HF deltar i hele fem av åtte nye konvergensmiljø finansiert av UiO:Livsvitenskap

100 millioner kroner er satt av til nye konvergensmiljø i perioden 2019–2023, og HF deltar med til sammen åtte forskere i fem av disse miljøene.

Blant disse 39 forskerne finner vi åtte fra Det humansitiske fakultet. Illustrasjon: UiO:Livsvitenskap

Forskningsdekan Mathilde Skoie (foto: Ellen Evju Jahr)

– Dette er virkelig godt nytt, et strålende eksempel på at vi får til faglig fornyelse og skaffer nye inntekter gjennom tverrfaglig initiativ og samarbeid, sier forskningsdekan Mathilde Skoie.

– Her er det lagt ned mye og møysommelig arbeid, og jeg vil rette en stor takk til alle som har deltatt i dette!

Forskerne som skal delta kommer fra tre forskjellige institutter. Størst er uttellingen for IFIKK, som kommer med seks forskere fordelt på tre miljøer.

Disse konvergensmiljøene deltar HF-forskere i:

Førsteamanuensis Line Esborg, Institutt for kulturstudier (IKOS)
Rediscovery of medicinal plant usage in the “Age of Exploration”: From cultural historical heritage to innovative pharmaceuticals (REA:Life)

Professor Jens Saugstad, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
MultiModal Mental Models: converging approaches from genomes to mental illness and interplay with psychosocial stressors (4MENT)

Professor Dag Trygve Truslew Haug, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)
Linguistics-driven machine learning to decipher the molecular language of immunity (ImmunoLingo)

Professor Herman W. Cappelen, førsteamanuensis Sebastian Watzl, forsker Solveig Aasen, postdoktor Hedda Hassel Mørch, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)
Consciousness and brain states: neuroscience studies and conceptual innovation (ConsciousBrainConcepts)

Professor Anne Danielsen, Institutt for musikkvitenskap (IMV) og Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO)
Artificial Biomimetic systems – the Niche of Islet Organoids


Les mer om UiO:Livsvitenskap og konvergensmiljøene her

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 28. mars 2019 13:22 - Sist endret 23. mars 2020 16:02