Trine Skei Grande presenterte mediestøttemeldingen på Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

Tirsdag 23. april kunne instituttleder Eiri Elvestad ønske kultur- og likestillingsministeren velkommen til IMK for å legge fram meldingen, og delta i panelsamtale med studenter og ansatte.

Trine Skei Grande og Eiri Elvestad (Foto: Ellen Evju Jahr)

Viserektor Åse Gornitzka og instituttleder Eiri Elvestad ønsket velkommen, og overlot ordet til Trine Skei Grande.

Statsråden understreket at de nye grepene i forvaltningen av mediestøtten, med blant annet opprettelse av et medieråd etter modell av Kulturrådet, må til for å møte utfordringene som vår moderne, digitale medievirkelighet byr på, og å sikre mediemangfoldet i møte med store internasjonale aktører som Facebook, Google, Amazon og Apple.

– For meg som politiker er et oppslag i Namdalsavisa mye mer verdt enn et oppslag i VG, sa Trine Skei Grande da hun presenterte meldingen for en fullsatt sal. Hun la blant annet vekt på hvor sentrale lokalavisene er for demokratiet i Norge og i resten av verden. Som eksempel trakk hun fram USA, hvor svært mange lokalaviser har forsvunnet, og de store avisene bare representerer en elite.

Trine Skei Grande i samtale med IMK-student Kristian Helgeland (Foto:Ellen Evju Jahr)

IMK-studentene Kristian Helgeland og Anders Letnes hadde forberedt spørsmål til panelsamtalen med statsråden, og mange stilte spørsmål fra salen. Samtalen ble ledet av professor Eli Skogerbø.

Statsråden benyttet også muligheten til å henvende seg til mange av morgendagens journalister, og pekte på behovet for at disse også tilegner seg fagkompentanse i viktige felt som for eksempel oljeøkonomi eller landkunnskap.

Hele arrangementet blir gjort tilgjengelig på IMK-studentenes nettmagasin presset.no.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 24. apr. 2019 14:07 - Sist endret 23. mars 2020 16:02