjon – men fra ulike perspektiver.

Elvestad understreker at IMK har hatt et bra lederteam med Marika Lüders som leder, som har lagt godt til rette for etterfølgere. I det nye lederteamet har hun med seg undervisningsleder Maria Utheim som har mange års erfaring som undervisningsleder, forskningsleder Petter Bae Brandtzæg, som har lang erfaring med forskningssøknader fra sin tid i Sintef; og kontorsjef Aina Nessøe. I tillegg fortsetter Timotheus Vermeulen som koordinator for phd-stipendiater. – Det blir bra, sier Elvestad.

Det er flere forskningsfelt hun både har vært og er opptatt av, blant annet nyhetsmediebruk i endring, lokale medier og lokaldemokrati. Nå er hun i startgropen på et prosjekt om digitalt foreldreskap.

– Men som instituttleder gleder jeg meg selvsagt til å få vite mer om det som skjer av faglige aktiviteter blant mine nye kollegaer på IMK. Det blir min viktigste oppgave nå.

Allsidig bakgrunn

Elvestad tok doktorgrad i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2008. Hun studerte også ved Agder Distriktshøgskole, som nå er en del av Universitetet i Agder.

Hun ble ansatt ved Høgskolen i Vestfold (nå Universitetet i Sørøst-Norge, USN) i 2008, og ble professor i sosiologi ved USN i 2018. 

Hun tilbragte dessuten et år som gjesteforsker ved UC Berkeley, California.

– Jeg startet med å studere realfag i Kristiansand. I min periode ved NTNU var jeg ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, og var blant annet med i utviklingen av det tverrfaglige masterprogrammet i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. Ved USN har jeg vært på et institutt med sosiologer, historikere, økonomer og IT-kollegaer.

Jeg har derfor lang erfaring med å jobbe tverrfaglig og med kollegaer med ulik fagbakgrunn. Dette håper jeg blir en ressurs internt på IMK, men også i samarbeid med andre fagmiljøer ved UiO

Jeg har derimot ikke erfaring fra UiO verken som student eller ansatt, og vil derfor ha med meg et «utenfrablikk», sier Elvestad.

Erfaring med endringsprosesser

Elvestad har vært med på to fusjoner på veien mot å bli et universitet i løpet av de 10 årene hun har hatt arbeidssted i Vestfold.

– Jeg startet på Høgskolen i Vestfold som nå er blitt del av Universitetet i Sørøst-Norge, forteller Elvestad. I løpet av denne tiden var jeg instituttleder i flere år. Da lærte jeg blant annet mye om hvordan endringsprosesser påvirker et fagmiljø og hvor viktig det er å samarbeide med arbeidslivet utenfor universitetet for å få til gode forskningsprosjekter og utdanninger.
 

Kollegaer som møtes ofte skaper et godt miljø, både faglig og sosialt

Elvestad peker på hvor viktig det er med arenaer der faglig ansatte, administrasjon og studenter møtes. Hun har stor tro på at kollegaer som møtes ofte skaper et godt miljø, både faglig og sosialt.

– Tilstedeværelse er derfor noe jeg er tilhenger av, sier hun: Jeg er også opptatt av at forskningsmiljøer som IMK må være med på å sette dagsorden for og å påvirke mediepolitikken, forskningsprogrammer og så videre. Jeg håper å bli en god ambassadør for IMK utad og bidra til godt miljø internt.

IMK er i gang med mange spennende prosjekter på undervisningsfronten, og Elvestad er spent på tiltakene for økt gjennomstrømning som skal igangsettes til høsten.

– Jeg ser også frem til prosessen med å jobbe for å få på plass et Senter for fremragende forskning ved IMK, avslutter hun.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 6. mars 2019 14:25 - Sist endret 6. mars 2019 14:28