Innovasjonsstipend til tre masterstudenter på HF

HF lyste i vinter ut tre stipender à kroner 25 000,- til masterstudenter som er i gang med å skrive en innovativ masteroppgave. Vinnerne ble Håkon Aune, Mariandre D.V. Estrada og Jisu Lee.

Utlysningen stilte følgende spørsmål til studentene:

«Vil masteroppgaven din bidra til innovasjon i samfunnet? Kan den bidra til aktiv verdiskapning i form av nye ideer, produkter eller tjenester? Vil kunnskapen kunne bidra til å forbedre tjenester eller oppgaver for næringslivet eller for offentlig sektor? Er du med og løser samfunnsmessige behov?» Det kom inn 29 søknader.

– Jeg er imponert over at det kom så mange søknader, og ikke minst over kvaliteten på dem. Juryen har hatt en vanskelig jobb, sier studiedekan Gunn Enli.

De tre vinnerne ble presentert med en enkel seremoni mandag 3. juni i Ivar Aasens hage.

Gunn Enli ønsket velkommen, og ga ordet til avdelingsdirektør Kristel Skorge i avdeling for forskningsadministrasjon ved UiO. Skorge gratulerte vinnerne, og ga ros til til HF for initiativet med innovativt masterstipend.

Deretter fikk vinnerne kort presentere sine prosjekter. Jisu Lee hadde dessverre ikke anledning til å delta på seremonien.

Formidle nyheter til unge voksne

Bildet kan inneholde: Væpne, Erme.
Håkon Aune. (Foto: Olaf Christensen.)

Håkon Aune (Medievitenskap): «News through a self-created Chatbot: A qualitative study of user experiences».

Aune vil med sin oppgave introdusere en ny tjeneste basert på en egenprodusert chatbot. Med chatboten vil han bidra til at nyheter formidles på en nyskapende og interaktiv måte, for slik å engasjere unge voksne i Norge. Chatbots er digitale assistenter som hjelper mennesker å navigere i automatiske dialogsystemer.

– For meg beviser denne tildelingen at HF anerkjenner eksperimentelle og eksplorerende masteroppgaver, noe jeg synes er veldig kult og viktig! Om studenter føler de får spillerom til å gjøre noe helt nytt tror jeg vi fort kan se mange spennende innovative løsninger som kan gi verdiskapning i samfunnet, forteller Aune.

– Tildelingen betyr også mye for motivasjonen, og for å vite at jeg ikke var helt på jordet da jeg for halvannet år siden bestemte meg for å lage en chatbot for å svare på problemstillingen jeg hadde satt. Kanskje stipendet bidrar til at jeg videreutvikler konseptet? Vi får se, avslutter han.

Styrket resirkulering av søppel i Oslo

Bildet kan inneholde: Sanger, Talent show, Opptreden, Singing, Jeans.
Mariandre D.V. Estrada. (Foto: Olaf Christensen).

Mariandre D.V. Estrada (Senter for utvikling og miljø): «Talking Trash: People’s Attitudes, Expectations and Perceptions About Recycling in Oslo, Norway».

Estrada presenterer et prosjekt som ønsker å styrke resirkulering av søppel i Oslo. Hun vil undersøke et utvalg av byens befolkning og deres holdninger, forventninger og kunnskaper om resirkulering, og arbeider med å utvikle en app med utgangspunkt i funnene.

– Å få dette innovasjonsstipendet er som om UiO gir meg en high-five. Sagt på en annen måte er dette en påskjønnelse som sier meg at jeg er på rett vei med min masteroppgave der hensikten er å finne nye løsninger for det norske samfunnet, sier Estrada.   

Mental helse for ungdom

Jisu Lee (Foto: privat).

Jisu Lee (Nordic Media, medievitenskap): «A study on implementation of text mining for developing a youth social health chatbot».

Lee er del av prosjektet Social Health Bots (SHB), som vil lage en chatbot om mental helse for ungdom. Lees bidrag er å bruke data fra prosjektet for å kartlegge behov og bekymringer hos ungdom, og også undersøke på hvilken måte en slik chatbot kan utvikles.

– For meg er dette stipendet en bekreftelse på at jeg er på det rette sporet. Jeg har endret tema for oppgaven flere ganger fordi jeg vil skrive om et tema jeg er 100% dedikert til. Jeg tenker også på hvordan denne oppgaven kan ha betydning for karrieren min, sier Jisu Lee.

 – Det er en veldig stor oppmuntring for meg at jeg har fått dette stipendet! Tildelingen gir meg selvtillit i forhold til valget av tema, og stipendet gir meg sterk motivasjon til å gjøre ferdig oppgaven min med best mulig resultat, avslutter Lee.

Bildet kan inneholde: Sosial gruppe, Begivenhet, Rosa, Mote, Botanikk.
Fra venstre: Studiedekan Gunn Enli, Håkon Aune, Mariandre D.V. Estrada og dekan Frode Helland (Foto: Olaf Christensen).
Av Olaf Christensen
Publisert 5. juni 2019 14:03 - Sist endret 23. mars 2020 16:02