English version of this page

Dokumentasjon av undervisningskompetanse

Slik dokumenterer du dine kvaliteter som underviser når du skal søke en vitenskapelig stilling med undervisningsplikt.

Denne nettsiden er for deg som søker en vitenskapelig stilling med undervisningsplikt på Det humanistiske fakultetet. Vi ønsker de beste underviserne og veilederne, og legger vekt på undervisningskompetanse i tilsettingsprosessen.

Forslagene under er ment som en hjelp for deg til å dokumentere dine kvaliteter som underviser og for å synliggjøre dine resultater og meritter på feltet.

Søknadsprosessen

Søker sender søknad slik utlysningsteksten beskriver. De best kvalifiserte søkerne kan bli invitert til å sende inn eksempler på undervisningsopplegg. Oppleggene vurderes av en sakkyndig komité eller av en intervjukomité avhengig av hva slags stilling søknaden gjelder.

Les mer om søknadsprosessen

Dette kan du legge ved CVen når du søker

 • En oversikt over kurs i pedagogikk/fagdidaktikk utover det som utgjør basiskompetansen
 • En oversikt over produserte lærebøker eller annet læringsmateriale
 • En oversikt over publiserte fagdidaktiske tekster
 • En oversikt over undervisningserfaring med angivelse av nivå og omfang.
 • En oversikt over emner/studietilbud du har utviklet eller medvirket til utviklingen av
 • En oversikt (med lenke) av nettressurser du har utviklet eller medvirket til utviklingen av: for eksempel blogg, diagnostiske tester, MOOCs, osv
 • Kortfattet oversikt over veiledningsoppdrag på master- og ph.d.-nivå med angivelse av hvilke oppdrag som førte til innlevering av oppgave, og hvilke av disse som førte til innlevering innen fristen

Innsending av undervisningsopplegg

Søkere som går videre til vurdering av en sakkyndig komité eller en innstillingskomité kan bli bedt om å sende inn en presentasjon av inntil 3 utvalgte undervisningsopplegg. Gjerne med podcaster, powerpointpresentasjoner eller lignende, og en kortfattet egenrefleksjon over de utvalgte undervisningsoppleggene (max 1 side per opplegg).

Momenter kan være hvordan undervisningen passet med læringsmålene, med nivået på studentene og med egen og andres forskning. En av presentasjonene kan også være en beskrivelse av et veilederoppdrag.

Det kan være undervisningsopplegg du tidligere har brukt eller et nytt undervisningsopplegg du kunne tenke deg å bruke.

Hva legger vi vekt på?

 • Gode undervisningsopplegg
 • Din evne til å kommunisere med studenter og pedagogiske ferdigheter
 • Om du kan knytte din undervisning og veiledning til pågående forskning
 • Nyskapning og kvalitet i undervisningsopplegg, utvikling av studietilbud og undervisningsressurser og læringsmateriale
Publisert 6. juli 2015 13:41 - Sist endret 13. des. 2021 19:01