English version of this page

Potensial for prosjektakkvisisjon

Se hvilke opplysninger du må oppgi hvis du søker en stilling ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo hvor det legges vekt på erfaring med ekstern finansiering av prosjekter.

Vennligst oppgi spesifisert informasjon om din erfaring med ekstern finansiering av prosjekter. Opplys om:

  • Finansieringskilde
  • Offisiell prosjekttittel
  • Prosjektets varighet
  • Din rolle i prosjektet:
    1. Deltaker i et internasjonalt, nasjonalt, privat eller institusjonelt prosjekt
    2. Leder (eller delleder) av et internasjonalt, nasjonalt, privat eller institusjonelt prosjekt
    3. Formalisert forskningsadministrativ erfaring, inkludert søknadsskriving, budsjettering, prosjektstyring, sikring av finansiering, etc.


Du bes også beskrive hvordan akkvisisjon av eksternfinansiering passer inn i din forskningsagenda.

Publisert 28. jan. 2016 13:13 - Sist endret 28. jan. 2016 13:57