Rekordmange EU-stipender til Det humanistiske fakultet

UiO fikk ni postdoktorstipender fra EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i årets tildeling. Alle stipendene gikk til Det humanistiske fakultet.

– Det er en stor glede å kunne gratulere HF med rent bord i årets MSCA-tildeling! Her ser vi tydelig hvordan målrettet innsats gir resultater år for år, og uttellingen i år har overgått selv de mest optimistiske forventninger, sier rektor Svein Stølen.

Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF) er en EU-ordning under Horisont 2020 som flere norske universiteter benytter for å rekruttere unge utenlandske talenter. 

Fakultetet har arbeidet svært målrettet med å forbedre kvaliteten på søknadene til EU de siste årene, blant annet gjennom å tilby en egen masterclass i søknadsskriving til MSCA IF-programmet.

HF-fakultetet ved UiO fikk sitt første Marie Skłodowska-Curie-stipend fra utlysningen i 2016. Siden har det gått jevnt og trutt oppover.

Gratulerer til alle som har bidratt til å få dette til!

Dekan Frode Helland  (foto: Ellen Evju Jahr)

– I 2017-utlysningen fikk HF tre stipender og da var det rekord, og så ble det ni i år! Vi må gni oss i øynene.

Dette betyr så mye for fakultetet og for instituttene som nå får noen av Europas største unge forskertalenter inn i sine forskningsprosjekter.

Gratulerer til alle som har bidratt til å få dette til! Målet med HFs ordning er å tilby støtte på et tidlig tidspunkt og hjelpe eksterne søkere med å utforme gode søknader.

I fjor ble det sendt inn 25 søknader, noe som er en rekord for HF. Ni innvilgede er langt mer enn det vi forutså, og det er veldig morsomt at alt arbeidet gir uttelling, sier dekan Frode Helland ved Det humanistiske fakultet.


Disse har fått stipend

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)      

 • INFINITY - Infinity in Mathematics: A Philosophical analysis of Critical Views of Infinity
  Laura Crosilla, mentor Øystein Linnebo
 • WomenWritingSaints - Proto-feminist Discourses in Religious texts written by Women in Counter-Reformation Italy
  Clara Stella, mentor Unn Falkeid             

Institutt for kulturstudier og orientalske spark (IKOS)

 • MESSIAH - Authoritarianism and Messianic Conceptions of Politics in Turkey 1850-2015
  Alp Topal, mentor Helge Jordheim

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

 • INFLOW - Finding Flow: Negotiating diverse temporalities in migrant family life
  Sabina Joy Vakser, mentor Elizabeth Lanza
 • AmNorSSC - American Norwegian Sound Systems and Language Contact
  David Albert Natvig, mentor Janne Bondi Johannessen
 • IPG_CORE - Looking for the Impersonal Core -- Impersonal Pronouns across Germanic languages
  Sarah Zobel, mentor Pritty Patel-Grosz
 • LangMix - Language switching and script mixing: multilingual landscapes of medieval Scandinavia
  Alessandro Palumbo, mentor Karl-Gunnar Johansson  

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske spark (ILOS)

 • FR and ENG Petrarch - Translational Traditions and Imaginaries: A Comparative History of Petrarch’s Canzoniere in French and English
  Riccardo Raimondo, mentor Francesco Venturi

Institutt for musikkvitenskap (IMV)

 • RecBord - Recording the Borders: Sounding Displacement and Integration in Europe
  Tom Western, mentor Kyle Devine
Av forskningsrådgiver Magnus Garder Evensen og kommunikasjonsmedarbeider Ellen Evju Jahr
Publisert 20. feb. 2019 11:38 - Sist endret 23. mars 2020 16:02